Puls og kondisjon

Hvilken hvilepuls og puls du har når du trener, kan henge tett sammen med din kondisjon. Lær mer om hva du kan gjøre for å få en lavere hvilepuls og øke ditt maksimale oksygenopptak.

ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |

Hvilepuls tabell

Nedenfor har du en hvilepuls tabell som definere hva som er en fordelaktig hvilepuls eller ikke. Hvilepulsdiagrammet (pulsdiagram) under viser normalområdet for en hvilepuls i henhold til alder eller fysisk tilstand. Husk at mange ting kan forårsake endringer i din normale hjertefrekvens inkludert din alder, aktivitetsnivå og tidspunkt på døgnet.

Hvilepuls tabell basert på alder
Hvilepuls tabell basert på alder

Hvordan måle puls

Det er enkelt å måle hvilepuls. Mål pulsen før du står opp om morgenen. Pulsen kan du måle på håndleddet eller på pulsårene som går på hver side av halsen. Tell antall pulsslag i 10 sekunder, og multiplisere med 10 for å måle hvilepulsen din.

For å måle makspuls kan du enkelt gjøre det ved å trekke alder fra 220 (220-alder). Det vil i de fleste tilfeller gi en nøyaktig nok makspuls, fordi når du trener er du uansett nødt til å teste ut for å finne ut hvor dine pulssoner går. For en mer nøyaktig måling av makspuls, kan du få gjort det på treningssentre eller andre steder som gjennomfører denne type målinger. Et tredje alternativ er å bruke en VO2 maks kalkulator som i tillegg til å estimere din makspuls også estimerer maksimalt oksygenopptak.

VO2 max kalkulator

Legg inn verdier i VO2 maks kalkulator under for å beregne ditt maksimale oksygenopptak.

Tabellen under angir VO2 max verdier for kvinner og menn i alderbestemte intervaller på 5 år. Verdiene i tabellen viser verdier som er definert som meget lav, lav, rimelig, moderat, god, meget god og utmerket. Merk at tabellen kun angir gjennomsnittlige VO2 maks verdier for kvinner og menn. For en mer nøyaktig måling av din VO2 max, kan du få utførte dette på steder som er godkjent for denne type målinger.

VO2 maks tabell
VO2 maks tabell

Puls og trening

Du kan øke ditt maksimale oksygenopptak og få en lavere hvilepuls gjennom regelmessig trening. Det er ofte ikke hvor mye eller hvor hardt du trener, men at du trener regelmessig. 5-15 minutter trening hver dag kan være nok til at du får en lavere hvilepuls og øker ditt oksygenopptak. Variere med hva du trener og med hvilken intensitet. Veksle mellom å trene med lav, moderat og hard intensitet, der hovedvekten alltid skal være trening med lav intensitet.

Høy puls ved rolig jogg

Er du helt utrent og i dårlig form, er det ikke uvanlig at du får høy puls ved rolig jogg. Da er det viktig at du trener på en måte som gjør at du kan holde riktig intensitet. Det betyr at du må veksle mellom å gå og jogge den første tiden, for at intensiteten skal være lav nok. Dette er veldig viktig både med tanke på at du skal ha en best mulig formutvikling, og for at du skal redusere risikoen for skader.

Relaterte artikler:

Normal puls når man går

Pulssoner når du skal trene løping

Om forfatteren

Legg inn kommentar