Hvorfor løpere hater restitusjon

Mange løpere restituerer ikke tilstrekkelig, med en dårligere formutvikling og i verste fall skader som konsekvens. Lær mer om hvorfor løpere ikke kan fordra restitusjon.

Hvorfor restituere når du trener løping

Restitusjon er alfa og omega når du trener løping. Det er når du restituerer at kroppen blir sterkere, raskere og mer utholdende. Tilstrekkelig med restitusjon kan gi deg en mye bedre formutvikling, fordi kroppen er sterk nok til å absorbere løpetreningen du gjennomfører. Restitusjon kan også redusere skaderisikoen når du trener løping.

Hvorfor restitusjon blir en salderingspost for mange løpere

Restitusjon burde være enkelt, men kan likevel være vanskelig for mange løpere. Det kan være flere årsaker til det. Én viktig årsak kan være at en del løpere har en oppfatning om at mye og hard løpetrening er resepten for å bli god til å løpe. Det at restitusjon gjør at du går glipp av trening, og dermed ikke blir i så god form du kunne ha blitt, kan også være en årsak til at løpere slurver med restitusjon. Restitusjon blir sett på et nødvendig onde for at du skal kunne løpe mer, heller enn å trene for å kunne restituere.

Restitusjon blir ikke prioritert når man trener mye og hardt

En del løpere har en treningsfilosofi som går ut på at mye og hard trening er det som skal til for å bli best mulig til å løpe, og restitusjon har liten plass i en slik filosofi. Å trene på denne måten, er det de færreste som klarer over en lenger periode. I beste fall stagnerer du og må gå ned igjen på treningsmengde og intensitet for å starte og bygge deg opp igjen på nytt. I verste fall blir du overtrent eller skadet. For løpere i denne kategorien er det rett og slett ikke tid eller plass for tilstrekkelig med restitusjon, og det å restituere tilstrekkelig kan gjøre at du blir i dårligere form, ikke bedre.

Går glipp av trening når man restituerer

En annen kategori løpere er de som er redd for å glipp av løpetrening når de må restituere. Restitusjon blir i mindre grad oppfattet som et middel for å bli i enda bedre form. Oppfatningen kan være at man heller vil ha en ekstra treningsøkt enn å restituere. Restitusjon gir færre treningsøkter, og dermed ikke ønsket formutvikling, kan være oppfatning som er gjeldende blant disse løperne.

Restitusjon blir et nødvendig onde

For mange ivrige løpere kan restitusjon bli sett på som et nødvendig onde, som du må ha for å kunne løpe enda mer. Denne kategorien løpere innser behovet for restitusjon, men bare som et absolutt minimum for å kunne trene enda mer. Restitusjon blir dermed et nødvendig onde du gjennomfører fordi du må.

La restitusjon være en bonus

De aller fleste løpere hater vel ikke restitusjon, men trener på en måte som gjør restitusjon til en salderingspost. Å gå på akkord med restitusjon vil før eller senere føre til stagnasjon, og at du i verste fall blir overtrent eller skadet. Se heller på restitusjon som en bonus for all treningen du har gjennomført, og tenk at det restitusjonen som gjør deg til en bedre løper. Å gå på akkord med restitusjon er kortsiktig tankegang som ofte gjør seg gjeldende i perioder der alt flyter, og du føler deg uovervinnelig. Du kan trene nær sagt alt og trene hardt uten at det koster deg noe. Men det koster. På sikt vil det å trene på denne måten ikke føre frem. Du skal tenke langsiktig, og i et langsiktig perspektiv har restitusjon en helt sentral plass. Tilstrekkelig med restitusjon får deg den formen du ønsker!

Relaterte artikler:

Viktigheten av restitusjon når du trener løping

Effektiv restitusjon etter trening

Om forfatteren

Legg inn kommentar