Når er det kantarell sesong

Kantarellsesongen varierer avhengig av geografisk beliggenhet, klima og lokale værforhold. Lær mer om når det er kantarellsesong.

Generelt sett finner kantareller i sesongen som strekker seg fra tidlig høst til tidlig vinter, vanligvis fra august til oktober i de fleste nordlige tempererte regioner.

I Norge og andre nordlige europeiske land, kan kantarellsesongen begynne så tidlig som juli i noen områder og vare til november. Den optimale perioden for å finne kantareller varierer, men vanligvis ser man en økning i forekomsten i september.

Det er viktig å merke seg at lokale forhold kan påvirke når kantarellene faktisk dukker opp. Regn og temperatur er to av de viktigste faktorene som påvirker veksten av kantareller. Kantareller trives i fuktige områder, så en god mengde nedbør og moderat temperatur er gunstige forhold for deres vekst.

Husk at informasjonen jeg har gitt deg er basert på generelle tidspunkter og kan variere fra år til år og fra sted til sted. Det er lurt å følge lokale rapporter om soppforhold for å få den mest nøyaktige informasjonen om kantarellsesongen i ditt område.

Relatert: Hvor lang tid bruker kantarell på å vokse

Når er det best å plukke kantarell?

Det beste tidspunktet å plukke kantareller avhenger av flere faktorer, inkludert geografisk beliggenhet, lokale værforhold og klima. Generelt sett er det enkle retningslinjer du kan følge:

 1. Når kantarellene er modne: Kantareller er modne når de har nådd en tilstrekkelig størrelse og form. De skal være godt utviklet og ikke for små. Unngå å plukke kantareller som er for små, da de trenger tid til å vokse og modne.
 2. Etter regn: Kantareller trives i fuktige omgivelser. Etter perioder med regn, spesielt i løpet av sesongen, kan det være et godt tidspunkt å gå på soppjakt, da nedbøren bidrar til å stimulere veksten av kantareller.
 3. Moderate temperaturer: Kantareller vokser best når temperaturen er moderat, verken for varm eller for kald. Varmt vær kan tørke ut jorda og redusere soppveksten, mens kulde kan bremse veksten.
 4. Før insekter ødelegger dem: Noen insekter, som larver, kan infisere kantareller når de modnes. Det kan være lurt å plukke dem før insektangrep begynner å skade soppene.
 5. Før de blir overmodne: Kantareller har en begrenset levetid og kan bli overmodne, myke og mindre velsmakende. Det er best å plukke dem når de er faste og friske.

Husk at kantarellsesongen varierer fra sted til sted og fra år til år. Det er derfor viktig å følge lokale soppforeninger, soppentusiaster og soppforholdrapporter for å få den mest nøyaktige informasjonen om det beste tidspunktet å plukke kantareller i ditt spesifikke område.

Relatert: Hvordan tørke kantareller

Hvor vokser det mest kantareller?

Kantareller vokser i ulike typer skoger og terreng over hele verden. De trives spesielt i fuktige områder med løv- eller barskoger, og de kan bli funnet i både tempererte og boreale klimasoner. Her er noen steder der kantareller vanligvis trives:

 1. Nord-Europa: Kantareller er utbredt i nordlige europeiske land som Norge, Sverige, Finland og Russland. De trives i skoger og fuktige områder i disse regionene.
 2. Sentraleuropa: Land som Tyskland, Frankrike, Polen og Tsjekkia er også kjent for å ha kantareller. Skoger og skogbunner er gode steder å lete etter dem.
 3. Nord-Amerika: Kantareller vokser i deler av Nord-Amerika, inkludert USA og Canada. De kan bli funnet i skoger, spesielt i områder med moderat fuktighet.
 4. Asia: Kantareller finnes i deler av Asia, som Japan og Sør-Korea. Fuktige skoger og skogkanter er steder der du kan finne dem.
 5. Baltikum: Land som Estland, Latvia og Litauen har også en rik tradisjon for kantarellsanking. Fuktige løv- og barskoger er vanlige områder for dem.

Det er verdt å merke seg at kantareller er naturressurser som er avhengige av lokale økosystemer og værforhold. Selv om de kan finnes i disse områdene, er deres tilstedeværelse og forekomst også påvirket av årlige variasjoner i nedbør, temperatur og jordforhold. Det er derfor viktig å ha lokal kunnskap eller følge råd fra lokale eksperter når du søker etter kantareller.

Relatert: Hvor finner man kantareller

Hvor fort vokser kantarell opp igjen?

Veksthastigheten til kantareller varierer avhengig av flere faktorer, inkludert temperatur, fuktighet, jordforhold og andre miljøfaktorer. Generelt sett kan kantareller vokse relativt raskt under gunstige forhold. Her er noen retningslinjer:

 1. Optimale forhold: Under optimale forhold, som moderat temperatur og tilstrekkelig fuktighet, kan kantareller begynne å vokse igjen relativt raskt etter å ha blitt plukket. Dette kan være så kort som noen få dager til en uke.
 2. Ideelle værforhold: Nedbør og fuktighet er avgjørende for soppvekst. Hvis det er tilstrekkelig med regn etter plukking, kan nye kantareller begynne å dukke opp ganske raskt, spesielt hvis temperaturen er mild.
 3. Sesongvariasjoner: Veksthastigheten kan også variere gjennom kantarellsesongen. På begynnelsen av sesongen, når forholdene er ideelle, kan veksten være raskere enn senere på sesongen når været begynner å endre seg.

