Hvorfor å droppe intervalltrening kan få deg til å stagnere

Blir det lengre og lengre mellom intervalløktene, eller har du kanskje kuttet de helt ut? Lær mer om hvilken positiv effekt intervalltrening kan for din formutvikling.

Hvilken effekt intervalltrening kan ha for deg

Intervalltrening når du trener kan være kortere eller lengre perioder med løping, der du veksler mellom løping og pauser. Målet med intervalltrening kan være å øke kroppens aerobe kapasitet, det vil si å løpe over et lenger tidsrom med høyere intensitet. Denne typen trening vil over tid øke kroppens maksimale oksygenopptak, øke slagvolumet til hjertet, redusere hvilepuls og effektivisere opptaket av oksygen i lungene. Antall kapillarårer rundt muskelfibrene vil øke, kroppens muskelfibrer blir mer utholdende og mitokondriene øker i antall og størrelse. Kroppens evne til å forbrenne fett og karbohydrater blir også bedre. I tillegg blir personens motivasjon til ytterligere trening bedre, og viljen til å presse seg blir sterkere. Utføres bevegelsene riktig i treningen vil også bevegelsesteknikken bli bedre og mer effektiv.

Intervalltrening er positivt for din formutvikling

Når du trener intervall jevnlig, kan det bidra til å øke din aerobe kapasitet og utholdenhet, og du kan løpe raskere ved en gitt intensitet. I motsatt fall, hvis du trener utelukkende med lav intensitet, vil du ha en formutvikling inntil et visst punkt før du stagnerer. Fortsetter du å trene på samme måte, vil du ikke ha noen nevneverdig positiv utvikling på formkurven. For at du skal øke din aerobe kapasitet, må du presse kroppen videre, og på den måten komme videre fra utflatingen i din formkurve.

Utsette stagnasjon når du trener intervall

Når du gjennomfører regelmessig intervalltrening, og har en gradvis økning i hvor mye du trener, kan det bidra til å utsette stagnasjon. Når du hele tiden jobber for å øke din aerobe kapasitet, lar du ikke kroppen venne seg til samme intensitet, med presser på gradvis i takt med at kroppen tåler stadig mer belastning. Å trene intervall på denne måten kan bidra til at tiden du bruker på såkalte platåer der formkurven flater ut, blir mindre.

Det kan imidlertid være en hårfin balansegang mellom hvor mye intervall du trener og hva kroppen faktisk tåler. Derfor bør du trene progressive intervaller, der du øker intensiteten gradvis innenfor hvert intervall, og fra ett intervall til det neste. Det vil gi deg bedre treningseffekt fordi du fordeler kreftene mer jevnt utover i intervalløkta. Det vil også bidra til å redusere risikoen for skader. Trener intervaller progressivt, kan det være en smart måte å trene på for at du ikke skal trene for hardt, i og med at tiden du løper med hard intensitet er begrenset til siste del av intervallet.

For mye hard trening kan også føre til stagnasjon

Som vi har vært inne på i denne artikkelen, kan det være en hårfin balansegang før det kan bli for mye hard trening. For mye hard trening med intervaller, uten tilstrekkelig med restitusjon, kan også føre til at du stagnerer. Du kan til og med bli i dårligere form. Derfor er det viktig at du balanserer løpetrening med lav, moderat og hard intensitet, der hovedvekten alltid skal ligge på trening med lav intensitet.

Relaterte artikler:

Effektiv intervalltrening med løping

Om forfatteren

Legg inn kommentar