P-piller uten østrogen

ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |

P-piller uten østrogen inneholder kun gestagenhormonet (progestin) uten østrogen. Lær mer om p-piller uten østrogen.

P-piller uten østrogen er en alternativ prevensjonsmetode for kvinner som ikke kan eller ikke ønsker å bruke p-piller som inneholder både østrogen og gestagen. Det finnes to hovedtyper p-piller uten østrogen:

 1. Minipiller: Disse p-pillene inneholder kun et progestin-hormon, og de må tas daglig til samme tid hver dag uten opphold. De hemmer sædmotilitet og gjør livmorhalssekretet mindre gjennomtrengelig for sædceller.
 2. Hormonspiral (IUD): Dette er en intrauterin enhet som inneholder progestin. Den settes inn i livmoren av en lege og gir langvarig beskyttelse mot graviditet, vanligvis i opptil 3-5 år, avhengig av typen spiral.

Fordeler med gestagen p-piller inkluderer at de ikke inneholder østrogen, noe som kan være nyttig for kvinner som har kontraindikasjoner mot østrogen (som risiko for blodpropp) eller opplever bivirkninger av østrogenholdige p-piller. Disse p-pillene er også egnet for kvinner som ammer, da de ikke påvirker melkeproduksjonen.

Det er viktig å merke seg at p-piller uten østrogen kan kreve mer med tanke på å ta dem til samme tid hver dag sammenlignet med kombinerte p-piller (som inneholder både østrogen og gestagen). De gir ikke like god kontroll over menstruasjonssyklusen som kombinerte p-piller, og noen kvinner kan oppleve uregelmessige blødninger som en bivirkning.

Før du starter på p-piller uten østrogen, er det viktig å konsultere helsepersonell for å diskutere dine spesifikke behov og eventuelle kontraindikasjoner. Prevansjonsvalget bør tilpasses individuelle helseforhold og preferanser.

Relatert: Slutte på p-piller og vekt

Hvilken p-pille har minst bivirkninger?

Det er viktig å forstå at alle p-piller kan ha bivirkninger, og hva som anses som «minst» bivirkninger kan variere fra person til person. Valg av riktig p-pille avhenger av individuelle faktorer som din helsetilstand, tidligere medisinske historie, livsstil og personlige preferanser. Noen kvinner kan oppleve få eller ingen bivirkninger med en bestemt type p-pille, mens andre kan oppleve bivirkninger som kan være ubehagelige.

Generelt kan p-pillene med lavere hormondoser ha færre bivirkninger enn de med høyere doser. Noen av de lavdosealternativene inkluderer:

 1. Minipiller (progestin-baserte p-piller): Disse inneholder kun progestin og kan være et godt alternativ for kvinner som ikke tåler østrogen eller opplever bivirkninger av østrogenholdige p-piller. De har vanligvis lavere hormondoser, men må tas til samme tid hver dag for å opprettholde effektiviteten.
 2. Lavdose kombinerte p-piller: Noen kombinerte p-piller inneholder lavere doser østrogen og progestin sammenlignet med eldre formuleringer. Disse kan redusere risikoen for visse bivirkninger, spesielt blodpropp.
 3. Hormonspiral (IUD): Hormonspiralen inneholder progestin og gir langsiktig prevensjon med lav hormondose. Den er en god mulighet for kvinner som ønsker å unngå daglig medikasjon og redusere risikoen for systemiske bivirkninger.
 4. Implantat (Nexplanon): Dette er en annen langsiktig prevensjonsmetode som inneholder progestin med en lavere hormondose enn noen orale p-piller. Implantatet gir beskyttelse i opptil 3 år.

Det er viktig å diskutere dine prevensjonsbehov og helsehistorie med en helsepersonell. De kan hjelpe deg med å velge den riktige p-pillen basert på dine spesifikke omstendigheter og behov. Hvis du opplever bivirkninger med en bestemt p-pille, kan legen din hjelpe deg med å vurdere alternative alternativer eller endringer i prevensjonsmetoden din.

Relatert: Får man mensen når man er gravid

P-piller uten østrogen

P-piller uten østrogen, også kjent som gestagen-basert eller progestin-baserte p-piller, er en type hormonell prevensjon som inneholder kun progestin (gestagen) som aktivt hormon. Disse p-pillene gir en alternativ prevensjonsmetode for kvinner som av ulike grunner ikke kan eller ikke ønsker å bruke p-piller som inneholder både østrogen og progestin. Her er en mer utfyllende liste og utdypning om disse p-pillene:

