Hvordan trene med hard intensitet

Lær mer om hvordan du skal trene med hard intensitet, hvor mye du skal trene med denne intensiteten, og hvordan beregne med hvilken intensitet du skal trene.

Trening med hard intensitet

Det er vanlig å definere hard intensitet som trening med en puls tilsvarende 80-100 prosent av makspuls, der 80-90 prosent av makspuls kan være trening med hard intensitet, mens trening med maksimal intensitet kan være puls tilsvarende 90-100 prosent av makspuls. Heldigvis er det sjelden du trenger å trene med maksimal intensitet, med mindre du trener for sprintdistanser. Trening med hard intensitet, kan være ønskelig i mindre mengder, for å trene opp hurtighet og aerob kapasitet for distansen du trener for.

Hvor mye trening med hard intensitet

Som vi har vært inne på, bør trening med hard intensitet utgjøre en mindre del av den totale treningsmengden din i løpet av en uke. Det er viktig fordi trening med høyere intensitet krever lenger restitusjon, og øker også risikoen for skader. En tommelfingerregel kan være at 20 prosent eller mindre av den totale treningsmengden kan være med moderat til hard intensitet. Nybegynner bør avstå fra å trene med hard intensitet, inntil de har opparbeidet seg et visst treningsgrunnlag. Hovedvekten av treningen du gjennomfører bør alltid være med lav intensitet.

Hvordan estimere trening med hard intensitet

Du kan beregne med hvilken intensitet du skal trene hardt manuelt, eller bruke en pulssonekalkulator som raskt og enkelt beregner dine pulssoner for trening. Karvonen pulssonekalkulator estimerer dine treningssoner basert på din hvilepuls og makspuls.

Estimere pulssoner med Karvonen kalkulator

Legg inn din hvilepuls og makspuls for å beregne dine pulssoner. Din hvilepuls finner du enkelt ved å måle pulsslag i ett minutt om morgenen, før du har stått opp av sengen. Makspuls finner du ved å trekke alder fra 220 (220 – alder).

Når du har beregnet pulssonene, ser du under pulssoner og verdiene for puls tilsvarende 80-90 prosent av makspuls. Det er innenfor disse pulssonene du bør trene med hard intensitet. Du må teste ut for å finne ut om disse pulssonene er riktige for deg, og gjøre nødvendige justeringer om nødvendig.

Relaterte artikler:

Hvordan beregne hvilepuls

Beregne pulssoner med Karvonen kalkulator

Om forfatteren

Legg inn kommentar