Hvordan kan jeg få kreft

Kreft refererer til en av et stort antall sykdommer karakterisert ved utvikling av unormale celler som deler seg ukontrollert og har evnen til å infiltrere og ødelegge normalt kroppsvev. Lær mer om symptomer og årsaker til at du kan få kreft.

Kreft er den nest største dødsårsaken i verden, men overlevelsesratene forbedres for mange typer kreft, takket være forbedringer i kreftscreening, behandling og forebygging.

Symptomer på kreft

Tegn og symptomer forårsaket av kreft vil variere avhengig av hvilken del av kroppen som er berørt. Noen generelle tegn og symptomer assosiert med, men ikke spesifikke for, kreft inkluderer:

 • Utmattelse
 • Klump eller fortykningsområde som kan merkes under huden
 • Vektendringer, inkludert utilsiktet vekttap eller -økning
 • Hudforandringer, som gulfarging, mørkfarging eller rødhet i huden, sår som ikke vil gro, eller endringer i eksisterende føflekker
 • Endringer i tarm- eller blærevaner
 • Vedvarende hoste eller problemer med å puste
 • Vanskeligheter med å svelge
 • Heshet
 • Vedvarende fordøyelsesbesvær eller ubehag etter å ha spist
 • Vedvarende, uforklarlige muskel- eller leddsmerter
 • Vedvarende, uforklarlig feber eller nattesvette
 • Uforklarlig blødning eller blåmerker

Når du skal oppsøke lege

Gjør en avtale med legen din hvis du har vedvarende tegn eller symptomer som bekymrer deg. Hvis du ikke har noen tegn eller symptomer, men er bekymret for risikoen for kreft, Snakk med med legen om bekymringene dine. Spør om hvilke kreftscreeningstester og prosedyrer som passer for deg.

Årsaker til kreft

Kreft er forårsaket av endringer (mutasjoner) i DNA i cellene. DNAet inne i en celle er pakket inn i et stort antall individuelle gener, som hver inneholder et sett med instruksjoner som forteller cellen hvilke funksjoner den skal utføre, samt hvordan den skal vokse og dele seg. Feil i instruksjonene kan føre til at cellen stopper sin normale funksjon og kan tillate en celle å bli kreft.

Hva gjør genmutasjoner?

En genmutasjon kan instruere en frisk celle til å:

 • Tillate rask vekst. En genmutasjon kan fortelle en celle å vokse og dele seg raskere. Dette skaper mange nye celler som alle har den samme mutasjonen.
 • Klarer ikke å stoppe ukontrollert cellevekst. Normale celler vet når de skal slutte å vokse, slik at du har akkurat riktig antall av hver celletype. Kreftceller mister kontrollene (tumorundertrykkende gener) som forteller dem når de skal slutte å vokse. En mutasjon i et tumorsuppressorgen lar kreftceller fortsette å vokse og akkumulere.
 • Reparerer feil ved DNA-reparasjoner. DNA-reparasjonsgener ser etter feil i en celles DNA og foretar korrigeringer. En mutasjon i et DNA-reparasjonsgen kan bety at andre feil ikke blir rettet, noe som fører til at celler blir kreft.

Disse mutasjonene er de vanligste som finnes i kreft. Men mange andre genmutasjoner kan bidra til å forårsake kreft.

Relaterte artikler:

Slim i halsen kreft

Hvite flekker i huden kreft

Referanser

Om forfatteren