Hyperventilering ved trening

ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |

Hyperventilering under trening kan oppstå når pustemønsteret blir raskt og overfladisk, og du puster ut mer karbondioksid enn kroppen din produserer. Lær mer om hyperventilering ved trening.

Hvorfor begynner man å hyperventilere?

Hyperventilering kan ha flere årsaker, inkludert både fysiske og følelsesmessige faktorer. Her er noen vanlige årsaker til hyperventilering:

 1. Stress og angst: Angst og stress er kjente utløsere av hyperventilering. Når du opplever intens frykt, bekymring eller panikk, kan det føre til rask og overfladisk pusting som resulterer i hyperventilering.
 2. Overanstrengelse eller intens fysisk aktivitet: Under intens trening eller fysisk aktivitet kan kroppen din trenge mer oksygen. Hvis du puster raskt og overfladisk uten å gi kroppen nok tid til å fjerne karbondioksid, kan det føre til hyperventilering.
 3. Høy høyde: På høyere høyder er lufttrykket lavere, og det kan være mindre oksygen tilgjengelig. Dette kan føre til at kroppen din hyperventilerer som en respons på behovet for å få inn mer oksygen.
 4. Medisinske tilstander: Visse medisinske tilstander kan være assosiert med hyperventilering. Dette inkluderer astma, lungebetennelse, lungeemboli, metabolsk acidose, hjerteproblemer eller andre respiratoriske lidelser.
 5. Hormonelle endringer: Noen hormonelle endringer kan påvirke pusten din. For eksempel kan kvinner oppleve hyperventilering som et resultat av hormonelle svingninger under menstruasjonssyklusen eller i overgangsalderen.

Det er viktig å merke seg at hyperventilering kan variere fra person til person, og det kan være flere faktorer som spiller inn samtidig. Hvis du opplever hyppig eller alvorlig hyperventilering uten en åpenbar årsak, er det viktig å konsultere en lege eller annet medisinsk fagpersonell for en evaluering og riktig diagnose.

Relatert: Gå tur mot angst

Hvor lenge varer hyperventilering?

Varigheten av hyperventilering kan variere fra person til person og avhenger av flere faktorer, inkludert årsaken til hyperventileringen og individuelle reaksjoner. Generelt sett kan en episode med hyperventilering vare i noen få minutter til en halvtime, men det kan også vare lenger i visse tilfeller.

Hvis hyperventileringen skyldes akutt stress eller angst, kan den ofte avta relativt raskt når personen roer seg ned og gjenoppretter et mer normalt pustemønster. Dette kan oppnås ved å fokusere på rolig og dyp pusting, avspenningsteknikker og endring av tankemønstre.

Imidlertid kan det være tilfeller der hyperventileringen varer lengre eller blir en gjentakende tilstand. Dette kan skyldes underliggende medisinske tilstander som astma, panikklidelse, lungeproblemer eller metabolske forstyrrelser. I slike tilfeller kan det være nødvendig å søke medisinsk hjelp for å behandle den underliggende årsaken og utvikle en tilpasset behandlingsplan.

Hvis du opplever hyppige eller langvarige episoder med hyperventilering, er det viktig å oppsøke en lege eller annet medisinsk fagpersonell for en evaluering og riktig diagnose. De kan vurdere din spesifikke situasjon og gi deg råd om hvordan du kan håndtere og forebygge hyperventilering.

Relatert: Krampe i hender og føtter

Hyperventilering ved trening

Hyperventilering under trening kan oppstå når pustemønsteret blir raskt og overfladisk, og du puster ut mer karbondioksid enn kroppen din produserer. Dette fører til en ubalanse i karbondioksid-oksygennivåene i kroppen din, og kan føre til symptomer som svimmelhet, nummenhet eller prikking i ekstremiteter, kramper, brystsmerter og i noen tilfeller tap av bevissthet.

