Kondisjonstrening med å gå tur

Lær mer om hvordan du kan gå tur som trening, for å øke din aerobe kapasitet og utholdenhet og komme i god form.

Aerob kapasitet og utholdenhet

Aerob kapasitet vil si evnen til å løpe over lenger tid med høyere intensitet. Hvor god kapasitet avhenger av hvor effektiv kroppen er til å transportere oksygenrikt blod til muskelcellene. Dette omfatter kapasitet i luftveiene, lungenes evne til gassveksling av oksygen og karbondioksyd mellom luft og blod, blodets evne til å bære oksygen, og om blodåresystemet har nok blodkar til å sirkulere blodet ut i muskulaturen.

Aerob trening er når muskulaturen får nok oksygenrikt blod tilført fra hjertet og lungene som gjør at du kan løpe lenger og raskere. Du greier å løpe lenge uten at muskulaturen blir stiv. Det er oksygentilførselen som avgjør om treningen er aerob eller anaerob. Å trene aerobt er nyttig for løpere og andre utøvere som driver med utholdenhetsidretter.

Hvordan trene opp kondisjon når du går tur

Når du går tur vil du trene opp din kondisjon, og med hvilken intensitet du gjennomfører gåturene, vil være avgjørende for hvor raskt du forbedrer din kondisjon. For å ha best mulig effekt av gåturene, bør du veksle mellom med hvilken intensitet du går turer. Det er likevel viktig at hovedvekten av gåturene blir gjennomført med lav intensitet. For å få opp intensiteten og forbedre din kondisjon kan du bruke motbakkene til å få opp pulsen, og gå med lav intensitet i de lettere partiene av løypa du går i. Velg løyper du kan gå i med tanke på hvor krevende du ønsker at gåturen skal være. Ønsker du å trene spesifikt med høyere intensitet, kan du gå turer i motbakke. Ta utgangspunkt i en bratt motbakke, i en lengde som passer for deg. Gå med rask gange opp bakken, og gå rolig ned igjen før du starter på en ny repetisjon. Det kan være effektiv trening for å øke din aerobe kapasitet og utholdenhet og forbedre din kondisjon.

Relaterte artikler:

Gå tur som trening

Hvorfor gå tur

Om forfatteren

Legg inn kommentar