Hvordan gi penger i gave

I denne artikkelen vil vi se på ulike aspekter ved å gi penger i gave, inkludert kulturelle perspektiver, kreative måter å presentere pengegaver på, og juridiske hensyn.

Å gi penger i gave kan være både praktisk og meningsfullt, men det krever nøye vurdering og kreativitet for å gjøre det til en spesiell opplevelse for mottakeren. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter ved å gi penger i gave, inkludert kulturelle perspektiver, kreative måter å presentere pengegaver på, og juridiske hensyn. Målet med denne artikkelen er å informere og gi leserne praktisk kunnskap og løsninger for å gjøre pengegaver mer betydningsfulle og minneverdige.

Hvorfor gi penger i gave?

Praktiske fordeler

Penger som gave er ofte en praktisk løsning. Det gir mottakeren friheten til å bruke pengene som de ønsker, enten det er til å oppfylle et ønske, dekke nødvendige utgifter, eller spare til fremtiden. Dette kan være spesielt nyttig i situasjoner der giveren ikke er sikker på mottakerens spesifikke behov eller preferanser (Chao & Schor, 2018).

Fleksibilitet og tilpasning

En pengegave kan tilpasses ulike anledninger og mottakere. For eksempel kan en pengegave til et bryllup bidra til parets spareplaner eller bryllupsreise, mens en pengegave til en konfirmant kan brukes til fremtidige utdanningskostnader. Denne fleksibiliteten gjør penger til en universelt akseptert gave (Lusardi & Mitchell, 2014).

Kulturelle og sosiale perspektiver

I mange kulturer er det en lang tradisjon for å gi penger som gave. For eksempel i asiatiske kulturer, spesielt kinesisk, er det vanlig å gi røde konvolutter med penger som en symbolsk handling for å ønske lykke og velstand (Cheal, 1988). I vestlige kulturer er pengegaver ofte assosiert med høytider som jul og bursdager, samt livshendelser som bryllup og konfirmasjoner.

Relatert: Hvordan tjene mye penger på aksjer

Kreative måter å gi penger i gave

Gjør det personlig

For å gjøre pengegaven mer personlig og betydningsfull, kan du legge til et håndskrevet kort med en personlig melding. Dette kan uttrykke dine tanker og følelser, og vise mottakeren at du har lagt tid og omtanke i gaven (Belk & Coon, 1993).

Bruk kreative innpakningsmetoder

Det finnes mange kreative måter å presentere pengegaver på. Her er noen ideer:

 • Pengekake: Rull sammen pengesedler og fest dem rundt en isoporform for å lage en «kake».
 • Ballongoverraskelse: Sett pengesedler inni ballonger og la mottakeren sprekke dem for å få pengene.
 • Fotomontasje: Lag en collage med bilder av mottakeren og fest pengesedler på bildene.
 • Pengeblomster: Brett pengesedler som blomster og arranger dem i en bukett (Wolfinbarger & Yale, 1993).

Pengegaver gjennom digitale plattformer

Med den økende bruken av digitale løsninger, er det nå mulig å gi penger via elektroniske plattformer. Mobile betalingsapper som Vipps, PayPal, og venmo gjør det enkelt og raskt å overføre penger direkte til mottakerens konto. Dette er spesielt praktisk i situasjoner hvor avstanden gjør det vanskelig å gi en fysisk gave (Dahlberg, Guo, & Ondrus, 2015).

Juridiske og skattemessige hensyn

Skattefrihet for pengegaver

KAMPANJER HOS MILRAB |

I mange land er det en grense for hvor mye penger man kan gi bort uten at det påløper gaveavgift. I Norge, for eksempel, er det ingen gaveavgift, men store pengegaver kan påvirke mottakerens skatteforhold. Det er viktig å være klar over disse grensene og rapporteringskravene for å unngå uforutsette skattemessige konsekvenser (Skatteetaten, 2023).

Dokumentasjon og kontrakter

For større pengegaver kan det være lurt å ha skriftlig dokumentasjon som bekrefter overføringen. Dette kan være spesielt viktig i tilfeller hvor pengegaven kan påvirke arveoppgjør eller ved eventuelle tvister i fremtiden. En enkel kontrakt som spesifiserer gavebeløpet og formålet med gaven kan være nyttig (Skatteetaten, 2023).

