Hvordan bli kvitt nitritt i akvariet

Nitritt (NO2) er et giftig stoff som kan oppstå i akvarier, spesielt i nye oppsett eller hvis det er en ubalanse i nitrogenkretsløpet. Lær mer om hvordan du kan bli kvitt nitritt i akvariet.

Senking av nitratnivåer i akvariet

Noen ganger er det nødvendig å senke nitratnivåene i akvariet ditt. Høy nitratopphopning, også kalt «gammelt akvariesyndrom», er et vanlig problem for mange akvarieeiere. Det oppstår vanligvis når rutinemessig vedlikehold og vannbytter neglisjeres og kan føre til nitratforgiftning hos fisk.

Denne metoden for nitratreduksjon er en øyeblikkelig metode for vannbytte. Du kan redusere nitrat raskt til null uten skadelige effekter på akvariebeboerne dine. Atferden til akvarieinnbyggerne kan til og med forbedres etterpå. Du kan legge merke til at fiskene blir mer aktive, spiser bedre og kan vise lysere farger innen noen få dager.

Her er hvordan du senker nitrater i et akvarium uten å skade fiskene og andre akvarieinnbyggere.

Hva er nitrat?

Nitrat er sluttproduktet av bakteriell reduksjon av ammoniakk til nitritt og deretter til nitrat. Nitratet vil akkumuleres i akvarievannet til det blir absorbert av planter eller fjernet ved vannbytter.

Riktige nitratnivåer

I ferskvann er nitrat relativt ikke-giftig selv ved høye nivåer (200 mg/L eller mer), men i saltvannsakvarier kan det være et problem for marine virvelløse dyr, så det bør holdes på lavere nivåer (under 20 mg/L).

Noen saltvannsakvarister er motvillige til å utføre regelmessige vannbytter for å senke nitratet fordi de da må tilsette mer salt i akvariet. I stedet kan de fylle på det fordampede vannet med ferskvann siden salt ikke fordamper. Dette fjerner ikke nitrat. I stedet lar det nitratnivåene stige og kan forårsake problemer i akvariet.

Før du senker nitratnivåene

Før du starter et vannbytte, husk at det vil endre pH i akvariet ditt (sannsynligvis oppover). Før du begynner dette vannbyttet, er det lurt å sakte justere akvariets pH til der det vil være når du er ferdig. Du kan justere pH oppover med vanlig natron eller nedover med et av de mange produktene på markedet for å redusere pH i akvarievann. Dette vil forhindre at akvarieinnbyggerne dine går gjennom «pH-sjokk», som kan være dødelig for mer sensitive akvarieinnbyggere.

Hvordan senke nitrat raskt

Mange prøver å redusere nitratnivåene sine ved å utføre en serie delvise vannbytter på 20 prosent. Dette vil redusere nitratnivåene (eller andre kjemiske stoffer), men det er ganske ineffektivt hvis målet er å redusere nivåene til nær null på kortest mulig tid, med minst mulig vann.

For eksempel, hvis du reduserer vannstanden i akvariet til 20 prosent av normalt og deretter fyller tanken på nytt til et nivå på 40 prosent, har du allerede redusert nitratnivåene med halvparten. Hvis du deretter fyller tanken på nytt til 100 prosent nivå, vil nitratnivåene dine være 20 prosent av det opprinnelige nivået du startet på.

Hvis du derimot reduserer 40 prosent vannstanden en gang til til 20 prosent og deretter fyller tanken på nytt, vil du ende opp med et nitratnivå på 10 prosent av det du startet med. Utfør 40 prosent til 20 prosent reduksjonen en gang til, og du vil ende opp med et nitratnivå på 5 prosent av det du startet med. Så hvis du startet med et nitratnivå på 100 ppm (deler per million) og brukte denne metoden, ville dine 100 ppm nitrater bli redusert, på kort tid, til fem ppm, som anses å være et akseptabelt nivå selv for koraller.

Sikkerhetshensyn

Noen frykter at rask reduksjon av nitrat ville «sjokkere» akvarieinnbyggerne. Dette er en forståelig bekymring, men under omstendighetene er rask reduksjon av potensielt skadelige giftstoffer i et akvarium av største betydning.

