Intervalltrening om høsten

Intervalltrening om høsten. Lær hvordan du kan opprettholde hurtigheten ved å gjennomføre variert intervalltrening med vekslende intensitet.

Trene intervaller om høsten

Selv om sesongen for de aller fleste løpere er over sent på høsten, kan det være smart å opprettholde en viss hurtighet. Høsten og vinteren er kanskje ikke tiden for sette nye fartsrekorder, men å trene hurtighet gjennom intervaller, kan bidra til at du har et fortrinn når du skal gjennomføre mer spesifikk fartstrening når det nærmer seg sesong.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du som løper kan trene intervall om høsten.

Hvorfor trene intervall om høsten

Som løper er det ønskelig å ha en jevn og god formutvikling gjennom hele året, også om høsten og vinteren. For å opprettholde farten i kroppen og øke din aerobe kapasitet, vil intervalltrening være en effektiv måte gjøre det på. Selv om høsten og vinteren er en periode mange løpere gjennomfører basistrening, der mye av treningen blir gjennomført med lav intensitet, vil det være hensiktsmessig å ha 1-2 økter i uka med moderat til hard intensitet, avhengig av hvor mye du trener hver uke. Opprettholder du fartstreningen gjennom hele høsten og vinteren, vil du ha et solid treningsgrunnlag, og du slipper å begynne på nytt igjen når våren kommer.

Hvordan trene intervall om høsten

Som for all annen løpetrening du gjennomfører, er variasjon viktig når du trener intervall. Du bør variere med hva du trener av intervall, og med hvilken intensitet. Du kan veksle mellom trene kortintervall og langintervall. Veksle mellom å løpe klassisk intervall, med periodevise intervaller med tilpassede pauser, eller pyramideintervall. Motbakkeintervall kan også være passende å trene om høsten og vinteren. Litt avhengig av hva hvilken distanse du trener for, kan du velge hvordan du vil trene korte og lange intervaller utover høsten og vinteren. Etter en lang og hard sesong kan det være lurt å starte med kortintervall og bygge seg gradvis opp igjen med å løpe stadig lenger intervaller, og øke antall repetisjoner etter hvert som formen blir bedre. Eller du kan ha hovedfokus på langintervall, hvis du trener for langdistanse.

Intensitet på intervalltrening om høsten

Intensiteten på intervalltreningen du gjennomfører om høsten kan variere avhengig av om du løper korte eller lange intervaller. Jo, kortere intervall du trener, jo høyere kan intensiteten være. Korte ned på pausene dersom du ønsker å holde en høyere intensitet på intervallene. Om du ønsker å gjennomføre intervalltrening på terskel utover høsten og vinteren, går det fint, bare det ikke blir for mye av det. Jevnt over bør du intensiteten på intervalltreningen ligge et stykke under terskel, og intervallene bør bli løpt progressivt, ved at du øker intensitet gradvis innenfor hvert intervall, og fra ett intervall til det neste.

Intervalltrening om høsten

Intervalltrening vil være viktig for alle løpere, uavhengig av hvilket formnivå, for å opprettholde hurtighet gjennom hele året. Intervalltreningen bør være variert og bli gjennomført med vekslende intensitet. Hvordan du skal vektlegge korte og lange intervaller om høsten, vil avhenge litt av hvilken distanse du trener for. For å variere med hvilken intensitet du trener intervallene, bør du gjennomføre all intervalltrening progressivt. Det gir kroppen en gradvis tilvenning til økt belastning, og kan bidra til å redusere risikoen for skader. Å trene intervall på denne måten gir også best effekt, i og med at du får fordelt kreftene mer jevnt utover i hele intervalløkta.

Relaterte artikler:

Effektiv intervalltrening for å komme i form med løping

Basistrening om høsten

Om forfatteren

Legg inn kommentar