Hyperventilering kan oppstå av ulike årsaker under trening. Noen mulige faktorer inkluderer overdreven anstrengelse, mangel på tilstrekkelig oppvarming, dårlig teknikk, for høy intensitet eller generell utmattelse. Det kan også være relatert til stress, angst eller panikk som kan oppstå under trening.

Hvis du opplever hyperventilering under trening, er det viktig å roe ned pusten og prøve å gjenopprette balansen mellom karbondioksid og oksygen i kroppen din. Her er noen trinn du kan følge:

 1. Stopp aktiviteten: Ta en pause fra treningen og slapp av. Sett deg ned hvis det er nødvendig.
 2. Fokusere på pusten: Prøv å puste rolig og dypt inn gjennom nesen og ut gjennom munnen. Pust inn sakte og fyll lungene helt, og pust deretter ut gradvis. Dette kan hjelpe deg med å gjenopprette riktig karbondioksid-oksygenbalanse.
 3. Kontrollere tankene: Prøv å roe ned og fokusere på positive tanker. Unngå å bekymre deg for hyperventileringen, da dette kan forverre situasjonen.
 4. Gjenoppta treningen gradvis: Når pusten og symptomene begynner å normalisere seg, kan du prøve å gjenoppta treningen gradvis. Start med en mildere intensitet og øk etter hvert som du føler deg bedre.

Hvis hyperventileringen vedvarer eller blir hyppig under trening, kan det være lurt å oppsøke en lege for å utelukke eventuelle underliggende medisinske tilstander og få råd om hvordan du kan håndtere det bedre.

Relatert: Alternativ trening mot angst

Stopp aktiviteten

Det er viktig å stoppe aktiviteten hvis du opplever hyperventilering under trening. Når du stopper og tar en pause, gir du kroppen din tid til å roe ned og gjenopprette balansen. Fortsettelse av aktiviteten kan forverre hyperventileringen og øke risikoen for ubehagelige symptomer eller tap av bevissthet.

Når du stopper aktiviteten, kan du prøve å finne en komfortabel posisjon, for eksempel å sitte ned eller lene deg mot en vegg. Fokuser på å puste rolig og dypt for å hjelpe kroppen din med å gjenopprette riktig pustemønster og balanse mellom karbondioksid og oksygen.

Husk at det er viktig å lytte til kroppen din og ta hensyn til dine individuelle grenser. Å presse deg selv for hardt under trening kan føre til hyperventilering og andre ubehagelige symptomer. Vær oppmerksom på signalene kroppen din gir deg, og juster treningen etter behov. Hvis hyperventileringen vedvarer eller blir et gjentakende problem, bør du søke råd fra en lege eller annet medisinsk fagpersonell for en grundigere evaluering.

Fokusere på pusten

Når du opplever hyperventilering under trening, er det viktig å fokusere på pusten for å hjelpe kroppen din med å gjenopprette en normal balanse. Her er noen tips for å fokusere på pusten:

 1. Pust rolig og dypt: Prøv å ta langsomme og dype pust inn gjennom nesen og ut gjennom munnen. Dette kan bidra til å senke pustefrekvensen og berolige nervesystemet. Fyll lungene helt med luft ved innpust, og tøm dem gradvis ved utpust.
 2. Bruk magediaphragmatisk pusting: I stedet for å bruke overfladisk brystpusting, prøv å fokusere på å puste med magen. Legg en hånd på magen og føl bevegelsen mens du puster inn og ut. Dette hjelper deg med å engasjere diafragma, muskelen som ligger under lungene, og bidrar til dypere og mer avslappet pusting.
 3. Tell pusten: Prøv å telle pusten for å skape en jevn rytme. For eksempel kan du inhalere i fire tellinger, holde pusten i to tellinger og deretter puste ut i fire tellinger. Dette kan bidra til å stabilisere pustemønsteret og roe ned kroppen.
 4. Fokuser på utpusten: Når du puster ut, prøv å gjøre utpusten lengre enn innpusten. Dette hjelper til med å fjerne mer karbondioksid fra kroppen din og kan bidra til å gjenopprette riktig balanse mellom gasser.

