HØSTTURER!

OPPTIL 40%

RABATT!


Hvordan komme enkelt i form

Hvordan komme enkelt i form. Lær hvordan du enkelt kan komme i form med løping og ha en jevn og god formutvikling for å opprettholde og komme i enda bedre form.

Hvordan enkelt komme i form med løping

Løping er sannsynligvis en av de mest effektive måtene du kan komme i form på, og hvordan komme enkelt i form med denne treningsformen er ikke så vanskelig som kanskje mange tror. En viktig årsak til at mange opplever løping som vanskelig og krevende, og alt annet enn noe du enkelt kommer i form med, er for mye og for hard trening. En generell oppfatning av løping som trening som deles av mange er at løping er vondt og vanskelig. Løping kan være så hardt du bare vil, men det er ikke slik du ønsker å trene løping. Du skal ha full kontroll på løpetreningen med tanke på hva du trener, hvor ofte og med hvilken intensitet.

Hvordan komme i form enkelt med en gradvis økning i treningsmengde og intensitet

Å trene for mye og for hardt vil ubønnhørlig føre til at underskudd på restitusjon før til at du blir i dårligere form, heller enn bedre, og i verste fall ender du opp med kroniske skader. Det er alt annet enn en enkel måte å komme i form på. Du skal ha en treningsmengde og intensitet som gjør at kroppen din hele tiden er sterk nok til å absorbere belastningen den blir påført. Når du trener på denne måten blir løping verken hardt eller vanskelig, heller motiverende og lystbetont. For godt til å være sant? Sannheten er at det meste av løpetreningen du gjennomfører skal være med lav intensitet, det vil si en intensitet som ikke er hardere enn at du kan snakke vanlig mens du løper. Gjennomføre mesteparten av treningsøktene dine med denne intensiteten, og avslutt treningsøkta når du merker at dette blir for krevende.

Hvordan komme i form enkelt med korte og hyppige treningsøkter

i stedet for å gjennomføre lange og utmattende løpetreninger, bør du heller fokusere på korte og hyppigere treningsøkter. Ved å øke frekvensen eller hvor ofte du trener, og heller ha kortere økter, skaper du kontinuitet i treningen, og treningseffekten kan bli like god eller bedre enn å gjennomføre lange treningsøkter. Du vil restituere raskere etter kortere treningsøkter, også når du trener med høyere intensitet. Raskere restitusjon betyr at reduserer risikoen for skader, og formutviklingen din vil også bli jevn og god.

Hvordan komme i form enkelt med kortintervall

Som vi har vært inne på vil korte treningsøkter med høy intensitet gi deg god treningseffekt. Kortintervaller som varer alt fra noen sekunder til et drøyt minutt er intervalltrening som passer for alle formnivå. Pausene mellom hvert intervall kan tilpasses den enkeltes formnivå, og det samme gjelder for antall repetisjoner. Når du i tillegg trener progressiv kortintervall, der du øker intensiteten gradvis innenfor hvert intervall, og fra ett intervall til det neste, er dette trening de aller fleste har forutsetninger for å klare. Dette er effektiv trening for å komme enkelt i form.

Hvordan komme enkelt i form

Det er myte at løping er et blodslit og en lite motiverende treningsform som bare de med stålvilje greier å gjennomføre. Løping tilpasset ditt nivå er måten du enkelt kan komme i form på, ved at du har en gradvis økning i treningsmengde og intensitet, legger hovedvekten på trening med lav intensitet og sørger for tilstrekkelig med restitusjon. Topper du hele med en ukentlig treningsøkt med kortintervaller, har du mye av resepten for hvordan komme enkelt i form.

Relaterte artikler:

Effektiv trening om våren

Kom i form på 8 uker

Om forfatteren

Legg inn kommentar

HØSTTURER!

OPPTIL 40% RABATT!