Hvordan trene riktig

0
202
Hvordan trene riktig

Hvordan trene riktig. Lær mer om hvordan du kan trene for å best mulig formutvikling og treningsutbytte, og redusere risiko for å bli skadet.

Hvordan du kan trene riktig

Selv om det ikke finnes noen absolutt fasit for hva som er riktig trening, er det noen prinsipper som nærmest er universelle. Prinsippene er enkle og bør gjelde for alle, uavhengig av hvilket formnivå. Hvordan du kan trene riktig handler om å ta utgangspunkt i formnivået ditt der du er nå, og med det som utgangspunkt bygger du formen videre gjennom en gradvis økning i treningsmengde. Videre handler riktig trening om å trene variert og ikke for mye med for hard intensitet. Det siste punktet du vil lære mer om i denne artikkelen handler om å sørge for nok hvile og restitusjon, kanskje det viktigste du gjør når du skal trene riktig.

Hvordan trene riktig med utgangspunkt i eget formnivå

Å trene for å bli bedre er læring, og all læring bygger på tidligere erfaring. Dette gjelder også for trening. Å starte på et nivå der kroppen din ikke har forutsetninger for å tåle belastningen du påfører den, vil på sikt bære galt av sted. Uavhengig av om du er nybegynner eller erfaren, bør du alltid trene med utgangspunkt i eget formnivå. Dette er innlysende for de aller fleste, men likevel er det mange som trener over evne, med for mye og for hard trening. En viktig årsak til det kan være at mange har en oppfatning av hvor mye de bør trene, som ikke er i samsvar med hva du faktisk kan trene. Konsekvensen av å trene på denne måten blir ofte en dårligere formutvikling og i verste fall skader. Sørg for at du hele tiden trener med en mengde og intensitet som er i takt med hva kroppen din tåler. Det er den beste måten du kan trene på for en jevn og god formutvikling med redusert risiko for skader.

Hvordan trene riktig med variasjon

Variasjon er viktig både for motivasjonen din, utsette utflating i formkurven og redusere risikoen for skader. Variere med tanke på hva du trener, på underlag og med hvilken intensitet. Variasjon bidrar til at du belaster forskjellig og sørger for at kroppen ikke blir utsatt for ensidig belastning. Å trene på samme måte hele tiden vil raskt føre til at du stagnerer og ikke blir i bedre form.

Hvordan trene riktig med vekslende intensitet

Variere med hvilken intensitet du trener, med hovedvekt av trening med lav intensitet. Jo hardere du trener, desto større behov for restitusjon. Trener du mye med moderat til hard intensitet, kan det raskt føre til et underskudd på restitusjon, som igjen kan øke risikoen for å bli skadet. Hvor mye trening med høyere intensitet du skal gjennomføre må ses i sammenheng med din totale treningsmengde. En tommelfingerregel kan være at denne treningen ikke skal overstige 20 prosent av den totale treningsmengden.

Hvordan trene riktig med nok restitusjon

Som vi allerede har vært inne på flere ganger i denne artikkelen er restitusjon forutsetningen for din progresjon når du trener. Uten nok restitusjon vil din formutvikling til slutt stagnere, og du løper stor risiko for å bli skadet. Planlegge restitusjon på lik linje med treningen du gjennomfører, og restituere ellers etter behov.

Hvordan trene riktig

Hvordan trene riktig avhenger av deg og hvilket formnivå du er på. Å trene riktig handler om hvordan du skal trene slik at kroppen din hele tiden er sterk nok til å tåle belastningen du påfører den. Å trene riktig handler om variere treningen med tanke på hva du trener og med hvilken intensitet. Hvordan trene riktig handler om at du må lytte til kroppen og tilpasse treningen etter tilbakemeldingene du får fra den.

Relaterte artikler:

Hvordan skal jeg trene

Hvordan trene mer effektivt