Hvordan kan egen livsstil påvirke helsen

Livsstil er en måte som brukes av mennesker, grupper og nasjoner og dannes i spesifikk geografisk, økonomisk, politisk, kulturell og religiøs tekst.

Livsstil refereres til egenskapene til innbyggerne i en region i en spesiell tid og sted. Det inkluderer daglig livsførsel og funksjoner til enkeltpersoner i jobb, aktiviteter, moro og kosthold.

I de siste tiårene er livsstil som en viktig helsefaktor fått mer fokus av forskere. I følge WHO er 60% av relaterte faktorer til individuell helse og livskvalitet korrelert med livsstil. Millioner av mennesker følger en usunn livsstil. Derfor møter de sykdom, funksjonshemning og til og med død. Problemer som metabolske sykdommer, ledd- og skjelettproblemer, hjerte-karsykdommer, hypertensjon, overvekt, vold og så videre, kan være forårsaket av en usunn livsstil. Forholdet mellom livsstil og helse bør vurderes høyt.

I dag har det skjedd store forandringer i livet til alle mennesker. Underernæring, usunt kosthold, røyking, alkoholmisbruk, narkotikamisbruk, stress og så videre, er en dominerende livsstil for veldig mange mennesker. Dessuten møter borgernes liv nye utfordringer. For eksempel, nye teknologier innen IT som internett og sosiale nettverk, kan gi utfordringer som truer individers fysiske og mentale helse. Utfordringen er overbruk og misbruk av teknologien.

Livsstilsvariabler som påvirker helsen kan deles inn i kategorier som følger:

Kroppsmasseindeks (KMI, BMI): Kosthold er den viktigste faktoren i livsstil og har en direkte og positiv (eller negativ) sammenheng med helsen. Dårlig kosthold og dets konsekvenser som fedme er det vanlige problemet i urbane samfunn. Usunn livsstil kan måles med KMI. Urban livsstil fører til ernæringsproblemer som å spise hurtigmat og annen dårlig mat, og gi helseproblemer.

Trening: For å behandle generelle helseproblemer er trening inkludert i livsstil. Den regelmessige treningen sammen med et sunt kosthold bedre helse og livskvalitet. Noen studier understreker sammenhengen mellom aktiv livsstil og lykke.

Søvn: Et viktig grunnlag for et sunt liv er søvn. Søvn er essensielt for en sunn livsstil. Søvnforstyrrelser har flere sosiale, psykologiske, økonomiske og usunne konsekvenser. Livsstil kan påvirke søvn, og søvn har en klar innflytelse på mental og fysisk helse.

Seksuell atferd: Normalt sexforhold er viktig i et sunt liv. Dysfunksjon i kjønnsforholdet er problemer i de fleste samfunn, og det har en betydelig innvirkning på mental og fysisk helse. Det kan sies at dysfunksjonell kjønnsrelasjon kan føre til ulike familieproblemer eller kjønnsrelaterte sykdommer som; AIDS

Rusmisbruk: Avhengighet betraktes som en usunn livsstil. Røyking og bruk av andre stoffer kan føre til ulike problemer; hjerte- og karsykdommer, astma, kreft, hjerneskade.

Narkotikamisbruk: Usunn atferd ved bruk av medisiner er som følger; egenmedisinering, deling av medisiner, bruk av medisiner uten resept, foreskrivning av for mange medisiner, foreskrivning av for mye av hvert legemiddel, unødvendige medisiner, tilsidesettelse av skadelige effekter av narkotika, ikke forklare effekten av narkotika.

Anvendelse av moderne teknologi: Avansert teknologi letter livet til mennesker. Misbruk av teknologi kan føre til ubehagelige konsekvenser. For eksempel kan bruk av datamaskiner og andre enheter frem til midnatt påvirke søvnmønsteret og forstyrre søvnen. Avhengighet til å bruke mobiltelefon er relatert til depresjonssymptomer.

Rekreasjon: Fritid er en faktor i livsstil. Forsømmelse av fritid kan medføre negative konsekvenser.

Utdanning: Å plassere utdanning som en viktig faktor i livsstil kan føre til bedre fysisk og mental helse. For eksempel er forekomsten av demens, som for eksempel Alzheimers sykdom, lavere hos utdannede mennesker. Studier kan redusere prosessen med demens.

Relaterte artikler:

Kosthold og livsstil

Sammenhengen mellom helse og livsstil

Om forfatteren