Hvordan skape gode relasjoner til elever

Gode relasjoner mellom elever og lærere er avgjørende for et inkluderende og læringsfremmende klasserom. Her er tips til hvordan lærere kan skape gode relasjoner til elever.

Gode relasjoner er fundamentet for et inkluderende og læringsfremmende klasserom. Når elever føler seg sett, hørt og respektert av sine lærere, er de mer tilbøyelige til å være engasjerte i læringen, ta risiko og oppnå sitt fulle potensiale. Forskning viser at positive relasjoner har en rekke positive effekter på elevenes læring, trivsel og sosiale utvikling.

Hvordan kan lærere skape gode relasjoner til elever?

Det er mange måter lærere kan skape gode relasjoner til elever. Her er noen tips:

1. Vis interesse for elevene som personer

Ta deg tid til å bli kjent med elevene dine, både faglig og personlig. Spør dem om deres interesser, hobbyer og familier. Vis at du bryr deg om dem som individer.

2. Vær respektfull og lyttende

Behandle alle elever med respekt, uansett bakgrunn eller ferdighetsnivå. Lytt aktivt til det de har å si, og vær oppmerksom på deres behov.

3. Vær positiv og oppmuntrende

Skap et positivt og støttende læringsmiljø der elevene føler seg trygge på å ta feil og prøve nye ting. Gi dem ros og oppmuntring når de gjør en god innsats.

4. Vær rettferdig og konsekvent

Ha klare regler og forventninger, og vær konsekvent i håndhevingen av disse. Elevene trenger å vite hva de kan forvente av deg, og at de blir behandlet rettferdig.

5. Vær tilgjengelig og engasjert

Vær tilgjengelig for elevene dine både i og utenfor klasserommet. Vis at du er engasjert i deres læring og utvikling.

6. Vær reflekterende og villig til å lære

Vær ærlig om dine egne styrker og svakheter, og vær villig til å lære av dine feil.

Relatert: Hvordan få motivasjon til skole

Eksempler på aktiviteter for å skape gode relasjoner

 • Isbrytere og bli kjent-aktiviteter
 • Samtaler med elever en-til-en
 • Gruppeaktiviteter og prosjektarbeid
 • Fellesskapsaktiviteter utenfor klasserommet

Viktige ting å huske på:

 • Å skape gode relasjoner tar tid og innsats.
 • Det er ingen «one size fits all»-tilnærming til å skape gode relasjoner.
 • Det er viktig å være tålmodig og fleksibel.
 • Det er viktig å være bevisst på dine egne handlinger og hvordan de kan påvirke elevene.

Gode relasjoner er en investering i elevenes fremtid

Når lærere investerer tid og krefter i å skape gode relasjoner til elever, skaper de et læringsmiljø der alle elever kan trives og lære. Gode relasjoner er en av de viktigste faktorene for å sikre at alle elever når sitt fulle potensiale.

Utfordringer

Det er ikke alltid lett å skape gode relasjoner til alle elever. Noen elever kan være mer krevende enn andre, og det kan være vanskelig å nå frem til alle. Det kan også være utfordrende å håndtere konflikter mellom elever eller mellom elever og lærere.

Løsninger

Det er viktig å være tålmodig og fleksibel når du skal skape gode relasjoner til elever. Det er også viktig å være bevisst på dine egne handlinger og hvordan de kan påvirke elevene. Her er noen tips til hvordan du kan håndtere utfordringer:

 • Vær tålmodig: Det tar tid å bygge tillit og respekt.
 • Vær fleksibel: Tilpass din tilnærming til hver enkelt elev.
 • Vær bevisst: Vær bevisst på dine egne handlinger og hvordan de kan påvirke elevene.
 • Søk hjelp: Ikke vær redd for å søke hjelp fra andre lærere, skoleledelsen eller foreldre.

Gode relasjoner i et digitalt klasserom

I en tid der teknologien spiller en stadig viktigere rolle i skolen, er det viktig å huske på at gode relasjoner mellom elever og lærere fortsatt er avgjørende for læring og trivsel. Hvordan kan vi skape gode relasjoner i et digitalt klasserom?

Utfordringer i det digitale klasserommet

Det digitale klasserommet gir mange muligheter, men det kan også by på noen utfordringer når det gjelder å skape gode relasjoner. Noen av disse utfordringene kan være:

 • Mangel på ansikt-til-ansikt-kontakt: Det kan være vanskeligere å bygge tillit og respekt når man ikke ser hverandre i øynene og kan lese hverandres kroppsspråk.
 • Fokus på teknologi: Det er lett å bli distrahert av teknologi, og det kan være vanskelig å holde fokus på læringen og hverandre.
 • Ulik tilgang til teknologi: Ikke alle elever har like god tilgang til teknologi, noe som kan skape ulikheter og frustrasjon.

Løsninger for å skape gode relasjoner i det digitale klasserommet

Det finnes mange måter å skape gode relasjoner i et digitalt klasserom. Her er noen tips:

 • Bruk verktøy som fremmer kommunikasjon og samhandling: Det finnes mange digitale verktøy som kan brukes til å fremme kommunikasjon og samhandling mellom elever og lærere.
 • Vær bevisst på din rolle som lærer: Det er viktig at du som lærer er en aktiv og engasjert deltaker i det digitale klasserommet.
 • Skap et inkluderende læringsmiljø: Det er viktig at alle elever føler seg inkluderte og respekterte i det digitale klasserommet.
 • Vær tålmodig og fleksibel: Det tar tid å bli vant til å bruke teknologi i undervisningen, og det er viktig å være tålmodig med både elever og deg selv.

Eksempler på aktiviteter for å skape gode relasjoner i det digitale klasserommet

 • Digitale bli kjent-aktiviteter: Det finnes mange digitale verktøy som kan brukes til å bli kjent med hverandre.
 • Gruppeaktiviteter og prosjektarbeid: Elevene kan samarbeide om oppgaver og prosjekter i digitale verktøy.
 • Fellesskapsaktiviteter utenfor klasserommet: Elevene kan delta i felles aktiviteter utenfor klasserommet, for eksempel digitale spillkvelder eller quiz.

Gode relasjoner: En vinn-vinn-situasjon

Gode relasjoner mellom elever og lærere er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte. Elevene trives bedre, lærer mer og når sitt fulle potensiale. Lærerne får en mer positiv og inspirerende arbeidshverdag. Skolen blir et bedre sted å være for alle.

Å skape gode relasjoner til elever er en av de viktigste oppgavene en lærer har. Det er en investering i elevenes fremtid og en forutsetning for et inkluderende og læringsfremmende klasserom.

Referanser

Om forfatteren