Ved å fokusere på pusten og bruke teknikker som beskrevet ovenfor, kan du bidra til å normalisere pustemønsteret og redusere hyperventileringen. Praktisering av dyp og avslappet pusting kan også være nyttig som en forebyggende tiltak før trening for å forberede kroppen din på fysisk aktivitet.

Kontrollere tankene

Kontrollere tankene kan være en viktig del av å håndtere hyperventilering under trening. Når du opplever hyperventilering, kan angst, frykt eller bekymring forverre symptomene og gjøre det vanskeligere å gjenopprette normal pusting. Her er noen tips for å kontrollere tankene:

 1. Bevisstgjør tankemønstrene: Vær oppmerksom på tankene og erkenn dem som en reaksjon på hyperventileringen. Aksepter at de er der, men prøv å ikke dvele ved dem eller la dem kontrollere deg. Du kan minne deg selv på at det er en midlertidig tilstand og at du kan takle den.
 2. Bruk beroligende affirmasjoner: Affirmasjoner er positive og beroligende utsagn som kan hjelpe deg med å endre tankemønstre. For eksempel kan du si til deg selv: «Jeg er rolig og trygg», «Jeg kan kontrollere min pust og kropp», eller «Dette er midlertidig og går over snart.»
 3. Praktisere mindfulness eller meditasjon: Mindfulness og meditasjon er teknikker som kan hjelpe deg med å fokusere på øyeblikket og roe ned sinnet. Prøv å være bevisst på kroppen din og pusten uten å dømme eller analysere det som skjer. Dette kan bidra til å redusere angst og stress.
 4. Avledning: Prøv å distrahere tankene ved å fokusere på noe annet. Dette kan være å lytte til beroligende musikk, se på noe vakkert i omgivelsene, eller engasjere deg i en enkel oppgave eller aktivitet som hjelper deg med å flytte fokus vekk fra hyperventileringen.

Husk at det å kontrollere tankene tar øvelse, og det kan være nyttig å utforske forskjellige teknikker for å finne ut hva som fungerer best for deg. Hvis du opplever gjentatte episoder med hyperventilering under trening, kan det være lurt å søke hjelp fra en mental helsefagperson som kan gi deg ytterligere støtte og veiledning.

Gjenoppta treningen gradvis

Når du har opplevd hyperventilering under trening, er det viktig å gjenoppta treningen gradvis når symptomene har avtatt og du føler deg bedre. Her er noen retningslinjer for å gjenoppta treningen på en forsiktig og trygg måte:

 1. Ta deg tid til å komme deg: Gi kroppen din tilstrekkelig tid til å komme seg etter episoden med hyperventilering. Hvile og slapp av i noen minutter eller så lenge du føler behov for det. Drikk vann for å holde deg hydrert.
 2. Start med lav intensitet: Når du er klar, kan du begynne med en lavere intensitet enn du tidligere trente med. Dette kan bety å redusere hastighet, vektbelastning eller motstandsnivå, avhengig av hvilken type trening du driver med. Målet er å gi kroppen din tid til å tilpasse seg igjen og unngå overbelastning.
 3. Lytt til kroppen din: Vær oppmerksom på kroppens signaler under treningen. Hvis du merker tegn på ubehag, tung pust, svimmelhet eller andre symptomer som ligner på hyperventilering, bør du umiddelbart stoppe treningen og ta en pause. Det er viktig å respektere kroppens grenser og ikke presse deg selv for hardt.
 4. Øk gradvis intensiteten: Etter hvert som du føler deg mer komfortabel og symptomfri, kan du gradvis øke intensiteten i treningen. Dette kan være ved å øke tempoet, belastningen eller varigheten av øvelsene. Men fortsett å være oppmerksom på kroppens signaler og juster intensiteten etter behov.
 5. Vurder profesjonell veiledning: Hvis du fortsetter å oppleve gjentatte episoder med hyperventilering eller har bekymringer rundt treningen, kan det være lurt å oppsøke veiledning fra en treningsfysiolog eller trener med erfaring innenfor området. De kan gi deg individuelt tilpassede råd og veiledning for å sikre at du trener på en trygg og hensiktsmessig måte.

