Hvorfor trene langintervall

Hvorfor trene langintervall. Lær mer om hvorfor du bør trene langintervall og hvordan du kan trene variert for best mulig effekt.

Trene langintervaller

Intervalltrening er en effektiv måte å trene opp aerob kapasitet for å bli en raskere og mer utholdende løper. Å trene lange intervaller kan være en variant du kan trene intervaller på som trener deg opp i løpe raskere over et lenger tidsrom.

I denne artikkelen vil du lære hvorfor du bør trene langintervall, og hvordan du kan trene for best mulig effekt ut av langintervallene.

Hvorfor du bør trene lange intervaller

I motsetning til kortintervall, der du løper raske intervall med korte pauser for å bygge opp hurtighet, vil langintervaller gjøre deg enda bedre i stand til å holde et høyere tempo over et lenger tidsrom. Å løpe lange intervaller trener opp din evne til å løpe med høyere intensitet over et lenger tidsrom. Etter hvert som formnivået blir bedre, kan du løpe i et tempo med uten at du nødvendigvis løper med høyere intensitet. langintervallene kan dermed bidra til at du øker din aerobe kapasitet, som er evnen til å løpe raskere aerobt.

Aerob kapasitet vil si evnen til å løpe over lenger tid med høyere intensitet. Hvor god kapasitet avhenger av hvor effektiv kroppen er til å transportere oksygenrikt blod til muskelcellene. Dette omfatter kapasitet i luftveiene, lungenes evne til gassveksling av oksygen og karbondioksyd mellom luft og blod, blodets evne til å bære oksygen, og om blodåresystemet har nok blodkar til å sirkulere blodet ut i muskulaturen. Når du øker din aerobe kapasitet gjennom langintervall, vil det gjøre det enklere for deg å gjennomføre annen løpetrening med varierende intensitet. Økt kapasitet er noe du vil dra nytte når du gjennomfører løpetrening med lav intensitet og langturer. Løpeteknikken kan også bli bedre gjennom økt kapasitet, fordi økt kapasitet bidrar til økt styrke som kan gjøre det enklere for deg å løpe med riktig teknikk.

Hvordan du kan trene langintervall

Langintervaller har gjerne en varighet på alt fra 3-5 minutter eller lenger, eller distanser på 800 meter og oppover. Du bør ha en gradvis økning i hvor langt du løper langintervaller, med utgangspunkt i eget formnivå. Etter hvert som formen blir bedre, øker du lengden på intervallene gradvis. Pausene kan være tilpasset med tanke på formnivå eller hvor hardt du ønsker å løpe dem.

Langintervallene bør bli løpt progressivt, ved at du øker intensiteten gradvis innenfor hvert intervall, og fra ett intervall til det neste. Det vil sikre variasjon med tanke på hvilken intensitet du løper med, og også bidra til å redusere risikoen for skader, fordi kroppen får en gradvis tilvenning til økt belastning. Variere med tanke på hva slags intervaller du løper. Veksle mellom å løpe klassisk langintervall i flate løyper, langintervall i motbakke og langintervall i pyramide.

Hvorfor trene langintervall

Du bør trene langintervall og kombinere denne treningen kortintervall. Variasjon i hvordan du trener intervall kan bidra til at du utsetter stagnasjon, og har en jevn og god formutvikling. Variasjon kan også bidra til å redusere risikoen for skader.

Relaterte artikler:

Hvordan løpe lange intervaller for å komme i form

Hvorfor trene kortintervall

Om forfatteren

Legg inn kommentar