Hvordan begynne å trene igjen

Hvordan begynne å trene igjen. Lær mer om hvordan du skal komme i gang med trening igjen etter et kortere eller lenger opphold i treningen.

Begynne å trene igjen

Det er ikke uvanlig at man har opp i treningen. Årsakene til det er mange, og ofte er et opphold i treningen helt nødvendig. Det kan være at du har vært syk eller har vært skadet, eller at motivasjonen for trening av ulike årsaker ikke har vært på topp. Hvordan du skal begynne å trene igjen vil variere, avhengig av hva som er årsaken til oppholdet i trening.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan begynne å trene igjen etter opphold i treningen.

Ta utgangspunkt i formnivået ditt

Uavhengig av hva som var årsaken til opphold i trening, bør du alltid ta utgangspunkt i ditt nåværende formnivå. Hvor mye du må gå ned i treningsmengde og intensitet vil variere, avhengig av hvor lenge siden det er du har trent. Allerede etter en uke er formkurven på nedadstigende, så en uke med forkjølelse er nok til at du bør gå ned på treningsmengde når du begynner å trene igjen. Har du hatt et kortvarig opphold fra treningen, vil relativt raskt komme tilbake til tidligere formnivå, kanskje i løpet av 2-4 uker.

Hvordan begynne å trene igjen etter sykdom

Uansett om du har vært ute en kort periode med forkjølelse, eller en lenger periode med sykdom, er det viktig at du tar det rolig når du begynner å trene igjen. Kroppen er ofte redusert når du har vært syk, og immunforsvaret trenger tid på å bygge seg opp igjen for å være på topp. Starter du opp for hardt, risikerer du å bli syk igjen, og kan med det forlenge sykdomsperioden som igjen kan bidra til en negativ utvikling av formkurven din.

Hvordan begynne å trene igjen etter skader

Hvordan du skal begynne å trene igjen etter skader kommer mye an på hva slags skader du har hatt og hvor lenge. Har du hatt en kronisk skade som du kanskje har hatt i flere år, men endelig er kvitt, må du være veldig forsiktig nå du tar opp igjen treningen. Det er viktig at du har klart for deg hvorfor du ble skadet, slik at du ikke gjør samme feil som bidro til at du ble skadet. Trener du løping og skal begynne å trene igjen etter skade, bør du trene med lav intensitet over en lenger periode, og ha en begrenset økning i treningsmengde. Avhengig av hva som utløste skaden, bør du prøve så godt du kan å variere treningen. Restitusjon er viktig når du trener deg opp igjen etter skade, og du bør ha som mål å ha minst én hviledag mellom hver treningsøkt. Det er ikke uvanlig å være øm eller stiv og støl der du har vært skadet, men vær likevel oppmerksom på signaler som kan indikere at skaden er på vei tilbake. Du har alt å vinne på å ta det rolig og ha en moderat økning i treningsmengde og intensitet etter skade.

Hvordan begynne å trene igjen når du har vært lite motivert

Kartlegge hva som var årsaken til at du i en kortere eller lenger periode var lite motivert. Det kan ha vært fordi har hatt mye stress med familie og jobb, og stresset med når du skal trene. Eller at du har trent for hardt og mistet motivasjonen av den grunn. Når du har kartlagt årsaken til manglende motivasjon, tilrettelegger du treningen slik at du unngår det som utløste den manglende motivasjon. Mye kan være gjort gjennom god planlegging, der du planlegger når, hvor og hvordan du skal gjennomføre treningen du ønsker.

Hvordan begynne å trene igjen 

Når du skal begynne å trene igjen har du en fordel, i hvert fall hvis det har gått for lang tid siden du trente sist. Du slipper å starte helt på nytt igjen, du har et visst treningsgrunnlag. Det vil gjøre at du kommer relativt raskt tilbake til formen du hadde tidligere. Vær likevel tålmodig, og gjør en vurdering av formnivået ditt, slik at du kan bruke det som utgangspunkt når du tar opp igjen treningen.

Relaterte artikler:

Motivasjon for å begynne å trene

Sliter med motivasjon til å trene

Om forfatteren

Legg inn kommentar