Intensitet på terskeltrening

Lær mer om hvilken intensitet du kan trene med når du gjennomfører terskeltrening, og hvordan du enkelt kan estimere intensitet på terskeltreningen med Karvonen pulssonekalkulator.

Hva er terskeltrening

Løpetrening rundt terskel er trening rundt det vi kan kalle anaerob terskel. Anaerob terskel er grensen for hva kroppen greier å kvitte seg med av melkesyren når du løper. Går du over til å trene anaerobt vil kroppen produsere mer melkesyre enn den greier å kvitte seg med, og du vil få en opphopning av melkesyre i muskulaturen. Det er vanlig å si at terskelfarten er den høyeste farten du greier å holde i omtrent 1 time. Målet ditt med å trene løping rundt terskel, er at du skal heve din anaerobe terskel, slik at du kan løpe fortere. Terskelfart er altså den maksimale hastigheten du kan holde for at muskulaturen din skal greie å få unna melkesyre og avfallsstoffer.

Med hvilken intensitet du kan trene på terskel

For å vite nøyaktig med hvilken intensitet du kan trene på terskel, er du nødt til å teste ut, men det er ikke uvanlig at pulsen ligger mellom 87-92 prosent av makspuls. For nybegynnere kan bare det å komme opp i terskelpuls være krevende. Da kan det være lurt å trene med noe lavere intensitet. For å finne ut med hvilken puls du kan trene på terskel, kan du bruke Karvonen kalkulator, som estimerer pulssoner du kan trene etter.

Karvonen pulssonekalkulator

En måte å finne dine mål for hjertefrekvens er å bruke Karvonen formelen. Karvonen formelen er en matematisk formel som hjelper deg i å bestemme dine mål for hjertefrekvens eller pulssoner. Formelen bruker makspuls og hvilepuls for å bestemme dine pulssoner ved en gitt intensitet.

((HRmakspuls − HRhvilepuls) × % intensitet) + HRhvilepuls

Legg inn hvilepuls og makspuls i kalkulatoren nedenfor, og klikk for beregne. Dersom du ikke vet din hvilepuls eller makspuls, kan du enkelt finne det selv. Finn hvilepulsen ved å telle antall pulsslag i 60 sekunder om morgenen, før du står opp. Makspulsen finner du ved å trekke alder fra 220 (220 – alder).

Under pulssoner går du ned til raden ’80-90%’ Her finner du et estimat på terskelfarten du kan holde under kolonnen ‘Høypuls’ (90%). Vi vil igjen understreke viktigheten av av du tester ut, og gjør nødvendige justeringer om nødvendig.

Relaterte artikler:

Hvordan trene med hard intensitet

Trene med Karvonen kalkulator

Om forfatteren

Legg inn kommentar