Relatert: Hvordan tjene penger på bolig

Etiske betraktninger og sosialt press

Forventninger og press

Det å gi penger i gave kan noen ganger skape forventninger og sosialt press, både for giver og mottaker. Giveren kan føle press til å gi et større beløp enn de egentlig har råd til, mens mottakeren kan føle seg forpliktet til å bruke pengene på en bestemt måte. Det er viktig å være bevisst på disse aspektene og kommunisere klart for å unngå misforståelser og ubehag (Cheal, 1988).

Anonymitet vs. åpenhet

Noen ganger kan det være hensiktsmessig å gi penger anonymt, spesielt hvis gaven er ment å hjelpe noen i nød uten å skape forlegenhet eller følelsen av å stå i gjeld. På den annen side kan åpenhet om gaven styrke relasjonen mellom giver og mottaker ved å vise omtanke og generøsitet. Valget mellom anonymitet og åpenhet bør vurderes nøye basert på situasjonen og forholdet mellom partene (Belk & Coon, 1993).

Praktiske råd for å gi penger i gave

Beregning av passende beløp

Det kan være vanskelig å bestemme hvor mye penger man skal gi i gave. Her er noen faktorer å vurdere:

 • Anledningen: Større begivenheter som bryllup eller jubileer kan rettferdiggjøre større beløp.
 • Forholdet til mottakeren: Nær familie og nære venner kan motta større gaver enn bekjente.
 • Økonomisk situasjon: Giveren bør alltid ta hensyn til sin egen økonomiske situasjon og ikke gi mer enn de har råd til (Lusardi & Mitchell, 2014).

Innhenting av tilbakemelding

Det kan være nyttig å få tilbakemelding fra mottakeren etter at gaven er gitt. Dette kan bidra til å forstå hvordan pengegaven ble mottatt og gi innsikt i hva som kan forbedres i fremtidige gavegivninger. Tilbakemelding kan også styrke relasjonen ved å vise mottakeren at giveren bryr seg om deres opplevelse og tilfredshet (Wolfinbarger & Yale, 1993).

KAMPANJER HOS MILRAB |

Langsiktig betydning

En pengegave kan ha langsiktig betydning hvis den brukes klokt. Giveren kan vurdere å gi penger med et bestemt formål, som utdanning eller investering, som kan ha varig positiv innvirkning på mottakerens liv. Ved å veilede mottakeren om hvordan pengene kan brukes mest effektivt, kan gaven bli en investering i mottakerens fremtid (Dahlberg, Guo, & Ondrus, 2015).

Pengegaver til ulike livsfaser

Barn og unge

Å gi penger i gave til barn og unge kan være en måte å lære dem om økonomisk ansvar og sparing. Her er noen forslag til hvordan pengegaver kan gjøres pedagogiske:

 • Sparekonto: Sett opp en sparekonto i barnets navn og gi dem penger som kan vokse over tid med renter.
 • Investering: For litt eldre barn, vurder å gi penger i form av aksjer eller fond for å introdusere dem til investeringens verden.
 • Økonomikurs: Gi penger øremerket for å delta på et økonomikurs eller workshop som lærer dem grunnleggende økonomiske ferdigheter (Lusardi & Mitchell, 2014).

Unge voksne

Unge voksne, spesielt studenter eller nyutdannede, kan ha stor nytte av pengegaver. Disse gavene kan bidra til å lette økonomisk stress og støtte dem i overgangsfasen til voksenlivet:

 • Studiegjeld: Bidra til å betale ned studielån eller andre utdanningsrelaterte utgifter.
 • Oppstartkapital: Gi penger til å starte en liten bedrift eller et prosjekt de brenner for.
 • Flyttehjelp: Hjelp med kostnader knyttet til å flytte ut hjemmefra, som depositum for leie eller møblering av en ny bolig (Chao & Schor, 2018).

