Hvordan løping gir deg skader

Skader er alle løperes verste mareritt. Lær mer om hvorfor du blir skadet, og hva du kan gjøre for å forebygge skader når du trener løping.

Hvorfor løping gir deg skader

Løping er en effektiv form for trening, og for at du skal ha en best mulig formutvikling og mest mulig glede ut av løpingen, er det alfa og omega at du holder deg skadefri. Likevel er det mange løpere som blir skadet, og vanlige årsaker til det er for mye og for hard trening. For lite variert løpetrening, er også en viktig årsak til at løpere blir skadet. Restitusjon, eller mangel på sådan, er kanskje den aller viktigste årsaken til at løpere blir skadet.

For mye trening kan gi skader

Å trene mer enn det kroppen din tåler, øker risikoen for skader dramatisk. Mange løpere pådrar seg skader som en følge av overbelastning forårsaket av for mye trening. For nybegynnere trenger det ikke være store treningsmengder som skal til, før man pådrar seg overbelastning eller skader. I iveren etter å løpe stadig mer, er det mange løpere som overser signalene kroppen gir om at nok er nok. For å forebygge skader må du til enhver tid trene med utgangspunkt i formnivået ditt. Lytt til kroppen, og den vil si ifra når nok er nok. Da er det på tide å gå ned på treningsmengden eller hvile.

For mye hard trening

Å gjennomføre for mye hard trening kan være en like viktig årsak til skader som det er å trene for mye. Gjennomfører du mye hard trening, trenger kroppen lenger tid på å restituere. Kjører du på enda mer trening før kroppen er ferdig restituert, vil du på sikt opparbeide deg et underskudd på restitusjon, som i verste fall fører til skader. For å forebygge skader bør ikke mer enn 20 prosent av den totale treningsmengden være med moderat til hard intensitet. Resterende treningsmengde bør være med lav intensitet. Nybegynnere trener ofte mesteparten av treningen med hard intensitet, uten at de egentlig er klar over det, og denne gruppen løpere er spesielt utsatt for skader. Nybegynnere bør derfor veksle mellom å gå og løpe, for å sikre at intensiteten er lav nok når det skal være lav.

For lite variert trening

Monton og lite variert trening kan være en viktig årsak til skader. Å trene lite variert kan på sikt føre til skader, fordi belastningen på kroppen blir ensidig. Bryt ut av mønsteret der du trener den samme løypa med samme intensitet. Variere treningen med tanke på hva du trener, hvordan og med hvilken intensitet.

For lite restitusjon når du trener

Som en følge av viktige årsaker til skader, vil ofte manglende restitusjon være den viktigste årsaken til at du blir skadet. Kroppen rekker ikke å bli klar for neste treningsøkt, og et akkumulert underskudd på restitusjon bygger seg opp over tid. Formutviklingen stopper opp, og du risikerer også å bli i dårligere form, heller enn bedre. Skader kommer ofte snikende, og når det først begynner å gjøre vondt, kan du allerede ha en langt fremskreden skade. Planlegge derfor restitusjon på lik linje med treningen du gjennomfører, og restituere ellers etter behov.

Relaterte artikler:

Viktigheten av restitusjon når du trener løping

Skadeforebyggende trening for løpere

Om forfatteren

Legg inn kommentar