Hvor rask er du?

Lær mer om hvordan du kan bruke SpurtCompare for å se hvor raskt du er når vi sammenligner med verdensrekorden på distansen.

SpurtCompare ekvivalenskalkulator

SpurtCompare er en ekvivalenskalkulator som lar deg legge inn en tid på én distanse, og kalkulerer tid og fart på en rekke andre distanser. Kalkulatoren gir deg også et prosenttall som forteller deg hvor rask tiden din er, sammenlignet med verdensrekorden på distansen.

Legg inn distanse, tiden du brukte, kjønn for å beregne hvor rask du er.

Hvis du har løpt en 5 km på 22 minutter og 10 km på 43 minutter, kan ekvivalent tid og fart på maraton bli som følger:

  • 5 km på 22 minutter tilsvarer en gjennomsnittsfart tilsvarende 4:24. Ekvivalent tid og gjennomsnittsfart for maraton blir da 3:32:03, med en gjennomsnittsfart på 5:02
  • Løper du 10 km på 43 minutter, blir det en gjennomsnittsfart på 4:18 per km. Ekvivalent tid og gjennomsnittsfart for maraton blir da 3:18:59 og 4:43.

SpurtCompare gir deg et estimat

Husk at kalkulatoren gir deg et estimat på hvor raskt du kan løpe maraton basert på kortere distanser, som i eksemplene over. Kalkulatoren tar ikke høyde for med hvilken intensitet du skal holde når du løper. Derfor er det viktig at du kjenner dine pulssoner, slik at du om nødvendig kan justere farten etter disse. Karvonene pulskalkulator lar deg enkelte beregne hvilken intensitet du skal trene med innenfor forskjellige pulssoner.

Relaterte artikler.

Om forfatteren

Legg inn kommentar