Løpe for å nå dine mål

Lær hvordan du skal trene for å nå dine mål med løping, og hvordan du skal sette deg spesifikke, realiserbare og tidsbestemte mål på treningen du gjennomfører.

Målbevisst løpetrening

Alle har sannsynligvis et mål når de trener løping, enten det er å bli i bedre form eller for å løpe en distanse på en bestemt tid. Mål er en viktig drivkraft for treningen din, og gjør det å trene løping mer lystbetont og motiverende. Det er viktige at målene dine er motiverende, spesifikke, realiserbare og tidsbestemte. Er målet ditt å komme i bedre form løping, hvordan vil du måle det?

Nå dine mål med motiverende trening

Variere hvordan du trener løping med hva du trener, hvordan og med hvilken intensitet, og trene med utgangspunkt i ditt nåværende formnivå. Å trene på denne måten kan gjøre løpingen mer motiverende og lystbetont. Få ting er mer kjedelig enn å løpe i den samme løype med samme intensitet uke ut og uke inn. Ha som mål å variere hver eneste treningsøkt du gjennomfører med løping.

Løpe med lav intensitet for å nå dine mål

Løpetrening med lav intensitet er treningen du skal gjennomføre mest av i løpet av en uke. Så mye som 80 prosent av treningen bør være med lav intensitet. Mye trening med lav intensitet reduserer restitusjonstiden din, og reduserer dermed risikoen for skader. En hovedvekt på trening med lav intensitet vil også gjøre det enklere for deg å øke treningsmengden, noe som bør være et mål for deg når du trener løping.

Innslag av trening med høyere intensitet

En mindre del av treningen du gjennomfører, kan ha innslag av trening med moderat til hard intensitet. Det kan være intervalltrening, fartslek og tempotreningen. Trening med høyere intensitet kan på sikt gjøre deg raskere ved en gitt intensitet, og gjøre deg i stand til å løpe i et høyere tempo over lenger tid. For at du skal nå målene du har satt deg med løpetrening, vil også trening med høyere intensitet ha en positiv innvirkning på ditt formnivå. Det vil alltid være en høyere skaderisiko når du trener løping med høyere intensitet. Derfor er det viktig at du restituerer tilstrekkelig etter harde treningsøkter.

Vær tålmodig, og du vil nå dine mål

Rom ble ikke bygd på en dag, ei heller toppformen din. Du må være tålmodig og la kroppen få den tiden den trenger på å tilegne seg den treningen du gjennomfører. Ved å trene variert og restituere nok, vil du langt på vei ha resepten for å nå dine mål med løpetreningen. Lystbetont trening vil gjøre deg motivert for mer trening, så det å ta vare på motivasjonen for løping vil være helt avgjørende.

Relaterte artikler:

Sett deg mål med treningen

10 tips for å komme i gang med løping

Om forfatteren

Legg inn kommentar