Husk at det er viktig å være tålmodig med deg selv og gi deg selv tid til å komme tilbake i trening etter en episode med hyperventilering. Lytt alltid til kroppen din, og søk medisinsk hjelp hvis du fortsetter å oppleve problemer.

Behandling av hyperventilering

Behandlingen av hyperventilering fokuserer på å gjenopprette riktig pustemønster og håndtere eventuelle underliggende årsaker eller faktorer som bidrar til tilstanden. Her er noen behandlingsmetoder og tiltak som kan være nyttige:

 1. Pustekontroll: Fokuser på å puste rolig og dypt for å gjenopprette riktig balanse mellom karbondioksid og oksygen i kroppen. Pust inn gjennom nesen og ut gjennom munnen, og prøv å gjøre utpusten lengre enn innpusten. Bruk gjerne teknikker som magediaphragmatisk pusting eller telling av pusten for å hjelpe deg med å regulere pustemønsteret.
 2. Avspenningsteknikker: Praktiser avspenningsteknikker som dyp pusting, progressiv muskelavslapning, meditasjon eller mindfulness. Disse teknikkene kan bidra til å senke stressnivået, redusere angst og roe ned kroppen.
 3. Identifisering av triggerfaktorer: Prøv å identifisere og unngå situasjoner eller faktorer som utløser hyperventilering. Dette kan være stressende situasjoner, spesifikke aktiviteter eller stimuli. Ved å unngå eller redusere eksponeringen for slike triggerfaktorer, kan du redusere sjansene for hyperventilering.
 4. Psykoterapi: For personer som opplever hyppige eller langvarige episoder med hyperventilering, kan individuell terapi som kognitiv atferdsterapi (CBT) være nyttig. CBT kan hjelpe deg med å identifisere og endre negative tanker og atferdsmønstre som kan bidra til hyperventilering.
 5. Underliggende medisinsk behandling: Hvis hyperventilering er et resultat av en underliggende medisinsk tilstand, for eksempel astma eller panikklidelse, kan behandlingen av den underliggende tilstanden hjelpe med å lindre hyperventileringssymptomene. Dette kan innebære medisiner, inhalatorer eller andre behandlingsmetoder foreskrevet av en lege.

Det er viktig å konsultere en lege eller annet medisinsk fagpersonell for riktig diagnose og behandlingsanbefalinger som er tilpasset din spesifikke situasjon. De kan evaluere årsakene til hyperventileringen og hjelpe deg med å utvikle en individuell behandlingsplan.

Kan man besvime av hyperventilering?

Ja, det er mulig å besvime som følge av hyperventilering. Når du hyperventilerer, puster du ut mer karbondioksid enn kroppen produserer, og dette kan forstyrre balansen mellom karbondioksid og oksygen i blodet. Denne ubalansen kan påvirke blodkarene og redusere blodtilførselen til hjernen, noe som kan føre til svimmelhet, svakhet og i noen tilfeller tap av bevissthet.

Besvimelse som et resultat av hyperventilering kalles noen ganger «hyperventilasjonsbesvimelse» eller «vasovagal synkope». Det er en midlertidig tilstand, og personen vil vanligvis gjenvinne bevisstheten etter en kort stund når pustemønsteret normaliseres.

Det er viktig å merke seg at besvimelse som følge av hyperventilering er sjelden og vanligvis ufarlig. Imidlertid kan det være skummelt og forårsake ubehag for personen som opplever det. Hvis du eller noen rundt deg opplever besvimelse eller hyppige episoder med hyperventilering som fører til tap av bevissthet, er det viktig å søke medisinsk hjelp for å utelukke eventuelle underliggende årsaker og få riktig diagnose og behandling.

Referanser

ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |

Om forfatteren