Hvordan løpe seg i form

Hvordan løpe seg i form. Lær hvordan du kan gjennomføre variert trening og ha en gradvis økning i treningsmengde og intensitet for å løpe deg i form.

Løping for å komme i form

Å løpe seg i form er noe alle kan greie, uavhengig av formnivå, og du vil ha en enda brattere stigning i formkurven dersom du som nybegynner starter å trene løping. Du kan løpe deg i form gjennom variert løpetrening der du øker treningsmengde og intensitet tilpasset ditt formnivå, og sørger for tilstrekkelig med restitusjon.

I denne artikkelen vil du lære om hvordan du som nybegynner og mer erfaren kan løpe deg i form.

Løpe seg i form med gradvis økning av treningsmengde og intensitet

En av de vanligste årsakene til at løpere blir overtrent eller får skader, er for lite variert løpetrening. Når motivasjonen er på topp, og lysten til å trene løping er stor, er det ofte at hodet vil mer enn kroppen. Spesielt blant nybegynnere er det vanlig å trene for mye, med for hard intensitet. Trener løping på denne måten øker du risikoen dramatisk for overtrening og skader. For å unngå dette må du ta utgangspunkt i eget formnivå og ha en gradvis økning i hvor mye du trener og med hvilken intensitet. Dette er kanskje det viktigste du gjør når du skal løpe deg i form. En gradvis økning i treningsmengde og intensitet på kroppens premisser, bidrar til at kroppen får en gradvis tilvenning til økt belastning, og kroppen blir på den måten sterkere og klar for å tåle enda mer belastning.

Hvordan løpe seg i form med variasjon

Hvordan du varierer med hva du trener av løping og med intensitet, kan være helt avgjørende for hvilken formutvikling du får som løper. Også i hvilken grad du varierer med hvilke løyper du trener i kan ha betydning. Lite variert løpetrening kan bidra til at du få en raskere utflating i formkurven, og du øker også risikoen for å bli skadet når du gjennomfører ensidig og lite variert trening.

Variere med hva du trener av løping. Hovedvekten av løpetreningen du gjennomfører bør være med lav intensitet. Treningsøkter med lav intensitet, restitusjonstrening eller hvile, bør alltid etterfølge harde treningsøkter. Fordele disse treningsøktene jevnt utover i uka. Du bør også gjennomføre en ukentlig langtur med lav intensitet. Etter hvert når du blir i bedre form, kan du erstatte den rolige langturen med en rask langtur, hver tredje eller fjerde uke.

Variere med hvilken intensitet du trener løping. En femtedel av den totale treningsmengden du gjennomfører i løpet av en uke kan være med moderat til hard intensitet. Her kan du variere mellom intervalltrening, fartslek, tempotrening og motbakkeintervall. Dersom du gjennomfører trening med høyere intensitet progressivt, vil det være enklere å få en riktig balanse mellom intensitet med moderat og hard intensitet.

Variasjon med hvilke løyper du trener i. Veksle mellom å trene løping på flatmark og i kupert terreng, for å løpe deg i form. Motbakketrening er også en fin måte å variere med hvilket terreng du løper i. du bør også variere med hvilket underlag du løper på. For mye trening på asfalt kan være hardt for beina dine, og kan gjøre at du trenger mer tid på å restituere deg i etterkant.

For å løpe seg form er restitusjon helt avgjørende

For å kunne løpe seg i form vil det være helt avgjørende med tilstrekkelig restitusjon i etterkant av treningsøktene. Mange løpere ser på restitusjon som et nødvendig onde de må gjøre for å bli bedre til å løpe. Men det er når du restituerer at du blir en sterkere, raskere og mer utholdende løper. Trene for å restituere og se på restitusjon som en bonus for all treningen du har lagt ned. Trener du uten at du lar kroppen restituere tilstrekkelig mellom hver treningsøkt, vil det føre til en gradvis økt belastning på muskulatur, sener og ledd, noe som før eller senere vil føre til overbelastning, og i verste fall overtrening og skader.

Hvordan løpe seg i form

Å løpe seg i form er noe alle kan gjøre, uansett formnivå. Det gjelder bare å være tålmodig og trene på kroppens premisser. Kroppen trenger tid på å tilpasse seg økt treningsmengde og intensitet, og du må gi kroppen den tiden den trenger. Du må i tillegg variere hvordan du trener løping, for å forebygge skader og ha en jevn formutvikling.

Relaterte artikler:

Jogging for å holde seg i form

Hvordan komme i gang med løping

Om forfatteren

Legg inn kommentar