Hvor raskt du kan løpe

Hvor raskt du kan løpe. Lær mer om hvor raskt du kan løpe, og hvordan du kan trene for å bli enda raskere til å løpe.

Hvor fort du kan løpe

Hvor raskt du kan løpe avhenger av mange faktorer, som alder, kjønn og hvordan du trener løping. Men uansett hvilket formnivå du er på, vil hvor raskt den enkelte løper henge sammen med hvilken fart du er i stand til å holde ved en gitt intensitet. Grensen for hvor muskulaturen i kroppen får tilført nok oksygen kalles anaerob terskel, og overstiger du denne grensen vil du raskt opparbeide melkesyre i muskulaturen, noe som vil tvinge farten ned. Hvor raskt den enkelte kan løpe rundt anaerob terskel vil følgelig variere.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvor raskt du kan løpe, og hvordan du kan trene for å bli enda raskere til å løpe.

Sammenheng mellom fart og intensitet

Hvilken fart du greier å holde avhenger av kroppens evne til å pumpe oksygenrikt blod rundt til muskulaturen, og hvilken metning blodet har av oksygen. Hvor raskt den enkelte greier å løpe vil avhenge av dette. En utrent person vil derfor løpe saktere enn en trent person, fordi en hjertet til en utrent person vil måtte jobbe mye hardere for å pumpe blod rundt i kroppen, og vil derfor raskere komme opp i anaeob terskel og må sette ned farten. På bakgrunn av dette kan vi si at det er intensiteten som blir styrende for hvor raskt en person kan løpe.

Hvordan trene opp aerob kapasitet for å bli raskere

Løpere på alle nivå kan trene for å øke aerob kapasitet. Aerob trening er når muskulaturen får nok oksygenrikt blod tilført fra hjertet og lungene som gjør at du kan løpe lenger og raskere. Du greier å løpe lenge uten at muskulaturen blir stiv. Det er oksygentilførselen som avgjør om treningen er aerob eller anaerob. Å trene aerobt er nyttig for løpere og andre utøvere som driver med utholdenhetsidretter. For å øke din aerobe kapasitet, slik at du kan løpe raskere ved en gitt intensitet. Aerob trening for å øke din aerobe kapasitet med løping kan være intervalltrening, tempotrening og fartslek. Alt dette kan være løpetrening med moderat til hard intensitet som kan bidra til å øke din kapasitet for at du skal bli raskere.

Hvor raskt du kan løpe

Pass på at du har en gradvis progresjon med tanke på å øke din aerobe kapasitet. Trener du med for hard intensitet, risikerer du å trene anaerobt, noe som bidra til at du trenger lenger restitusjon og øker risikoen for skader. Det kan gjøre deg i dårligere form heller en bedre. Vær tålmodig og ha en gradvis progresjon som er i takt med hva kroppen din til enhver tid tåler.

Relaterte artikler:

Hvor fort kan jeg løpe maraton

Hvordan bli en raskere løper

Om forfatteren

Legg inn kommentar