Totalt antall kalorier (1200 eller mer)

Makronæringsstoffer (sum = 100)

%
%
%

Velg hyppighet på måltider og snacks

3 måltider, 2 snacks
3 måltider, 3 snacks
5 måltider, fordeles likt
6 måltider, fordeles likt
5 måltider
6 måltider

Resultater

Calculate how much calories per meal per day you should consume for maintaining proper diet.