Normal tid på halvmaraton

Lær mer om hva som kan være normal tid å bruke på halvmaraton, med utgangspunkt i formnivå og trening du gjennomfører for distansen.

Trening for normal tid på halvmaraton

Hvilken tid du bruker på halvmaraton, vil avhenge av utgangspunktet ditt med tanke på blant annet trening, alder og fysiske forutsetninger. Du skal ha fokus på det du kan kontrollere, og det er å gjennomføre systematisk og variert trening for sikre en jevn og god formutvikling frem mot løpet. Ta utgangspunkt i der du er nå formmessig, og trene variert med lav og moderat til hard intensitet. Ha en hovedvekt av trening med lav intensitet, mens en mindre del av treningen kan være med moderat til hard intensitet. Trene for å restituere, ikke omvendt. Planlegge restitusjonen på lik linje med treningen du gjennomfører, og restituere ellers etter behov.

Estimere normal tid på halvmaraton

Ved å gjennomføre et testløp kan du bruke det for å estimere hva som kan være din normaltid på halvmaraton. Bruk SpurtPredictor for å beregne din sluttid på distansen.

Velg distanse du ønsker å estimere sluttid på, og legg inn en distanse du nylig har løpt, og tiden du brukte på denne distansen.

Hvis du har løpt et 5 km testløp, og bruker 23 minutter på denne distansen, kan din normaltid på halvmaraton være 1 time, 48 minutter og 48 sekunder. Merk at normal tid på halvmaraton med denne metoden bare vil være et estimat. Andre faktorer kan og vil spille inn for hva som kan være din normaltid på halvmaraton.

Normal tid på halvmaraton

Enkelt fortalt kan normal tid på halvmaraton være den tiden du greier å løpe på, etter en periode med systematisk og variert trening. Variasjon og tilstrekkelig med restitusjon er det viktigste du kan gjøre i treningsperioden før du løper halvmaraton. Vær ærlig med deg selv når du står på startstreken, og legg en strategi for løpet som er i samsvar med ditt formnivå og værforhold løpsdagen.

Relaterte artikler:

Trene for å løpe halvmaraton under 2 timer

Normal tid på 5 km

Om forfatteren

Legg inn kommentar