Hvor rask bør langturen være?

Lær mer om med hvilken fart og intensitet du bør gjennomføre de ukentlige langturene, for best mulig effekt.

Trene langturer

Langturer er essensielt for å løpere, uavhengig av om du trener for å bli bedre form, eller om du trener for en bestemt distanse. Langturene øker fettforbrenningen din og forbedrer din aerobe utholdenhet, og gjør kroppen din mer effektiv i å lagre og omsette glykogen, egenskaper alle løpere kan dra nytte av. Selv om det ikke finnes noe fasit på hvilket tempo intensitet du skal holde på langturer, vil nok mange mene at intensiteten som hovedregel bør være lav. Men langturer kan også bli gjennomført i høyere tempo. Hvor raskt du gjennomfører langturene vil henge sammen med hva du trener for, og hvordan du treningsprogrammet ditt er lagt opp.

Langturer kan være utmattende

Å trene langturer vil nesten uansett være utmattende. Selv rolige langturer vil kreve at du restituerer godt i etterkant. Trener du raske langturer vil det kreve enda lenger restitusjon. Du bør derfor ta hviledager eller gjennomføre restitusjonstrening i etterkant av langturer. Faren med å trene for harde langturer kan være at kroppen ikke rekker å restituere før du tar fatt på en ny treningsøkt. På sikt vil du få et akkumulert behov for restitusjon. Trener du på denne måten øker du risikoen for å bli skadet.

Harde langturer kan gå utover kvaliteten øvrig trening

Trener du harde langturer, kan det gå utover kvaliteten på øvrig trening du gjennomfører i løpet av en uke. Du er sliten når du skal gjennomføre treningsøkter med intervall eller tempotrening. Du kan også bli mentalt sliten og lite motivert for trening, når du føler at treningen blir et ork.

Når bør du trene rolige og raske langturer?

Som vi har vært inne på tidligere, bør hovedregelen være at du trener langturene med lav intensitet. Trener du for en bestemt distanse, spesielt langdistanser, kan det være at du kan legge inn noe raske langturer. Disse bør ikke være oftere enn hver fjerde eller femte uke. I etterkant av disse langturene bør du i hvert fall i første halvdel av kommende treningsuke restituere og gjennomføre litt roligere treningsøkter. En måte å trene langturer på, som har god effekt, er å ha raske avslutninger på langturer. Gjennomføre de siste 5-10 minuttene av langturen med hard intensitet. Å trene på denne måten vil korte ned på restitusjonstiden, men likevel ha god effekt.

Relaterte artikler:

Tren opp utholdenheten når du løper rolige langturer

Langturer for å bli en raskere løper

Om forfatteren

Legg inn kommentar