Immun etter omikron

Omikron BA.4- og BA.5-subvariantene av SARS-CoV-2 har vist seg å være krevende når det gjelder å unngå folks immunforsvar enn alle deres forgjengere. Lær mer om i hvilken grad du er immun etter omikron.

Men nyere forskning viser at tidligere infeksjon med en eldre variant (som Alpha, Beta eller Delta) gir en viss beskyttelse mot reinfeksjon med BA.4 eller BA.5, og at en tidligere Omikron-infeksjon er vesentlig mer effektiv. Det var konklusjonen i en studie som evaluerte alle Qatars COVID-19-tilfeller siden bølgen av BA.4 og BA.5-infeksjoner begynte.

Alle har en forskjellig immunhistorie, fordi folk har mottatt forskjellige kombinasjoner av covid-19-vaksiner og blitt infisert med diverse varianter i løpet av pandemien. Ulike sykdomsforløp utstyrer mennesker med ulik immunitet mot kommende infeksjon. Å vite hvordan disse forskjellige immunresponsene samhandler i en person vil være veldig viktig for forløpet til pandemien.

Naturlig immunitet

For å se hvor mye beskyttelse tidligere infeksjon gir mot de to Omikron-subvariantene, analyserte forskere COVID-19-tilfeller – da BA.4 og BA.5 først kom. De så på antall personer kjent for å ha blitt smittet tidligere som testet positivt eller negativt for COVID-19, og identifiserte hvilke infeksjoner som var forårsaket av BA.4 eller BA.5 ved å undersøke positive testprøver for å se om de inneholdt et spesifikt gen mutasjon.

Omikron og immunitet

Forskerne fant at infeksjon med en pre-Omikron-variant forhindret reinfeksjon med BA.4 eller BA.5 med en effektivitet på 28,3 %, og forhindret symptomatisk reinfeksjon med begge undervariantene med en effektivitet på 15,1 %. Tidligere infeksjon med Omikron ga sterkere beskyttelse: den var 79,7 % effektiv til å forhindre BA.4 og BA.5 reinfeksjon og 76,1 % effektiv til å forhindre symptomatisk reinfeksjon.

Selv om det virker kontraintuitivt å se sterkere beskyttelse mot enhver reinfeksjon enn symptomatisk reinfeksjon, sier forskerne at denne effekten er i tråd med tidligere studier og sannsynligvis skyldes at estimatene har brede konfidensintervaller.

Tid mellom infeksjoner

Tiden mellom første og andre infeksjon kunne ha påvirket resultatene. Tidligere varianter har eksistert lenger enn Omikron, som dukket opp først på slutten av 2021. Og flere studie har vist at naturlig immunitet mot SARS-CoV-2 avtar over tid.

Tiden som [har] gått siden den opprinnelige infeksjonen er mye kortere med Omikron, så det er virkelig ikke en rettferdig sammenligning. Deltakernes vaksinasjonsstatus er uklar fra resultatene, og det samme gjelder informasjon om hvorvidt primærinfeksjoner fant sted før eller etter vaksinasjon, noe som kan være en viktig vurdering.

Studiens formål var å undersøke hvem som er mest utsatt for reinfeksjon, snarere enn å tilskrive naturlig immunitet til en bestemt virusstamme. Studiens design kontrollerer effekten av vaksinasjon, og at det ble gjennomført en sensitivitetsanalyse for å justere for vaksinestatus, hvis resultater stemte overens med de generelle konklusjonene.

Immuniteten du får fra Omikron-infeksjoner beskytter deg faktisk til en viss grad mot andre Omikron-underlinjer. Imidlertid, “COVID er overalt. Det kan lett utvikle seg til en ny variant.

Relaterte artikler:

Kan man bli smittet av omikron flere ganger

Omikron inkubasjonstid

Referanser

Om forfatteren