Husk at dette er generelle retningslinjer, og faktisk veksthastighet kan variere fra sted til sted og fra år til år. Kantareller er naturlige organismer, og deres vekst er påvirket av mange faktorer i økosystemet der de vokser. Å plukke kantareller på en bærekraftig måte, som å la noen modne sopper stå for å spre sporer og støtte fremtidig vekst, er viktig for å opprettholde sunne populasjoner av denne sopparten.

Relatert: Hvor vokser kantareller

Når er det kantarell sesong?

Kantarellsesongen kan variere avhengig av geografisk beliggenhet og lokale klimatiske forhold. Her er en omtrentlig liste over når kantarellsesongen vanligvis kan forekomme i ulike deler av verden:

 1. Nord-Europa (inkludert Norge, Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia): Kantarellsesongen begynner vanligvis i juli eller august og kan vare til tidlig november, avhengig av lokale værforhold. September til oktober er ofte de mest produktive månedene.
 2. Sentraleuropa (inkludert Tyskland, Frankrike, Nederland): Kantarellsesongen kan også begynne i juli eller august, og den kan vare til oktober eller november. September er ofte en god måned for kantarellsanking.
 3. Øst-Europa (inkludert Russland, Polen, Baltikum): Kantarellsesongen starter vanligvis på slutten av sommeren eller tidlig høst, i august eller september. Sesongen kan vare til midten av oktober.
 4. Nord-Amerika (inkludert USA og Canada): Kantarellsesongen varierer avhengig av region og breddegrad. I de nordlige delene kan sesongen begynne i juli, men vanligvis begynner høstsesongen i august eller september og varer til oktober eller november.
 5. Asia (inkludert Japan, Sør-Korea): Kantarellsesongen kan variere, men den forekommer vanligvis i høstmånedene, fra september til november.

Husk at dette er omtrentlige tidspunkter basert på gjennomsnittlige klimatiske forhold. For nøyaktige og oppdaterte tidspunkter for kantarellsesongen i ditt område, bør du følge lokale soppeksperter, soppforeninger eller rapporter om soppforhold i media.

Relatert: Hvordan ta vare på kantareller

Nord-Europa

I Nord-Europa, inkludert land som Norge, Sverige, Finland, Danmark og Storbritannia, varierer kantarellsesongen som nevnt tidligere, men her er en litt mer detaljert oversikt:

 1. Juli: I noen områder kan kantarellsesongen begynne allerede i juli, spesielt i varme somre med tilstrekkelig nedbør. Dette gjelder spesielt i sørlige deler av regionen.
 2. August: Kantarellsesongen begynner vanligvis for fullt i løpet av august. Dette er når mange soppentusiaster begynner å lete etter kantareller, spesielt etter regnfulle perioder som kan følge med i august.
 3. September: September er generelt sett en av de mest produktive månedene for kantarellsanking i Nord-Europa. Nedbør og temperaturer begynner å skape optimale forhold for soppvekst.
 4. Oktober: Kantarellsesongen kan fortsette inn i oktober, spesielt i de nordlige delene av regionen. Starten av oktober kan være en flott tid for å finne kantareller før sesongen begynner å avta.
 5. Tidlig november: I noen områder, spesielt de sørlige delene av Nord-Europa, kan kantarellsesongen vare til tidlig november hvis værforholdene holder seg gunstige.

Husk at værforholdene og nedbøren spiller en stor rolle i når kantarellene faktisk dukker opp. Hvis det er mye nedbør og moderat temperatur, kan dette fremskynde veksten. Det er også lurt å følge lokale rapporter om soppforhold for å få den mest nøyaktige informasjonen om kantarellsesongen i ditt spesifikke område hvert år.

Relatert: Hvordan behandle kantareller før frysing

Sentraleuropa

I Sentraleuropa, som inkluderer land som Tyskland, Frankrike, Nederland og andre, kan kantarellsesongen variere avhengig av klimatiske forhold og geografisk beliggenhet. Her er en generell oversikt over kantarellsesongen i Sentraleuropa:

 1. Juli: I sjeldne tilfeller kan kantarellsesongen begynne i juli, spesielt i varme og fuktige somre. Dette er imidlertid ikke det vanligste tidspunktet.
 2. August: Kantarellsesongen begynner vanligvis å ta fart i løpet av august. Dette er når folk begynner å søke etter kantareller, spesielt etter perioder med regn.
 3. September: September er vanligvis en av de mest produktive månedene for kantarellsanking i Sentraleuropa. Regn og mild temperatur fremmer veksten av kantareller.
 4. Oktober: Kantarellsesongen kan fortsette gjennom oktober, spesielt i de sørlige delene av Sentraleuropa. Begynnelsen av oktober kan være en god tid for sanking før sesongen begynner å avta.
 5. Tidlig november: I enkelte områder kan kantarellsesongen vare til tidlig november, avhengig av værforholdene. Kulde og lavere nedbør kan imidlertid begrense kantarellveksten.