 1. Minipiller (Progestin-baserte p-piller):
  • Innhold: Minipiller inneholder kun ett progestin-hormon. Det er forskjellige typer progestin som kan brukes i disse p-pillene.
  • Mekanisme: Minipiller fungerer ved å fortykke livmorhalssekretet, gjøre det vanskeligere for sædcellene å komme inn i livmoren, og påvirke slimhinnen i livmoren for å gjøre det mindre egnet for et befruktet egg å feste seg.
  • Dosering: De må tas på samme tid hver dag uten opphold. Selv en liten forsinkelse i inntak kan redusere effektiviteten.
 2. Hormonspiral (IUD – Intrauterin enhet):
  • Innhold: Hormonspiralen er en T-formet enhet som er plassert i livmoren av en lege. Den inneholder et progestin-hormon.
  • Mekanisme: Hormonspiralen frigjør gradvis progestin lokalt i livmoren. Dette påvirker slimhinnen i livmoren og gjør den mindre mottakelig for befruktning. Det kan også gjøre livmorhalssekretet mindre gjennomtrengelig for sædceller.
  • Varighet: Hormonspiralen gir beskyttelse mot graviditet i flere år, avhengig av typen, vanligvis mellom 3 og 5 år.
 3. Implantat (Nexplanon):
  • Innhold: Nexplanon er et underhudsimplantat som inneholder et progestin-hormon.
  • Mekanisme: Implantatet frigjør gradvis progestin i kroppen og påvirker eggstokkene, livmorhalsen og slimhinnen i livmoren for å forhindre graviditet.
  • Varighet: Nexplanon gir langvarig beskyttelse mot graviditet og varer i opptil 3 år.
 4. Depotinjeksjoner (Depo-Provera):
  • Innhold: Depotinjeksjoner inneholder en type progestin-hormon.
  • Mekanisme: Denne metoden innebærer en injeksjon som gis hver 12. uke. Progestinet i injeksjonen hemmer eggløsning og gjør livmorhalssekretet mindre gjennomtrengelig for sædceller.
  • Varighet: Beskyttelse mot graviditet varer i opptil 12 uker.
 5. Progestin-basert P-stav (Jadelle):
  • Innhold: P-staven er et liten stav som settes under huden og inneholder et progestin-hormon.
  • Mekanisme: Staven frigjør gradvis progestin og påvirker eggstokkene og slimhinnen i livmoren for å forhindre graviditet.
  • Varighet: P-staven gir beskyttelse i opptil 5 år.

Fordeler med p-piller uten østrogen inkluderer redusert risiko for visse bivirkninger knyttet til østrogen, som blodpropp, og de er egnet for kvinner som ammer. Imidlertid krever de nøyaktig inntakstidspunkt og gir ikke like god kontroll over menstruasjonssyklusen som østrogenholdige p-piller. Rådfør deg alltid med en helsepersonell før du velger en prevensjonsmetode for å diskutere dine spesifikke behov og helseforhold.

Relatert: Temperaturmåler og prevensjon

Minipiller

Mnsjonsmetode for kvinner som ikke kan eller ikke ønsker å bruke p-piller som inneholder både østrogen og progestin. Disse p-pillene må tas daglig til samme tid hver dag uten opphold for å opprettholde sin effektivitet. Minipiller fungerer ved å tykne livmorhalssekretet, redusere sædmotilitet og påvirke slimhinnen i livmoren for å gjøre den mindre egnet for implantasjon av et befruktet egg. De er spesielt egnet for kvinner som har kontraindikasjoner mot østrogen eller opplever bivirkninger av østrogenholdige p-piller.

Hormonspiral

Hormonspiralen er en form for prevensjon som kan brukes som et alternativ til p-piller uten østrogen. Den er en intrauterin enhet (IUD) som inneholder et progestin-hormon. Denne spiralformede enheten plasseres av en lege eller helsepersonell i livmoren og gir langvarig beskyttelse mot graviditet.

Hormonspiralen fungerer ved å frigjøre progestin lokalt i livmoren. Dette påvirker slimhinnen i livmoren, gjør livmorhalssekretet mindre gjennomtrengelig for sædceller og reduserer sjansene for eggløsning. Fordelen med hormonspiralen er at den kan gi beskyttelse i flere år, avhengig av typen, vanligvis mellom 3 og 5 år, uten at du trenger å huske på å ta en pille daglig.

Denne metoden kan være et godt alternativ for kvinner som av ulike grunner ikke kan eller ikke ønsker å bruke østrogenholdige p-piller. Det er viktig å konsultere en helsepersonell for å vurdere om hormonspiral er egnet for dine spesifikke behov og helseforhold, da det finnes forskjellige typer hormonspiraler tilgjengelige på markedet.

Relatert: Symptomer på for mye østrogen hos kvinner

Implantat

Implantatet, også kjent som Nexplanon, er en annen form for p-piller uten østrogen. Dette prevensjonsmiddelet består av en liten stav som inneholder et progestin-hormon. Staven blir plassert under huden på innsiden av overarmen av en lege eller kvalifisert helsepersonell.

Implantatet fungerer ved å frigjøre en kontinuerlig strøm av progestin i kroppen. Dette hormonet påvirker eggstokkene, reduserer sjansene for eggløsning og endrer slimhinnen i livmoren for å gjøre den mindre egnet for implantasjon av et befruktet egg. Implantatet gir langvarig beskyttelse mot graviditet og varer vanligvis i opptil 3 år.

