Hvordan få lyst til å trene løping

Hvordan få lyst til å trene løping. Lær hvordan du som løper kan skape og opprettholde lyst og motivasjon for å trene løping.

Motivasjon og lyst til å trene løping

Sliter du med å trene løping regelmessig, eller er det en utfordring å i det hele tatt komme i gang med løping? Selv om løping er en effektiv og fantastisk treningsform kan det for mange være en utfordring å motivere seg eller får lyst til å trene løping.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan motivere deg for å få lyst til å trene løping.

Opprettholde lysten for løping med å sette deg et mål

Sett deg et mål for hva du ønsker å oppnå med løpingen. Det kan være at du ønsker å gjennomføre en distanse enten for å fullføre eller løpe på best mulig tid. Kanskje du ønsker å gå ned i vekt. Uansett hva som er målet ditt med løpetreningen, vil det å ha et mål være viktig for å motivere deg for videre trening.

Gjør løping til en rutine

En viktig faktor for å opprettholde lysten til å trene løping kan være å gjøre løping til en innarbeidet rutine. Lag deg faste tidspunkt der du kan gjennomføre løpetrening, og hold deg til disse. Å skape kontinuitet i løpetreningen vil også være viktig for å ha en jevn og god formutvikling som løper.

Trene løping med utgangspunkt i eget formnivå

Mange nybegynnere, og også mer erfarne løpere, prøver å gjennomføre et altfor hardt treningsregime når de skal trene løping. Ferske og topp motiverte løpere starter opp med en altfor stor treningsmengde, og gjennomfører for mye løpetrening med hard intensitet. Konsekvensen kan ofte bli at lysten til å løpe forsvinner før løperne har greid å etablere en rutine på treningen. Å være motivert for løpetrening er ferskvare, og du må jobbe kontinuerlig for å opprettholde motivasjonen. Å ta utgangspunkt i eget formnivå, og følge et treningsprogram ut i fra dette nivået, er det første du bør gjøre som løper, uavhengig av formnivå.

Variasjon for å opprettholde lyst til å trene løping

En annen viktig faktor for å opprettholde motivasjon for løping, er å variere hvordan du trener løping, og med hvilken intensitet. Veksle mellom å trene løping med lav, moderat og hard intensitet. La hovedvekten av løpetreningen du gjennomfører være med lav intensitet. Veksle mellom hvilke løyper og underlag du trener løping. Legg også inn treningsøkter på bane, dersom du har mulighet til det. Løp flate og kuperte løyper, og legg inn motbakketrening i ditt treningsprogram. Å variere hvordan du trener løping vil bidra til å opprettholde motivasjonen for løping, og opprettholder lysten til å trene løping.

Restituere for å få lyst til å trene løping

Mange løpere, nybegynnere som mer erfarne, kan ofte gå på akkord med seg selv med tanke på tilstrekkelig restitusjon. Restitusjon er på mange måter like viktig som løpetreningen du gjennomfører. Formstigningen din kommer mellom treningsøktene, når du restituerer. Belastningen når du trener løping vil aktivere områder i kroppen som gjør det mulig å tilpasse seg økt treningsbelastning før neste treningsøkt. Men denne adaptsjonen er bare mulig når du hviler eller gjennomfører restitusjonstrening. Målet ditt bør derfor være å optimalisere restitusjonen. I stedet for å restituere for å kunne trene mer, bør du trene for å restituere. Når du restituerer for å trene, blir restitusjonen «et nødvendig onde». Uten restitusjon vil du ikke oppnå fremgangen du ønsker med tanke på treningen du gjennomfører. Du kan anta at det å gjennomføre en treningsøkt er nok for å komme i form, hvilket ikke stemmer. Når du trener for å restituere ser du løpetreningen opp mot mulighetene restitusjonen gir, og uten restitusjon vil du ikke oppleve den fremgangen du ønsker. Å tenke på trening og restitusjon på denne måten kan bidra til at du greier å balansere løping og restitusjon på en bedre måte, som igjen kan føre til at du blir i enda bedre form med samme treningsmengde.

Hvordan få lyst til å trene løping

For å skape og opprettholde motivasjon og lyst til å trene løping, bør du sette deg mål for hva du ønsker å oppnå med løpetreningen. Følg et fleksibelt treningsprogram, der du trener til faste tidspunkt, slik at du skaper kontinuitet i løpetreningen. Lytt til kroppen og la den bestemme din progresjon når du trener løping. Gjennomfør variert trening med utgangspunkt i ditt formnivå, og sørg for tilstrekkelig med restitusjon.

Relaterte artikler:

15 måter å holde motivasjonen for løping oppe

Treningsmotivasjon for å løpe intervaller

Om forfatteren

Legg inn kommentar