Restitusjon etter motbakkeintervall

Restitusjon etter motbakkeintervall. Hvordan du restituerer etter hard motbakketrening vil være avgjørende for din formutvikling som løper.

Motbakketrening og restitusjon

Naturlig nok vil det være slik at du trenger lenger restitusjon jo hardere du trener, og hvor lang restitusjon du trenger etter motbakkeintervall vil variere, blant annet avhengig av formnivået ditt og hvor lenge og hardt du trener i motbakke.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du bør restituere når du har trent motbakkeintervall.

Hvorfor restitusjon etter hard trening

Når du har gjennomført trening med moderat til hard intensitet, vil det skje en nedbryting av muskelceller, og du vil mest sannsynlig får mikroskopiske avrivninger i muskulaturen. Det vil du merke i form av stiv og støl muskulatur i etterkant av treningen. En enkel målestokk om du har restituert etter treningen kan være at du føler deg frisk i beina når du gjennomfører neste treningsøkt, og husk at påfølgende treningsøkt etter en hard økt alltid skal være med lav intensitet. Føler du fremdeles tung og stiv i beina, er du høyst sannsynlig ikke fullt ut restituert. Du må la kroppen hvile etter harde treningsøkter. Dersom du ønsker et alternativ til fullstendig hvile, kan du gjennomføre restitusjonstrening, men det er viktig at denne type trening ikke avbryter den pågående restitusjonen, og da bør intensiteten være svært lav.

Restitusjon for en bedre formutvikling

Restitusjon vil ubønnhørlig være nært knyttet sammen med din formutvikling som løper. Du bør trene for å restituere, ikke omvendt. Formstigningen din kommer mellom treningsøktene, når du restituerer. Belastningen når du trener løping vil aktivere områder i kroppen som gjør det mulig å tilpasse seg økt treningsbelastning før neste treningsøkt. Men denne adaptsjonen er bare mulig når du hviler eller gjennomfører restitusjonstrening. Målet ditt bør derfor være å optimalisere restitusjonen. I stedet for å restituere for å kunne trene mer, bør du trene for å restituere.

Når du restituerer for å trene enda mer, blir restitusjonen «et nødvendig onde». Uten restitusjon vil du ikke oppnå fremgangen du ønsker med tanke på treningen du gjennomfører. Du kan anta at det å gjennomføre en treningsøkt er nok for å komme i form, hvilket ikke stemmer. Når du trener for å restituere ser du løpetreningen opp mot mulighetene restitusjonen gir, og uten restitusjon vil du ikke oppleve den fremgangen du ønsker. Å tenke på trening og restitusjon på denne måten kan bidra til at du greier å balansere løping og restitusjon på en bedre måte, som igjen kan føre til at du blir i enda bedre form med samme treningsmengde.

Hvordan restituere etter motbakkeintervall

Som nevnt bør du først og fremst lytte til kroppen. Den vil fortelle deg i en eller annen grad hva slags og hvor lenge du bør restituere etter motbakkeintervall. Å trene intervall i motbakker kan være mer skånsomt enn mer tradisjonell intervalltrening på flatmark i og med at fart og intensitet er lavere, og belastningen på beina blir dermed mindre. Trener du kortintervall eller sprintintervall i motbakker, så kan det hende at du trenger relativt kort tid på restituere, men det kan selvfølgelig variere individuelt. Trener du terskel i motbakker, eller trener lenger intervaller med hard intensitet, kan det følgelig kreve lenger restitusjon. Selv om motbakkeintervall er en mer skånsom form for intervalltrening, bør spesielt nybegynnere være ekstra på vakt, dersom de har mindre erfaring med trening med moderat til hard intensitet.

Restitusjon etter motbakkeintervall

Restitusjon er alfa og omega når du trener løping, og spesielt når du trener løping med hard intensitet. Å fortsette å gjennomføre trening på en belastet muskulatur over et lenger tidsrom, kan være en sikker vei mot overtrening og skader. Trene for å skape et behov for restitusjon, og se på restitusjonen som en bonus på treningen du har lagt ned. Lytt til kroppen og la den bestemme hvor mye restitusjon du trenger.

Relaterte artikler:

Viktigheten av restitusjon når du trener løping

Raskere restitusjon etter løpetrening

Om forfatteren

Legg inn kommentar