Fordelen med implantatet er at det er en svært pålitelig form for prevensjon, og du trenger ikke å huske å ta en pille hver dag. Det er også egnet for kvinner som ikke kan bruke østrogenholdige p-piller av helseårsaker eller personlige preferanser.

Som med alle prevensjonsmetoder, er det viktig å diskutere dine spesifikke behov og helseforhold med en helsepersonell før du velger implantatet som prevensjonsmiddel. De kan gi deg råd om hvilken prevensjonsmetode som passer best for deg.

Depotinjeksjoner

Depotinjeksjoner er en annen form for p-piller uten østrogen. Denne prevensjonsmetoden innebærer administrering av en injeksjon som inneholder et progestin-hormon, vanligvis Depo-Provera, med jevne mellomrom. Den vanligste doseringsplanen er en injeksjon hver 12. uke for å opprettholde prevensjonseffekten.

Mekanismen bak depotinjeksjoner er at progestinet i injeksjonen hemmer eggløsning, gjør slimhinnen i livmoren mindre egnet for implantasjon av et befruktet egg og reduserer gjennomtrengeligheten av livmorhalssekretet for sædceller. Denne metoden gir langvarig beskyttelse mot graviditet og krever ikke daglig inntak som vanlige p-piller.

Fordelen med depotinjeksjoner er at de er praktiske, da du bare trenger en injeksjon hver 12. uke, og de er svært pålitelige hvis de gis på riktig måte. Imidlertid kan noen kvinner oppleve bivirkninger, som uregelmessige blødninger eller vektendringer.

Som med andre prevensjonsmetoder, er det viktig å konsultere en helsepersonell for å diskutere om depotinjeksjoner er egnet for deg og for å få råd om bruk, bivirkninger og andre relevante helseaspekter.

Relatert: Hva gjør østrogen med kroppen

Progestin-basert P-stav

Progesterin-basert p-stav er en annen type prevensjon uten østrogen. Denne metoden innebærer bruk av en liten stav, vanligvis kalt et p-stav eller subkutan implantat, som inneholder et progestin-hormon. P-staven blir plassert under huden på innsiden av overarmen av en lege eller kvalifisert helsepersonell.

P-staven fungerer ved å gradvis frigjøre progestin i kroppen. Dette hormonet påvirker eggstokkene, reduserer eggløsning og endrer slimhinnen i livmoren for å gjøre den mindre egnet for implantasjon av et befruktet egg. Progesterin-baserte p-staver gir langvarig beskyttelse mot graviditet og kan vare i opptil 3 til 5 år, avhengig av merket.

Fordelen med p-stav er at det er en svært pålitelig form for prevensjon, og du trenger ikke å huske å ta en pille hver dag. Dette gjør det til et praktisk alternativ for kvinner som ønsker langsiktig prevensjon uten daglig administrasjon.

Som med andre former for prevensjon, er det viktig å konsultere en helsepersonell for å diskutere om p-stav er egnet for dine behov og helseforhold, og for å få råd om bruk, bivirkninger og andre relevante aspekter ved denne prevensjonsmetoden.

Er det østrogen i Cerazette?

Cerazette er et merkenavn for en type minipiller, som er en form for p-pille uten østrogen. Cerazette inneholder kun et progestin-hormon, desogestrel, og ikke østrogen. Denne prevensjonsmetoden fungerer ved å endre slimhinnen i livmoren, gjøre livmorhalssekretet mindre gjennomtrengelig for sædceller og redusere sjansene for eggløsning.

Fordelen med Cerazette og andre minipiller er at de er egnet for kvinner som har kontraindikasjoner mot østrogen eller opplever bivirkninger av østrogenholdige p-piller. De er også et godt alternativ for kvinner som ammer, da de ikke påvirker melkeproduksjonen.

Husk at for å opprettholde effektiviteten av minipiller som Cerazette, er det viktig å ta dem til samme tid hver dag uten opphold. Det anbefales også å konsultere en helsepersonell før du starter på noen form for hormonell prevensjon for å diskutere dine spesifikke behov og helseforhold.

Er det østrogen i Microgynon?

Ja, Microgynon er en kombinert p-pille som inneholder både østrogen og progestin. Den inneholder et østrogenhormon kalt etinyløstradiol og et progestin-hormon kalt levonorgestrel. Kombinerte p-piller som Microgynon fungerer ved å hemme eggløsning, tykke slimet i livmorhalsen for å gjøre det vanskeligere for sædceller å trenge inn i livmoren, og påvirke slimhinnen i livmoren for å gjøre den mindre mottakelig for implantasjon av et befruktet egg.

Det er viktig å merke seg at kombinerte p-piller som Microgynon ikke er egnet for alle kvinner. Noen kvinner kan ha kontraindikasjoner mot østrogen, som en økt risiko for blodpropp, og bør derfor ikke bruke denne typen p-piller. Det er viktig å konsultere en helsepersonell før du starter på noen form for hormonell prevensjon for å få råd om hvilken type p-pille som er best egnet for dine spesifikke behov og helseforhold.

Referanser

ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |

Om forfatteren