Motivasjon for å trene

Motivasjon for å trene. Lær hvordan du kan øke treningsmengde og intensitet, og variere hvordan du trener for å motivere deg selv.

Motivert for trening

Ofte kan det være motivasjonen det står på, om hvorvidt man kommer i gang med å trene eller ikke. Motivasjon til å trene kan avhenge av flere ting, blant annet hvilken form du er i, hva du skal trene og livssituasjonen din.

I denne artikkelen vil du lære mer om motivasjon for å trene, og hvilke grep du kan ta for å bli mer motivert for trening.

Motivasjon for å trene med lystbetont trening

Det kan synes som innlysende, at du skal velge en treningsform du er fortrolig med og ønsker å trene. Men mange vil kan velge måter å trene på ut fra helt andre kriterier. Det kan være at du velger en treningsform som du mener er mest effektiv for å gå ned i vekt, dersom det er målet. Da kan det være at du velger løping, fordi du vet at løping er en effektiv treningsform. Men det kan være at løping er den siste treningsformen du ønsker å trene med, og vil det være vanskelig å finne motivasjon for å trene løping. For at du skal kunne opprettholde motivasjonen for trening på sikt, må du velge lystbetont trening, noe du kan tenke deg å trene på lang sikt. Det er viktig å merke seg at det kan ta noe tid for å vekke interessen for en bestemt treningsform, så du må være tålmodig og bruke litt tid, før du forkaster den ene eller andre måten å trene på.

Motivasjon til å trene med utgangspunkt i eget formnivå

I iveren etter å begynne å trene kan det være mange nybegynnere som ikke i stor nok grad tar hensyn til eget formnivå når de skal begynne å trene. Det kan være at man har en oppfatning om hvor mye og hvor hardt man bør trene, uten å ta i betraktning hva man faktisk har forutsetninger for å greie å trene. Konsekvensen av dette kan bli at hver treningsøkt blir et blodslit, og du trener med hard intensitet omtrent hver treningsøkt. Å motivere seg for trening med dette utgangspunktet, er det svært få som klarer på lang sikt. Før eller senere når motivasjonen et bunnivå, og veien er ikke lang for at du slutter helt å trene. I verste fall får du med deg overbelastning, overtrening og skader med på kjøpet. Det er helt avgjørende at du tar utgangspunkt i eget formnivå, og har en gradvis økning i treningsmengde og intensitet.

Øke treningsmengde og intensitet gradvis for å ha motivasjon for å trene

Når du har en gradvis økning i treningsmengde og hvor hard du trener, og gjør dette i takt med at kroppen blir sterkere, kan det bidra sterkt til at du opprettholder motivasjon til å trene. Kroppen får en gradvis tilvenning til økt treningsmengde og er mer klar for du påfører enda mer belastning. Å trene på denne måten kan bidra til at du reduserer risikoen for skader. Du bør også tilpasse intensiteten etter ditt formnivå og huske på at bare en femtedel av treningen du gjennomfører bør være med moderat til hard intensitet. Som nybegynner er det fort gjort å tro at intensiteten ikke er høy fordi farten når du for eksempel trener løping er høy. Men faktum et at mange nybegynnere kan løpe med hard intensitet det meste av tiden selv om tempoet er lavt. Da kan det bli tøft i lengden å motivere seg for trening.

Motivasjon for trening med variasjon

Å variere der det er mulig innenfor den treningsformen du har valgt, kan være viktig for din motivasjon. Dersom du trener løping og løper samme løype, med samme intensitet, uke ut og uke inn, kan det være demotiverende. Har du trent en stund på denne måten, vil du ganske raskt merke en utflating i formkurven. Sørg for å variere treningen der det er mulig. Trener du løping varierer du med løype du trener, underlag, hva du trener av løping og med hvilken intensitet. Variasjon vil i tillegg til å være mer motiverende også redusere risikoen for skader.

Motivasjon for å trene

Motivasjon for å trene trenger ikke være så vanskelig. Du må velge en lystbetont treningsform som du tror du kan fortsette med sikt. Husk at det ofte vil ta litt tid før du får gode treningsrutiner, og selv om du i begynnelsen ikke brenner for treningsformen, må du være tålmodig. Ofte vil det være litt tungt å komme i gang med trening når du er lite trent fra før av, men fordelen er at vil ha en bratt stigning i din formkurve. Ta utgangspunkt i eget formnivå og ha en gradvis økning i treningsmengde og intensitet og sørge for å variere hvordan du trener. Lytt til kroppen og la den avgjøre hvor mye og hvor ofte du skal trene.

Relaterte artikler:

15 måter å holde motivasjonen for løping oppe

Trene for mye løping

Om forfatteren

Legg inn kommentar