For eksempel, det ville være som å stå i en lukket garasje med en bilmotor i gang, som fyller garasjen med karbonmonoksid. Tenk deg så at noen forteller deg at du ikke må åpne garasjeporten siden den raske reduksjonen i karbonmonoksidnivåer er mer skadelig enn å redusere karbonmonoksidnivåene med 20%. Scenariet er det samme. Fiskene og andre akvarieinnbyggere svømmer i et giftig stoff som vil drepe dem basert på eksponering.

Du kan være forsiktig mens du bruker metoden ovenfor hvis du er bekymret for å «sjokkere» akvarieinnbyggerne dine. Utfør prosessen over tid, vent noen dager mellom hvert vannbytte, til nitratet er redusert.

Hvordan forebygge høye nitratnivåer?

Den beste måten å unngå det presserende behovet for å redusere giftige nitratnivåer på er å følge en rutinemessig vedlikeholds- og vannbytterutine. Hvis du befinner deg i en situasjon der alt du har prøvd ikke ser ut til å fungere, og stigende nitratnivåer fortsetter å være et problem, prøv denne vannbyttemetoden.

Høye nivåer av nitritt kan være skadelig eller dødelig for fisk. Her er noen måter å bli kvitt nitritt i akvariet ditt på:

Vannbytter

 • Umiddelbar løsning: Det mest effektive middelet for å redusere nitrittnivået raskt er å gjøre delvise vannbytter. Bytt ut 20-50% av vannet med rent, behandlet vann. Gjenta dette daglig til nitrittnivåene er trygge.
 • Forebygging: Regelmessige vannbytter (10-20% ukentlig eller annenhver uke) er avgjørende for å opprettholde god vannkvalitet og forhindre nitrittoppbygging.

Tilsetning av bakterier

 • Startbakterier: Når du starter et nytt akvarium, kan du tilsette startbakterier for å etablere de nødvendige bakteriene som omdanner nitritt til mindre giftig nitrat.
 • Bakterietilskudd: Hvis du har en nitrittøkning i et etablert akvarium, kan du bruke bakterietilskudd for å øke bakteriepopulasjonen og akselerere nitrittfjerningen.

Redusere fôring

 • Overfôring: Overfôring kan føre til økt avfallsproduksjon, noe som bidrar til høyere nitrittnivåer. Fôr fiskene dine bare det de kan spise i løpet av noen få minutter.
 • Fôringsfrie dager: Innfør en eller to fôringsfrie dager i uken for å redusere belastningen på akvariets økosystem.

Filtervedlikehold

 • Rengjøring: Rengjør filtermediet regelmessig, men ikke for ofte, da dette kan fjerne gunstige bakterier. Skyll filtermediet i akvarievann (ikke tappevann) for å bevare bakteriene.
 • Filterkapasitet: Sørg for at filteret ditt er riktig dimensjonert for akvariet ditt. Et underdimensjonert filter kan ikke håndtere avfallsmengden effektivt.

Tilsetning av kjemikalier

 • Nitrittfjernere: Det finnes kjemiske produkter som kan nøytralisere nitritt midlertidig. Disse bør imidlertid kun brukes som en siste utvei og i kombinasjon med andre tiltak.

Overvåking av vannkvalitet

 • Testsett: Bruk et pålitelig testsett for å overvåke nitrittnivået regelmessig. Dette lar deg oppdage problemer tidlig og iverksette korrigerende tiltak.

Viktig: Høye nivåer av nitritt kan være farlig for fisk. Hvis du oppdager en nitrittøkning, iverksett tiltak umiddelbart for å redusere nivåene og beskytte fiskene dine.

Konklusjon

For å konkludere, høye nitratnivåer i akvarier kan være skadelig for fisk og andre akvarieinnbyggere. Selv om regelmessig vedlikehold og vannbytter er den beste måten å forhindre dette på, kan det være nødvendig med raskere tiltak i noen tilfeller. Den beskrevne metoden for vannbytte kan raskt og effektivt redusere nitratnivåene til et trygt nivå, uten å skade akvarieinnbyggerne. Det er viktig å være oppmerksom på pH-nivået under vannbyttet og justere det gradvis for å unngå sjokk for akvarieinnbyggerne.

Referanser

 1. Thesprucepets (2024, 24. januar). How to Lower Nitrate in a Fish Tank Quickly. Hentet 14. mai fra https://www.thesprucepets.com/reduce-high-toxic-nitrates-efficiently-2925185

Om forfatteren