Husk at dette er generelle tidspunkter, og lokale forhold kan påvirke når kantarellene faktisk vises. Kantareller trives i fuktige områder, så nedbør og temperatur er avgjørende faktorer for deres vekst. Å følge lokale soppforeninger, soppentusiaster og soppforholdrapporter kan gi deg den mest nøyaktige informasjonen om kantarellsesongen i ditt spesifikke område hvert år.

Øst-Europa

I Øst-Europa, som inkluderer land som Russland, Polen, Baltikum og andre, varierer kantarellsesongen avhengig av klimatiske forhold og geografisk beliggenhet. Her er en omtrentlig oversikt over kantarellsesongen i Øst-Europa:

 1. August: I noen områder kan kantarellsesongen begynne allerede i august, spesielt etter perioder med regn. Dette gjelder spesielt i områder med moderate klima.
 2. September: Kantarellsesongen tar vanligvis av i løpet av september. Dette er når mange soppentusiaster begynner å lete etter kantareller, spesielt etter regnfulle perioder.
 3. Oktober: Oktober er generelt sett en av de mest produktive månedene for kantarellsanking i Øst-Europa. Nedbør og temperaturer skaper optimale forhold for soppvekst.
 4. Tidlig november: I enkelte områder, spesielt de sørlige delene av Øst-Europa, kan kantarellsesongen vare til tidlig november hvis værforholdene forblir gunstige.

Husk at lokale forhold som temperatur, nedbør og jordsammensetning spiller en stor rolle i når kantarellene faktisk dukker opp. Det er lurt å følge med på lokale soppforeninger, soppentusiaster og soppforholdrapporter for å få den mest nøyaktige informasjonen om kantarellsesongen i ditt spesifikke område hvert år.

Nord-Amerika

I Nord-Amerika, som inkluderer USA og Canada, varierer kantarellsesongen avhengig av region og breddegrad. Her er en omtrentlig oversikt over kantarellsesongen i Nord-Amerika:

 1. Juli: I noen områder med varme somre kan kantarellsesongen begynne i juli. Dette gjelder spesielt i sørlige deler av Nord-Amerika.
 2. August: Kantarellsesongen kan begynne å ta fart i løpet av august, spesielt i de nordlige delene av Nord-Amerika. Dette er når folk begynner å lete etter kantareller, spesielt etter regnfulle perioder.
 3. September: September er generelt sett en av de mest produktive månedene for kantarellsanking i Nord-Amerika. Nedbør og milde temperaturer skaper gunstige forhold for soppvekst.
 4. Oktober: Kantarellsesongen kan fortsette inn i oktober i mange områder. Dette er en tid da mange soppentusiaster søker etter kantareller før sesongen begynner å avta.
 5. Tidlig november: I noen områder kan kantarellsesongen vare til tidlig november hvis værforholdene forblir gunstige. Dette er vanligvis mer vanlig i de sørlige delene av Nord-Amerika.

Husk at værforhold som temperatur, nedbør og jordsammensetning spiller en avgjørende rolle i når kantarellene faktisk dukker opp. På grunn av den store variasjonen i klimaet over Nord-Amerika, kan tidspunktene variere betydelig fra sted til sted. Å følge med på lokale soppforeninger, soppentusiaster og soppforholdrapporter vil gi deg den mest nøyaktige informasjonen om kantarellsesongen i ditt spesifikke område hvert år.

Asia

I Asia, som inkluderer land som Japan, Sør-Korea og andre, kan kantarellsesongen variere avhengig av klimatiske forhold og geografisk beliggenhet. Her er en omtrentlig oversikt over kantarellsesongen i deler av Asia:

 1. August: I enkelte områder med varme og fuktige somre, som i Japan, kan kantarellsesongen begynne allerede i august. Dette er vanligvis i de sørlige delene av regionen.
 2. September: Kantarellsesongen begynner vanligvis å ta fart i løpet av september. Dette er når mange soppentusiaster begynner å lete etter kantareller, spesielt etter regnfulle perioder.
 3. Oktober: Oktober er generelt sett en av de mest produktive månedene for kantarellsanking i deler av Asia. Nedbør og milde temperaturer fremmer veksten av kantareller.
 4. Tidlig november: I enkelte områder kan kantarellsesongen vare til tidlig november hvis værforholdene holder seg gunstige. Dette er vanligvis mer vanlig i de sørlige delene av regionen.

Husk at lokale forhold som temperatur, nedbør og jordsammensetning spiller en avgjørende rolle i når kantarellene faktisk dukker opp. Kantareller trives i fuktige områder, så nedbør og temperaturer er avgjørende faktorer for deres vekst. Å følge med på lokale soppforeninger, soppentusiaster og soppforholdrapporter vil gi deg den mest nøyaktige informasjonen om kantarellsesongen i ditt spesifikke område hvert år.

Referanser

Om forfatteren