Hvor ofte kan man trene

Hvor ofte kan man trene. Lær hvordan du kan bestemme hvor ofte du kan trene med å variere hvordan du trener og med hvilken intensitet.   

Hvor ofte trening

Hvor ofte man kan trene vil ha sammenheng med individuelle forutsetninger, men for de aller fleste er det snakk om å variere hvordan du trener og med hvilken intensitet. Hvor ofte man kan trene har også sammenheng med hvor mye trening du tåler, og da kan du gradvis bygge deg opp til å tåle større treningsmengder.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvor ofte du kan trene, og hva du kan gjøre for å kunne trene mer og oftere.

For ofte man kan trene ut ifra den totale treningsmengden

For å kunne bestemme hvor ofte man kan trene, må du vite hvor mye trening du tåler på det nåværende tidspunkt. Med det som utgangspunkt kan du fordele den totale treningsmengden utover ønsket antall treningsøkter. Velger du å ha lenger treningsøkter, kan det bety at du kan trene færre treningsøkter basert på den totale treningsmengden i løpet av en uke.

Trening med variert intensitet

Hvilken intensitet du trener med vil ha betydning for hvor ofte du kan trene. Trener du mye med hard intensitet, kan det bety at du trenger mer tid til restitusjon, noe som kan føre til at du kan trene mindre. Legger du inn restitusjonstrening og annen rolig trening imellom harde treningsøkter, kan det bidra til at du kan trene oftere, fordi du varierer med treningsøkter med lavere intensitet. For å kunne trene oftere bør du derfor ha en hovedvekt av trening med lav intensitet. Det vil bidra til at du trenger mindre restitusjon, og på samme tid redusere risikoen for skader.

Gradvis økning i treningsmengde

En gradvis økning i treningsmengde kan bidra til at du kan trene oftere og mer. Øk treningsmengden gradvis med utgangspunkt i ditt nåværende formnivå. Når du har en gradvis økning, vil kroppen venne seg til økt treningsbelastning. Å trene på denne måten kan bidra til at du får en mer naturlig formutvikling etter hvert som kroppen blir sterkere. Du vil også redusere risikoen for å bli skadet. I takt med at du tåler en høyere treningsmengde, kan du også trene oftere, ved at du enten gjennomfører flere treningsøkter, eller øker lengden på treningsøktene.

Hvor ofte kan man trene

Hvor ofte man kan trene bør alltid ha ditt formnivå som utgangspunkt. Ut ifra dette formnivået kan du ha en gradvis økning i hvor mye du trener og med hvilken intensitet. Hvor ofte du kan trene vil også avhenge av hvor mye trening du gjennomfører med lav, moderat og hard intensitet. Jo hardere du trener, jo lenger restitusjon, og det kan bidra til at du må trene mindre. Hovedvekten av treningen bør derfor bli gjennomført med lav intensitet. Lytt til kroppen nå du skal bestemme hvor mye du skal trene. Er du sliten over en kortere eller lenger periode, bør du uansett gå ned på treningsmengden, slik at kroppen får mulighet til å hente seg inn igjen.

Hvor mye trening skal til

Hvor ofte trene løping

Om forfatteren

Legg inn kommentar