Hvordan trene opp toppfart

Lær mer om hva du kan trene for å bli en raskere løper, og bli raskere på alle typer distanser du trener for.

Hurtighet kan du dra nytte av uansett hvilken distanse du trener for. Hvis du trener deg opp i å bli en bedre sprinter, og i tillegg trener opp løpsøkonomi, vil du løpe raskere gjennom hele løpet, ikke bare i avslutningen. En fremgangsmåte for å bli en raskere løper er å trene sprintintervaller, stignigsløp og fartslek.

Sprintintervaller

Usain Bolt når vanligvis topphastighet etter 60 meter, og holder denne farten inn til mål. Blant 200 meter løpere, er det ikke alltid den som er raskest som vinner, men den som greier å opprettholde en høy fart inn til mål.

Stigningsløp

Et stigningsløp går i et lavere tempo enn sprint, selv om stigningsløp også kan være raske, der løperen øker intensiteten og hastigheten gradvis og oppnår høyeste hastighet mot slutten av stigningsløpet. Stigningsløp kan være i et lavere tempo, eksempelvis etter du har gjennomført trening med varierende intensitet. Stigningsløp blir ofte brukt på dager med restitusjonstrening. Sprintintervaller og stigningsløp er mye det samme, men med varierende intensitet. Begge deler er løping i høyt tempo over korte distanser.

Fartslek

Fartslek kan være periodevis løping med høy og lav intensitet. Du legger inn fartsøkninger over en bestemt distanse. Du kan velge om du vil løpe strukturert fartslek der du legger inn faste fartsøkninger, eller ustrukturert fartslek der du legger inn fartsøkninger fritt.

Er du forvirret? Det er forståelig for det er små variasjoner mellom disse tre formene for fartstrening. Målet er det samme, å trene opp hurtighet, og er viktig trening for at du skal bli en raskere løper.

Relaterte artikler:

Om forfatteren

Legg inn kommentar