Hvordan trene langturer til maraton

Hvordan trene langturer til maraton. Hvordan trener du langturer til maraton? Langturer er kanskje den viktigste treningen du gjennomfører i opptreningen til maraton.

Trene langturer til maraton

Langturene er selv essensen i opptreningen til maraton. Å gjennomføre eller løpe maraton på best mulig tid handler mye om at beina dine skal tåle å løpe drøyt 42 km. Ofte er det ikke utholdenheten det står på beina sin evne til å tåle belastningen det er å løpe så langt. Det er dette langturene skal forberede deg på, å løpe langt, og du bør ha som mål å øke lengden på langturen gjennom hele treningsprogrammet ditt, helt frem mot konkurranse.

Rolige langturer

De aller fleste langturene du gjennomfører bør være rolige, og det kan være mer enn hardt nok å løpe rolige langturer. Ta utgangspunkt i hvor langt du kan løpe nå, og ha en gradvis økning i lengden på disse turene. Du må gjøre en vurdering på hvor mye du tåler fra uke til uke, men ikke la deg skremme av at du får vondt i beina, fordi det er dette som forbereder deg fysisk og mentalt på maratondistansen!

Raske langturer

Vær forsiktig, og ikke ha for mange raske langturer! Dette kan være veldig utfordrende, og vil kreve lang restitusjon i etterkant. Restituerer du ikke skikkelig i etterkant av de raske langturene, risikerer du å ha et etterslep med tanke på restitusjon, noe som vil gå utover treningen du gjennomfører i etterkant. I stedet for å ha rask langtur, bør du kanskje heller vurdere langturer med raske avslutninger. Løp med moderat til hard intensitet de siste 5-10 minuttene av langturen. I og med at intensiteten varer over relativt kort tid, vil heller ikke behovet for restitusjon bli særlig større. Effekten er god, og disse avslutningene kan hjelpe deg til en rask avslutning på maraton.

Hvordan trener du langturer? Får du gjennomført en ukentlig langtur? Kan det være krevende å gjennomføre langturer på grunn av at de tar for lang tid, og av den grunn er vanskelig å gjennomføre? Eller kvier du deg for å gjennomføre langturer fordi de er krevende?

Om forfatteren

Legg inn kommentar