Løping trenger ikke være hardt – Les disse 5 tipsene

Synes du løping er alt for hardt, og at hver treningsøkt er et ork? Lær mer om hvordan du kan trene løping på en måte som gjør at du gleder deg til hver trening.

5 tips som gjør løping til din treningsform

Blant mange løpere kan det være en oppfatning om at løping skal være hardt. Disse holdningene kan blant annet stamme fra amerikanske treningstradisjoner med hard trening til du stuper. Hard trening uten at du greier å restituere, kan faktisk gjøre deg i dårligere form, heller enn bedre, og i verste fall skade deg. Du skal trene løping på en måte som gir deg full kontroll på treningen, med tanke på hvordan du balanserer trening med lav, moderat og hard intensitet, hva du trener av løping og hvordan.

1. Trene mye med lav intensitet

Så mye som 80 prosent av den totale treningsmengden bør være med lav intensitet. Selv eliteutøvere trener etter dette prinsippet. For utrente kan dette tipset virke helt absurd, fordi selv jogging i svært lavt tempo kan få pulsen høyt opp for utrente. Er du i dårlig form bør du derfor veksle mellom å gå og jogge, for å holde intensiteten lav nok. Å ikke trene for hardt kan være et kritisk punkt for nybegynnere. Én ting er at det går hardt utover motivasjonen når de fleste av treningsøktene er for harde. En annen ting er at risikoen for å bli skadet er betydelig dersom du gjennomfører for mye hard trening når kroppen ikke er vant til belastningen.

2. Trene progressivt med høyere intensitet

Å gjennomføre løpetrening med høyere intensitet progressivt, kan bidra til at du får bedre treningseffekt, gjøre treningen mer motiverende og redusere risikoen for skader. Etter en rolig oppvarming får kroppen sjokk når du drar i gang med full intensitet på det første intervallet. Hvis du derimot øker intensiteten gradvis gjennom hele intervallet, og fra ett intervall til det neste, vil du være bedre forberedt fysisk og mentalt på belastningen som kommer.

3. Tilstrekkelig med restitusjon

Restitusjonen du gjennomfører kan sammenlignes med grunnmuren i et hus. Uten en grunnmur kan huset ikke stå, og uten restitusjon vil du ganske raskt stagnere, og på sikt løper en stor risk for å bli skadet. Det er når du restituerer at du blir en sterkere, raskere og mer utholdende løper. La aldri restitusjon bli en salderingspost når du trener løping. Trene for å restituere, ikke omvendt. Se på restitusjon som en bonus for all treningen du har lagt ned.

4. Gjennomføre kortere treningsøkter

Ha kortere og mer intensive treningsøkter, og øk heller frekvensen på hvor ofte du trener. Hyppige, korte og intensive treningsøkter kan ha bedre effekt en færre, lengre og tyngre treningsøkter når du trener løping. Du restituerer raskere etter korte treningsøkter, selv når du gjennomfører trening med høy intensitet. Når du trener oftere, vil det også bidra til økt kontinuitet i løpetreningen din. Fordele din totale treningsmengde i løpet av en uke ut over flere treningsøkter.

5. Øke treningsmengden gradvis

Ha en gradvis økning i treningsmengde, som hele tiden er i samsvar med ditt formnivå. Det er vanlig blant nybegynnere og mer erfarne løpere å trene for mye og for hardt, uten at kroppen nødvendigvis er klar for treningsbelastningen den blir påført. Det kan ofte føre til stagnasjon, og i verste falle skader. Lytt til kroppen for å bestemme hvor mye du til enhver tid skal trene.

Løping skal være lystbetont

Løping skal være gøy og lystbetont. Da må treningen ikke være for hard. Hvis du synes det er vanskelig å balansere løpetrening med tanke på hvor hardt du skal trene, så kan du trene etter hvordan du føler deg. Men pass på; Hodet vil ofte mer enn hva kroppen din tåler. Hovedregelen er alltid mye trening med lav intensitet, og det er viktig at lav intensitet ofte ikke er i samsvar med den farten du ønsker å holde. Intensiteten skal ALLTID være styrende for hvilken fart du til enhver tid holder.

Om forfatteren

Legg inn kommentar