Hvordan få indre motivasjon for å trene

Hvordan få indre motivasjon for å trene. Lær mer om hvordan og hva du kan gjøre for å få en indre motivasjon for trening.

Indre motivasjon for å trene

Har du først fått en indre motivasjon for å trene, vil treningen i seg selv være en motivasjonsfaktor. Det betyr ikke at du ikke lenger har behov for noen ytre motivasjon, men heller at den ytre motivasjonen ikke lenger er avgjørende for om du er motivert for å trene eller ikke.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan få en indre motivasjon for å trene, og hva du kan gjøre for å bygge indre motivasjon for trening.

Mestring når du trener

Å hele tiden gjennomføre trening der du har full kontroll og føler mestring, kan bidra sterkt til å du bygger en indre motivasjon for treningen. Mange som trener, trener alt for hardt, og treningen kan ofte føles som et blodslit. Når du trener på denne måten driver du på randen av hva du makter å gjennomføre av trening, og dette er ikke en måte å trene på som skaper indre motivasjon. I beste fall blir det jo-jo trening, der du er av og på med trening i perioder. Ditt ønske må være å trene jevnlig, og at treningen du gjennomfører skal være lystbetont trening der du hele tiden føler mestring.

Ytre motivasjon for å bygge indre motivasjon

Som vi var inne på innledningsvis utelukker ikke en indre motivasjon den ytre motivasjonen, men har du først en indre motivasjon, er ikke lenger den ytre motivasjonen for om du trener eller ikke. Har du liten eller ingen erfaring med trening fra før av, kan du bruke den ytre motivasjonen som middel for å bygge en indre motivasjon. Gi deg selv små belønninger, eller sett deg et konkret mål som kan være en ytre motivasjon for treningen.

Hvordan få indre motivasjon for trening gjennom kontinuitet

Å trene regelmessig vil være viktig for å bygge indre motivasjon for å trene. Når du trener regelmessig vil treningen gradvis bli en del av din livsstil, og ikke bare noe du føler du bør gjøre fordi det er viktig og riktig. Regelmessig trening gjør at du innarbeider trening som viktig rutine, og etablerte rutiner og vaner for trening gjør at trening går mye av seg selv. Kontinuitet i treningen og etablering av gode rutiner for trening kan på den måten bidra til å bygge opp under den indre motivasjonen din for å trene.

Indre motivasjon for trening gjennom variasjon

Å variere treningen vil være en motivasjonsfaktor i seg selv, da du unngår at treningen blir ensidig og lite variert. På samme måte vil variasjon også bygge opp under din indre motivasjon. Trene variert med tanke på hva du trener og hvordan. Variasjon kan bidra til en jevnere og bedre formutvikling, noe som også kan øke din indre motivasjon for trening. Det tar tid å bli i bedre form, men du vet at du blir på sikt, og det vil være en drivkraft for deg til å trene videre.

Hvordan få indre motivasjon for å trene

Å få indre motivasjon for trening må starte et sted, og en god start kan være å ha en ytre motivasjon for å trene. Som vi har sett i denne artikkelen utelukker den ene formen for motivasjon ikke den andre, men målet ditt bør være å bygge en indre motivasjon for å trene. Det kan bidra til at trening blir noe du holder på med livet ut, uten at det blir en stor kostnad for deg.

Relaterte artikler:

Motivasjon for å begynne å trene

Hva motiverer deg til å trene

Om forfatteren

Legg inn kommentar