Intervalltrening for Oslo maraton

Lær mer om hvordan du kan trene intervaller for å bli raskere på Oslo maraton.

Trene for å bli raskere på Oslo maraton

Løypa i Oslo maraton har alt, så du må trene systematisk og strukturert for å bli mer utholdende og raskere de lengste distansene under Oslo maraton. En effektiv måte å trene på for å bli raskere, er å trene variert med intervalltrening. Du bør trene både kortere og lengre intervaller for Oslo maraton, for å trene opp hurtighet. Intervalltrening for Oslo maraton kan bidra til at du enklere greier å holde et høyere tempo over et lenger tidsrom, at du takler temposkiftninger bedre og kan ha en sterkere avslutning på maraton.

Hvordan trene intervaller for Oslo maraton

For at du skal ha best mulig effekt av intervalltreningen for Oslo maraton, bør du periodisere treningen der du i en tidlig fase av treningsprogrammet fokuserer på kortintervaller, og har en gradvis dreining mot lenger intervaller i en senere fase. Å trene intervaller for Oslo maraton på denne måten kan bidra til at du får en naturlig tilvenning til å trene stadig mer krevende intervaller. Du får trent opp hurtigheten med kortintervaller, og blir mer utholdende på de lengre intervallene. Å periodisere intervalltreningen kan også redusere risikoen for skader, i og med at belastningen øker i takt med at kroppen blir sterkere.

Kortintervaller for Oslo maraton kan bli løpt med hard intensitet, og ha en varighet eller lengde på alt fra 200-400 meter, eller 1-2 minutter. Ha aktive pauser tilsvarende halve lengden eller tiden på intervallet. Ønsker du å trene kortintervaller med hardere intensitet, kan du korte ned på pausene. Kortintervaller kan du løpe ukentlig, og eventuelt kombinere med langintervaller, litt avhengig av hvor mye du trener hver uke.

I den maratonspesifikke delen av treningsprogrammet lar du hovedvekten ligge på langintervaller. Langintervallene kan du løpe progressivt med moderat til hard intensitet, og lengden på disse intervallene kan være alt fra 800-1200 meter, med aktiv hvile mellom hvert intervall.

Relaterte artikler:

Tempotrening for Oslo maraton

Motbakketrening for Oslo maraton

Om forfatteren

Legg inn kommentar