HØSTTURER!

OPPTIL 40%

RABATT!


Normal puls når man går

Lær mer om hva som er vanlig puls når man går, og hvordan du kan enkelt kan beregne din makspuls.

Hvilepuls og makspuls

Begrep du bør kjenne til for å vite noe om normal puls når man går er hvilepuls og makspuls. Hvilepulsen din finner du ved å ta pulsen med en gang du har våknet, før du står opp av senga. Ta pulsen i 60 sekunder for finne din hvilepuls, eller i 15 sekunder og gange med 4. Hvilken hvilepuls du har vil blant annet avhenge av ditt formnivå. Toppidrettsutøvere kan ha en hvilepuls helt nede i 28, mens for vanlige folk er det mer vanlig at hvilepulsen ligger på mellom 60-80 slag per minutt. Makspulsen din kan du enkelt finne ved å trekke alder fra 220 (220 – alder). Beregner du makspuls med denne metoden, må du være klar over at det kan forekomme avvik. For en mer nøyaktig måling kan du få utført det på treningssentre eller andre steder som utfører denne type målinger.

Hvilken puls når man går

Normal puls når man går vil også avhenge av ditt formnivå, og også i hvilket tempo du går. Høyere tempo vil gi en høyere puls. For en person som er i dårlig form, og kanskje også overvektig, kan pulsen komme høyt opp selv med vanlig gange. For de aller fleste vil det å gå vanlig være med en puls tilsvarende lav intensitet. Hvis vi tar utgangspunkt i en person som har en makspuls på 190, kan det gi følgende puls:

  • 114-133 pulsslag per minutt, tilsvarende 60-70 prosent av makspuls

For mange vil det å gå i et rolig puls som beskrevet over. Dersom du trener ved å gå tur, er dette intensiteten du hovedsak bør holde. Ønsker du å trene med høyere intensitet når du går tur, kan du gjøre det ved å gå i motbakke.

Relaterte artikler:

Hvorfor gå tur

Hvordan gå lange turer

Om forfatteren

Legg inn kommentar

HØSTTURER!

OPPTIL 40% RABATT!