Normal puls ved gange

ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |

Pulsen din vil variere, avhengig hvilken aktivitet, og intensiteten du gjennomfører aktiviteten med. Lær mer om normal puls ved gange.

Normal puls ved gange

Normal puls ved gange vil variere avhengig av personens alder, kjønn, kondisjonsnivå og intensitet på gange. Generelt sett vil en normal puls ved gange ligge mellom 100-130 slag per minutt for voksne. For eldre og personer med lavere kondisjonsnivå kan pulsen være høyere, mens for godt trente personer kan pulsen være lavere. Det anbefales å måle pulsen ved jevne mellomrom under trening for å sikre at man holder seg innenfor sitt individuelle anstrengelsesnivå.

Relatert: Hvor mye forbrenner du med å gå tur

Normal puls og blodtrykk

En normal hvilepuls for voksne ligger vanligvis mellom 60 og 100 slag per minutt. En hvilepuls på under 60 slag per minutt kan være normalt for personer som trener mye eller har en generelt god fysisk form, mens en hvilepuls på over 100 slag per minutt kan indikere en underliggende helsemessig tilstand.

Når det gjelder blodtrykk, er normalt blodtrykk definert som et systolisk trykk på under 120 mmHg og et diastolisk trykk på under 80 mmHg. Et systolisk trykk mellom 120 og 129 mmHg og et diastolisk trykk under 80 mmHg anses som normalt, men indikerer en økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk i fremtiden. Et systolisk trykk på 130 mmHg eller høyere, eller et diastolisk trykk på 80 mmHg eller høyere, regnes som høyt blodtrykk og krever oppfølging av en lege.

Puls og aktivitet

Pulsen er en standard måling av hvor mange ganger hjertet slår per minutt, og øker eller reduseres, avhengig av hvilken aktivitet du gjennomfører. Som sådan er det en fin måte å måle intensiteten under forskjellige treningsformer, for eksempel når du går, ved å holde øye med hjertefrekvensen (manuelt eller med en pulsmåler). Når du vet hva som er normalt og hva som ikke er det, vil du kunne gjenkjenne når du trenger å øke intensiteten din, og når du skal ta det roligere.

Relatert: Hvorfor er det viktig å gå tur

Hva er en normal hjertefrekvens under aktivitet?

Hjertefrekvensen din vil variere avhengig av alder, stress og angstnivå, hormoner, type aktivitet du gjennomfører, og om du tar medisiner som øker eller reduserer hjertefrekvensen (eks. Betablokkere). Når det er sagt, er et godt utgangspunkt å vite hva som er hvilepulsen. Hvilende hjertefrekvens er hvor mange ganger hjertet slår per minutt mens du er i ro. For de fleste menn og kvinner er en hvilepuls på 60 til 100 slag per minutt normalt. Godt trente idrettsutøvere kan ha en enda lavere hvilepuls enn dette. Generelt sett er det sunnere å ha en lavere hvilepuls. Høyere hvilepuls (større enn 90 slag per minutt) er blitt koblet til dårligere fysisk form, høyere blodtrykk og høyere kroppsvekt, ifølge en langvarig studie.

For å finne din hvilepuls, trykk lett med pekefinger og langfinger over arterien på innsiden av håndleddet eller pulsåren på siden av halsen. Tell pulsen din i 15 sekunder, og multiplisere tallet med 4 for å få antall slag per minutt. For å få det mest nøyaktige resultatet, må du ta denne målingen først om morgenen, før du reiser deg opp fra senga.

Relatert: Gå tur mot angst

Hva er normal når man går?

Normal puls ved gange vil gå opp eller ned, avhengig av hvor raskt du går. Generelt sett er gange en aktivitet med lav til moderat intensitet. Du kan måle intensiteten din under enhver aktivitet – inkludert turgåing – i henhold til målhjertefrekvenssonene for trening med lav, moderat og hard intensitet.

Hvis du trener med moderat intensitet (gå raskt eller jogge), vil hjertefrekvensen din være mellom 60-70 prosent av din maksimale hjertefrekvens, mens hard trening vil være et sted mellom 80-90 prosent av din maksimale hjertefrekvens.

For å finne ut pulssonen mens du går, må du først bestemme din maksimale hjertefrekvens, eller det maksimale antall ganger hjertet slår per minutt. Standardformelen for beregning av maksimal hjertefrekvens er å trekke alderen fra 220 år (220-alder). For å bestemme din målpuls for forskjellige treningsintensiteter, ta din maksimale hjertefrekvens og multipliser den med en prosentandel.

Relatert: Gå tur i skogen

Normal puls hos eldre

Normal puls hos eldre varierer avhengig av personens generelle helse og aktivitetsnivå. I hviletilstand anses en puls på mellom 60-100 slag per minutt som normalt hos eldre. Imidlertid kan eldre personer ha en lavere puls, spesielt hvis de trener regelmessig. Det er viktig å merke seg at puls og blodtrykk kan påvirkes av mange faktorer, inkludert medisiner og underliggende helseproblemer, og derfor bør eldre konsultere legen sin hvis de har spørsmål eller bekymringer.

Relatert: Hvor mye forbrenner du med å gå tur

Relaterte artikler:

ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |

Om forfatteren

Legg inn kommentar