Hvor raskt bør man løpe

Hvor raskt bør man løpe. Lær mer om med hvilken intensitet du bør trene løping for best mulig effekt og redusert risiko for skader.

Bli rask til å løpe

På spørsmålet om hvor raskt man bør løpe, vil det vel for mange være å løpe så raskt som mulig. Men for å bli så rask som mulig er du nødt til å gjennomføre en lenger treningsperiode, og i denne opptreningsperioden er du nødt til å tilpasse trening med vekslende intensitet, med utgangspunkt i ditt formnivå. Hvor raskt du bør løpe når du trener deg opp for å bli rask, blir derfor mer et spørsmål om å balansere trening med lav, moderat og hard intensitet, på en måte som gjør at du får en best mulig formutvikling, og på samme tid unngår skader.

Hvor raskt man bør løpe med utgangspunkt i ditt formnivå

Alle løpere bør starte trening med utgangspunkt i eget formnivå, men mange gjør ikke det. Årsaker til det kan være manglende kunnskap om hvor mye hard trening som er forsvarlig å gjennomføre, eller ambisjoner som overgår hva de faktisk er i stand til å gjennomføre. Det unngår du med å starte løpetreningen med utgangspunkt i ditt formnivå. Med det som utgangspunkt, kan du ha en gradvis økning i treningsmengde og intensitet etter hvert som formnivået ditt blir bedre.

Fordeling av trening med lav og høy intensitet

Hvor raskt man kan bli i stand til å løpe, vil henge sammen med hvor mye trening du gjennomfører med vekslende intensitet. Hovedvekten av treningen din bør ligge på lav intensitet. Så mye som 80 prosent av all trening du gjennomfører bør bli gjennomført med denne intensiteten. En femtedel av treningen kan bli utført med moderat til hard intensitet. Å trene på denne måten vil være helt avgjørende for hvor rask du blir, og vil bidra til at du reduserer risikoen for å bli skadet. Hvor raskt man bør løpe når du trener med moderat til hard intensitet, vil igjen avhenge av ditt formnivå. Derfor bør du løpe etter intensitet ikke fart.

Intensitet når du trener med moderat til hard intensitet

Moderat intensitet vil tilsvare løping med 60-70 prosent av makspuls, mens hard intensitet tilsvarer løping med 70-80 prosent. Hvor raskt du løper med denne intensiteten, vil ubønnhørlig henge sammen med hvor god form du er i. Mange løpere har fokus på fart og i mindre grad intensitet, og konsekvensen blir ofte for mye hard løpetrening. Å trene med for mye hard intensitet kan over tid føre til overtrening og skader. Hvor raskt man bør løpe avhenger derfor av med hvilken intensitet du kan løpe.

Hvor raskt bør man løpe

Hvor raskt du bør løpe avhenger av hvilket formnivå du er på. Farten du greier å holde på en gitt intensitet blir i stor grad bestemt av hvor god form du er i. Derfor vil en nybegynner som oftest greie å holde en lavere fart ved en gitt intensitet, enn det en bedre trent løper er i stand til. Dette er åpenbart for de fleste av oss, men likevel velger mange å fokusere på farten i stedet for intensiteten, og løper med en mye høyere fart enn de bør. Som vi har vært inne på tidligere vil konsekvensen være trening med alt for høy intensitet, og det er høy sannsynlighet for at det blir for mye trening med for høy intensitet.

Relaterte artikler:

Hvor ofte bør man jogge

Trene med riktig intensitet

Om forfatteren

Legg inn kommentar