Kan gravide spise lakris

Gravide kvinner bør unngå å spise store mengder lakrisrot eller svart lakris. Lær mer om hvorfor gravide bør unngå å spise lakris.

Kan gravide spise lakris?

I en ny studie var det mer sannsynlig at barn med mødre som konsumerte store mengder lakrisrot mens de var gravide, hadde atferds- og kognitive problemer. Gravide kvinner bør unngå å spise store mengder lakrisrot eller svart lakrisgodteri, sier finske forskere, etter en studie som fant at prenatal eksponering for den søtsmakende urten kan være knyttet til tidligere pubertet, lavere IQ og atferdsproblemer hos barn.

Studien sammenlignet resultatene fra kognitive og hukommelsestester hos 378 barn (med en gjennomsnittsalder på 13) hvis mødre enten hadde konsumert lite eller ingen lakris under graviditet eller hadde konsumert store mengder – definert som mer enn 500 milligram glykyrrizin, forbindelsen som gir lakris sin smak, per uke.

Forskerne fant at barn som hadde blitt utsatt for store mengder glykyrrhizin i livmoren hadde dårligere kognitive resonnementer, og scoret omtrent 7 poeng lavere på IQ-tester, enn de som hadde blitt utsatt for lite eller ingen glykyrrhizin. De presterte også dårligere på hukommelsestester, og ifølge rapporter fra foreldrene var det mer enn tre ganger sannsynlig å ha symptomer på oppmerksomhetsunderskudd hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD). For jentene i studien var høyere glycyrrhizineksponering også assosiert med tidligere og mer avansert pubertet. Jenter i gruppen med høyt glykyrrhizin nivå var i gjennomsnitt mer enn en tomme høyere, og veide rundt 18 kilo mer enn de i gruppen med lite lakris.

Betyr det at lakris bør være helt utenfor grensene for vordende mødre? Ikke akkurat, sier studieforfatterne fra Universitetet i Helsingfors, men de sier at kvinner bør informeres om dets potensielle skadelige effekter. I Finland, der svart lakris og salt lakrisgodteri er populær godteri, advarer regjeringen allerede mot å konsumere glycyrrhizin under graviditet. Mens sporadisk inntak av lakrissmaksatte søtsaker eller is ikke er farlig, sier de nasjonale retningslinjene at lakris generelt ikke anbefales for gravide.

Relaterte artikler:

Kan gravide ta paracet

Kan gravide spise honning

Om forfatteren

Legg inn kommentar