Nygifte par

Pengegaver er svært populære som bryllupsgaver og kan gi nygifte par en økonomisk start på deres felles liv. Her er noen måter å gjøre pengegaven mer spesifikk og nyttig:

 • Bryllupsreise: Bidra til bryllupsreiseutgifter eller gi et gavekort til et reisemål de ønsker å besøke.
 • Boligsparing: Gi et bidrag til en sparekonto øremerket for kjøp av bolig.
 • Hjemforbedringer: Hvis paret allerede eier et hjem, kan penger øremerket til oppussing eller nye møbler være verdsatt (Cheal, 1988).

Pensjonister

Pengegaver til eldre mennesker kan hjelpe dem med å opprettholde sin livskvalitet og helse. Her er noen forslag til hva pengene kan brukes til:

 • Helsetjenester: Bidra til helseutgifter som ikke dekkes av offentlig helseforsikring.
 • Fritidsaktiviteter: Gi penger til hobbyer eller aktiviteter de liker, som medlemskap i klubber eller kurs.
 • Reise: Mange pensjonister setter pris på muligheten til å reise. En pengegave øremerket til en drømmereise kan være en stor glede (Belk & Coon, 1993).

KAMPANJER HOS MILRAB |

Psykologiske aspekter ved å gi og motta penger

Giverens perspektiv

Det å gi penger i gave kan være en kilde til glede og tilfredsstillelse for giveren. Det kan styrke båndene mellom giver og mottaker og gi en følelse av å ha bidratt positivt til noens liv. Givere kan også oppleve stolthet og glede ved å vite at deres gave vil ha en varig positiv innvirkning (Cheal, 1988).

Mottakerens perspektiv

Mottakeren av en pengegave kan føle takknemlighet og lettelse, spesielt hvis gaven kommer på et tidspunkt med økonomiske utfordringer. Men det kan også være en viss grad av ambivalens eller forlegenhet knyttet til å motta penger, avhengig av forholdet til giveren og omstendighetene rundt gaven. Å forstå og respektere mottakerens følelser er viktig for å sikre at pengegaven oppfattes som en positiv gest (Belk & Coon, 1993).

Fremtiden for pengegaver

Teknologiske fremskritt

Teknologiske fremskritt fortsetter å endre måten vi gir og mottar penger på. Mobile betalingsplattformer og digitale lommebøker gjør pengegaver mer tilgjengelige og praktiske. Fremtiden kan også bringe nye metoder som kryptovalutaer og blockchain-teknologi, som kan tilby enda sikrere og mer effektive måter å overføre penger på (Dahlberg, Guo, & Ondrus, 2015).

Økt personalisering

Fremtiden for pengegaver kan også innebære økt personalisering. Med dataanalyse og kunstig intelligens kan gaver tilpasses enda mer til mottakerens preferanser og behov. For eksempel kan en digital plattform foreslå spesifikke beløp eller formål basert på mottakerens økonomiske situasjon og interesser (Lusardi & Mitchell, 2014).

Konklusjon

Å gi penger i gave kan være en enkel, men kraftfull handling som gir mottakeren frihet og fleksibilitet. Ved å forstå de kulturelle, juridiske, og etiske aspektene ved pengegaver, samt ved å bruke kreative og personlige tilnærminger, kan man gjøre pengegaven mer meningsfull og minneverdig. Ved å følge praktiske råd og ta hensyn til både giverens og mottakerens situasjon, kan pengegaver bli en positiv og verdsatt tradisjon.

Referanser

 1. Belk, R. W., & Coon, G. S. (1993). Gift giving as agapic love: An alternative to the exchange paradigm based on dating experiences. Journal of Consumer Research, 20(3), 393-417.
 2. Chao, E. C., & Schor, J. B. (2018). The Consumer Society Reader. The New Press.
 3. Cheal, D. (1988). The Gift Economy. Routledge.
 4. Dahlberg, T., Guo, J., & Ondrus, J. (2015). A critical review of mobile payment research. Electronic Commerce Research and Applications, 14(5), 265-284.
 5. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44.
 6. Skatteetaten. (2023). Gaver og arv. Skatteetaten. Hentet fra https://www.skatteetaten.no
 7. Wolfinbarger, M., & Yale, L. J. (1993). Three motivations for interpersonal gift giving: Experiential, obligatory, and practical motivations. Advances in Consumer Research, 20, 520-526.

Om forfatteren