Løpe 5 km på 25 minutter

Løpe 5 km på 25 minutter. Lær mer om hvordan du bør trene for å løpe 5 km på 25 minutter, og hvilken fart du bør holde på trening.

Løpe 5 km under 25 min

Å løpe 5 km på 25 minutter vil kreve at du holder en gjennomsnittsfart på 5 minutter per km. Det kan være et overkommelig for mange løpere, og med systematisk og strukturert trening med lav, moderat og hard intensitet, kan gjøre at du når ditt mål med distansen.

Hvordan trene for å løpe 5 km på 25 min

Du bør ha en overvekt av trening med lav intensitet, når du trener for å løpe 5 km på 25 min, så mye som 80 prosent av den ukentlige treningsmengden bør være med denne intensiteten. Resterende trening kan være variert løpetrening som intervalltrening, sprintintervaller og tempotrening. Når du trener for å løpe 5 km på 25 minutter, bør du gjøre det med utgangspunkt i eget formnivå. Det betyr at hvis du er i stand til å løpe 5 km på 27 minutter, bruker du det som utgangspunkt for hvordan du skal gjennomføre ulike typer løpetrening. Med hvilken intensitet du gjennomfører den varierte treningen vil være avgjørende for din formutvikling.

Intensitet når du skal løpe 5 km på 25 min

Intensiteten på den rolige løpingen vil vanligvis være mellom 60-75 prosent av din makspuls. Dette gjelder også for de aller fleste langturene du gjennomfører i ditt treningsprogram. Tempotrening vil vanligvis bli gjennomført med en intensitet som ligger mellom 75-85 prosent av makspuls, mens intervalltrening gjerne blir utført med 85-90 prosent av makspuls. Sprintintervaller kan bli løpt med maksimal intensitet.

Fart når du skal løpe 5 km på 25 minutter

Ideelt sett bør du gjennomføre trening med høyere intensitet i en hastighet som er går en del saktere, like raskt eller raskere enn gjennomsnittsfarten du må holde for å løpe 5 km på 25 minutter. Eksempelvis kan den rolige løpetreningen bli gjennomført i en fart som ligger mellom 6:11-6:54 per km. Tempotrening kan bli gjennomført med en fart på 5:45 per km, terskeltrening med en fart på 5:19 per km og sprintintervaller med en fart på 4:30 per km. Hvis du er i stand til å løpe raskere eller må løpe i et lavere tempo, justerer du farten etter intensiteten du er i stand til holde. Uansett hvilken type løpetrening du skal gjennomføre, er det viktig for din formutvikling og motivasjon at du har full kontroll på intensiteten. Trener du på grensen av hva du tåler, er det fort gjort at det bikker over til at du trener anaerobt. Det er ikke ønskelig, med mindre du gjennomfører korte sprintintervaller.

Løpe 5 km på 25 minutter

Trene for å løpe 5 km på 25 minutter med en intensitet du hele tiden har kontroll på. Trener du intervall kan disse bli gjennomført progressivt med moderat til hard intensitet, men sørg for å ha nok hvile slik at du greier å gjennomføre alle intervallene med samme hastighet eller raskere. Når du trener tempo, skal det være med en hastighet du greier å holde over lenger tid. Sprintintervaller kan bli løpt med maksimal intensitet, og intervallene skal være korte med lange pauser mellom hvert intervall.

Relaterte artikler:

Effektivt treningsprogram for å løpe 5 km under 25 min

Intervalltrening for 5 km under 25 min

Om forfatteren

Legg inn kommentar