Kortsiktig effekt av trening

Kortsiktig effekt av trening. Lær mer om hvilke positive effekter du kan ha av trening, og hvordan du kan trene for å oppnå denne effekten.

Effekt av trening på kort sikt

For å ha effekt på kort sikt, er det ofte ikke mye trening som skal til. Det kan være at du går tur i vekslende tempo, eller jogger 2-3 ganger i uka. Dersom du holder deg i aktivitet over tid, vil du merke at du blir sterkere og blir mer utholdende. Du greier mer i hverdagen. 

I denne artikkelen vil du lære mer om hvilken effekt du kan ha av trening på kort sikt, og hvordan du kan trene for å oppnå denne effekten. 

Hverdagen blir enklere når du er i god form

Når du er trent bruker du mindre energi på daglige gjøremål, enn hvis du er i dårlig form. Når du er sterkere og mer utholdende, vil det kreve mindre energi å gjennomføre forskjellige aktiviteter. Trening gir deg overskudd som gjør at du får gjort mer i hverdagen. 

Positive effekter av trening

Etter at du har vært fysisk aktiv gjennom gå, jogge eller gjennomført andre former for fysisk aktivitet, vil det umiddelbart etter trening bli satt i gang prosesser i kroppen du ikke merker, og som er positive effekter du oppnår ved trening. Det kan være prosesser som nedbryting av blodsukker, fett i blodet og lavere blodtrykk. Opp mot et døgn etter at du har trent synker blodtrykket, sammenlignet med vanlig blodtrykk når du hviler. Når du er i aktivitet, vil det føre til at energiforbruket øker. Selv når du står vil flere muskler aktiviseres, og du vil øke forbrenningen. Har du gjennomført trening med høyere intensitet, vil du ha en høyere forbrenning etter at du har gjennomført aktiviteten. Hvor høy forbrenning vil ha sammenheng med hvor høy intensitet du har trent. Regelmessig trening kan også bidra til at du får en bedre fordøyelse. 

Trening på kort sikt med god effekt

Avhengig av hva slags trening du er motivert for, og ditt formnivå, kan du sette deg mål for hva slags trening du ønsker å gjennomføre for god kortsiktig effekt. Er du helt utrent, kan det være at du skal starte treningen med å gå korte, rolige turer. Det kan også være smart for overvektige, for at belastningen ikke skal være for stor i begynnelsen. Kroppen trenger tid på å venne seg til økt belastning, og du må ha en gradvis økning i hvor mye du trener og med hvilken intensitet. 

Kortsiktig effekt av å gå turer som trening

Å få best mulig effekt ut av å gå som trening trenger ikke være vanskelig. Den største utfordringen ligger kanskje i det å øke intensiteten noe. Det greier du ved å ha gradvis økning i hvor mye du går med noe høyere intensitet. etter hvert som du blir i bedre form, øker du hvor mye du går med høyere intensitet. Da får du en gradvis tilvenning både mentalt og fysisk, slik at overgangen blir mest mulig skånsom. Å gå turer kan være overkommelig trening for de aller fleste, og du vil oppnå en god kortsiktig effekt av denne treningen, dersom du veksler på mellom hvilken intensitet du går turer. 

Jogging som trening

Jogging med lav intensitet medfører relativ lav belastning, og gjør det enklere for kroppen å venne seg til løping med høyere belastning. Jogge kan du gjøre når som helst og hvor som helst, og kan gjennom enkel planlegging bli en del av dine daglige rutiner. Den kortsiktige effekten av jogging vil du merke allerede etter noen uker. Du blir sterkere og mer utholdende, og greier du å avslutte med noen stigningsløp etter hver joggetur, får du variert trening med vekslende intensitet. 

Kortsiktig effekt av trening

Den kortsiktige effekten av trening vil du merke ganske raskt dersom du har liten eller ingen erfaring med trening fra før av. Det skal relativt lite trening til for at du skal ha en positiv, kortsiktig effekt av treningen. Noe av det mest motiverende med å starte å trene, er den gode formstigningen du merker allerede etter få uker med trening. 

Relaterte artikler:

Litt trening hver dag

Hvorfor gå tur

Om forfatteren

Legg inn kommentar