Konvertere tid på 10 km

Konvertere tid på 10 km. Ta utgangspunkt i tiden du bruker på 10 km og se hvor lang tid du kan bruke på kortere distanser.

Konvertere tid på distanser med SpurtConverter løpekalkulator

Bruk SpurtConverter løpekalkulator for å estimere hvilken tid du løpe kortere distanser på. med utgangspunkt i 10 km. Legg inn antall minutter og sekunder du bruker på 10 km og velg hvilken distanse du vil konvertere til. Husk å velge kjønn. Klikk ‘Konvertere!’ og du får en beregning på med hvilken tid du kan løpe valgte distanse.

SpurtConverter

Er du mann og løper 10 km på 39 minutter, og ønsker å konvertere denne tiden til 200 meter, kan det tilsvare en tid på 200 meter på 26 sekunder. Konverterer du 10 km på 39 minutter til 5 km, vil det bli 18 minutter og 26 sekunder.

SpurtConverter gir deg et estimat

Merk at beregningene som blir gjort av SpurtConverter er et estimat. Hvorvidt du greier å løpe 200 meter på 26 sekunder eller 5 km på drøyt 18 minutter, eller andre konverteringer, vil avhenge av flere faktorer denne kalkulatoren ikke kan ta høyde for. Når du trener bør hovedfokuset ligger på å trene med riktig intensitet, og i mindre grad hvilken tid og fart du bruker på en bestemt distanse. Likevel, SpurtConverter kan være en morsomt verktøy der du konverterer tid fra en distanse til annen, og tester ut i hvilken grad den konverterte tiden stemmer overens med tiden du bruker på de aktuelle distansene.

Relaterte artikler:

5 km splitt på maraton

Konvertere tid på distanse med SpurtConverter

Om forfatteren

Legg inn kommentar