Restitusjon for 5 km under 18 min

Restitusjon for 5 km under 18 min. Lær hvordan du kan restituere best mulig for å forebygge skader og optimalisere din formutvikling for 5 km.

Restitusjon for å løpe 5 km under 18 min

Å løpe 5 km under 18 minutter vil kreve relativt stor fart. Du må løpe under 3.36 per km for å få en sluttid som er raskere enn 18 min. Det vil kreve at du trener opp fart for å øke din aerobe kapasitet og utholdenhet. Å gjennomføre fartstrening vil også innebære økt belastning på kroppen, og det blir viktig at du legger inn restitusjon og restitusjonstrening som en viktig del av treningsprogrammet ditt.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan restituere for å forebygge skader og optimalisere løpetreningen for best mulig formutvikling.

Restitusjon når du trener for 5 km under 18 min

Når du trener pågår en nedbryting av muskelceller i muskulaturen din. Denne nedbrytingen vil øke ytterligere når du gjennomfører en hard og lang treningsøkt. Som regel vil du da trenge lenger tid på å restituere deg etter treningsøkta, men det vil være individuelle variasjoner for hvor raskt den enkelte kommer seg etter forskjellige typer løpetrening. Noen restituerer fortere, mens andre igjen trenger mye lenger tid. Gjennom løpetrening må du finne ut hvor dine grenser går, og respektere disse.

Det ligger mye sannhet i utrykket «å hvile seg i form». Å sørge for at du får nok hvile, er omtrent like viktig som hvordan du balanserer fartstrening og utholdenhetstrening i ditt treningsprogram. Å sørge for tilstrekkelig hvile, gjør at muskelcellene dine får tid til å reparere seg, og med det bli enda sterkere. En konsekvens av det kan være at du blir enda bedre til å løpe.

Harde treningsperioder etterfulgt av lettere treningsøkter og hvile, kan føre til det vi kaller superkompensasjon. Det vil si at du klarer å yte mer enn det du vanligvis klarer, og det er nettopp det du ønsker som løper, å ha en jevn og stabil formutvikling gjennom å balansere løpetreningen med nok restitusjon.

Tegn på at du trenger restitusjon

Dersom du ikke tar deg tid til nok restitusjon og hvile, vil kroppen ikke rekke å hente seg inn igjen etter løpetreningen. Som et resultat av dette blir du hverken sterkere eller raskere når du løper. Lar du være å restituere skikkelig over tid, kan du miste fart og styrke, og risikerer å bli overtrent.

Først kan du merke endringer i søvnmønster og energinivå. Til slutt vil immunforsvaret gå ned for telling, og du kan oppleve å miste matlysten. Det blir litt som å brenne ut motoren.

Det er fullt mulig for mosjonister å overtrene. Med et stressende liv der familie og jobb krever mye, og du i tillegg får for lite søvn, kan det være en utfordring å restituere nok etter løpetrening.

Som tommelfingerregel bør du som nybegynner lytte til kroppen og la den bestemme hvor mye restitusjon du trenger i etterkant av løpetrening. Ut ifra dette gjennomfører du restitusjon de dagene du trenger.

Stiv og støl muskulatur i etterkant av løpetrening, er tegn på overbelastning, og dersom dette er vedvarende er det viktig at du gjennomfører restitusjon. Treningsstølhet som ikke går over når du løper, men heller blir verre, er et sikkert tegn på at du trenger restitusjon. Respektere dette å sørg for å legge inn én eller flere hviledager.

Hvor lang restitusjonstid du trenger

Hvor lang restitusjonstid den enkelte løper trenger vil variere individuelt, og har også sammenheng med hvor mye og hvor hardt du trener. Det er fullt mulig (men ikke å anbefale) å gjennomføre mye hard løpetrening, men det vil kreve at restitusjonen må stå i forhold til hvor hardt du trener. Restitusjonstiden må nødvendigvis være lenger når du trener hardere.

Raskere restitusjon for 5 km under 18 min

Det finnes måter du kan trene for å restituere enda raskere, gjennom variert løpetrening, restitusjonstrening og stigningsløp.

Raskere restitusjon med variert løpetrening

Å variere hvordan du trener løping og med hvilken intensitet, kan bidra til at du restituerer raskere. Variasjon i kløpetrening kan gjøre at du fordeler belastningen, i motsetning til ensidig løpetrening som kan gi ensidig belastning. Når du får en jevnere belastning, kan det bidra til at du restituerer raskere.

Måter du kan gjennomføre fartstrening for raskere restitusjon, er kortintervaller på flatmark og i motbakker. Kortintervall tar relativt kort tid å gjennomføre, og belastningen vil følgelig være mindre. Trener du intervall i motbakke vil det bidra til ytterligere reduksjon i belastning, i og med at støtene mot bakken vil være mindre i motbakker.

Raskere restitusjon med stigningsløp

Stigningsløp er en effektiv måte å «flushe» beina enten uavhengig av om det rolige eller harde treningsøkter du har gjennomført. Stigningsløpene bidrar til å øke blodgjennomstrømmingen, som kan bidra til at avfallsstoffer transporteres raskere vekk fra muskulaturen.

Det er lett å holde fokus når stigningsløpene varer bare 20-30 sekunder og ikke er spesielt sliten. Stigningsløpene er en mental forberedelse før hardere treningsøkter eller konkurranse.

For langdistanseløpere som bruker mesteparten av treningstiden på løping i et lavere tempo, vil stigningsløp være fin fartstrening, uten at du må sette av en hel treningsøkt til det. Noen få stigningsløp et par ganger i uka er nok for å få litt fart i beina.

Stigningsløp er en fin forberedelse til hardere løpetrening. For nybegynnere er stigningsløp en fin inngang til løpetrening med hardere intensitet. Det er en fin måte å venne seg til å trene med hardere intensitet.

Stigningsløp er en fin måte å tøye ut sener og muskulatur etter en økt med rolig løping. Ofte kan muskulaturen bli støl etter flere kilometer på beina. Stigningsløp bryter opp løping over en lenger periode i samme tempo. Noen få stigningsløp er ofte nok til å friske opp beina igjen.

Raskere restitusjon med restitusjonstrening

Restitusjonstrening kan i mange tilfeller være et godt alternativ til fullstendig hvile, og er som vi har vært inne på tidligere, lettere trening enn den aktiviteten du vanligvis gjennomfører.

Restitusjonstrening gjennom jogging med svært lav intensitet øker blodgjennomstrømmingen, noe som er med på å hjelpe kroppen til å kvitte seg med slaggstoffer. Løpetrening med svært lav intensitet er med på å transportere vekk væskeansamlinger i og rundt muskler, slik at musklene får tilbake sin normale funksjon. På samme tid øker blodgjennomstrømmingen, og flere næringsstoffer blir tilført muskler som er belastet, og vil leges raskere.

Restitusjon for 5 km under 18 min

Restitusjon er viktig for å bygge seg opp igjen muskulatur som er brutt ned, og for å bygge overskudd. Se på restitusjon som en bonus av all den harde løpetreningen du har lagt ned for å bli i bedre form. Trene for restituere, ikke restituere for å trene enda mer.

Relaterte artikler:

Treningsprogram 5 km under 18 min

Stigningsløp for 5 km under 18 min

Om forfatteren

Legg inn kommentar