Hvor ofte bør man trene i uken

Hvor ofte bør man trene i uken. Lær mer om hvordan du skal avgjøre hvor ofte du skal trene hver uke for best mulig resultat.

Hvor ofte du bør trene hver uke

Hvor ofte man bør trene i uken vil avhenge av flere faktorer. Det mest åpenbare er hvilket formnivå du er på; Om du er nybegynner eller mer erfaren innenfor det du trener med. Frekvensen, eller hvor ofte du bør trene i uka, bør alltid bestemmes ut ifra den totale treningsmengden du er i stand til å gjennomføre. Andre viktige faktorer er med hvilken intensitet du trener hver uke, og hvor raskt du greier å restituere deg. Rask restitusjon vil ubønnhørlig henge sammen med hvordan du trener i løpet av en uke.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvor ofte man bør trene i uken, og hvordan faktorer som formnivå, intensitet og restitusjon kan påvirke hvor ofte man bør trene i løpet av en uke.

Hvor ofte bør man trene i uken med utgangspunkt i formnivå

Selv om formnivå åpenbart bør være bestemmende for ofte du bør trene i uken, er det likevel mange som velger å trene mye mer enn det formen tilsier. Det kan være flere årsaker til det, blant at annet at man har en oppfatning om hvor mye en bør trene, uten at dette nødvendigvis er i samsvar med formnivået. Hvor ofte man bør trene hver uke bør derfor alltid ta utgangspunkt i hvor mye du kan trene totalt i løpet av en uke, og ut fra dette nivået kan du bestemme hvor ofte du bør trene. Har du som løper en treningsmengde på totalt 40 km hver uke, kan du fordele denne treningsmengden utover i uka, med varierende intensitet.

Intensitet når man skal avgjøre hvor ofte man kan trene i uken

Med hvilken intensitet du trener vil være bestemmende for hvor ofte man bør trene i uka. Jo hardere du trener, jo mer vil det kreve av deg i form av restitusjon. Trener du mye hardt i løpet av en uke, betyr det altså at du i teorien bør restituere mer, som igjen betyr at du må trene mindre. I praksis er det likevel mange som trener for mye hardt, uten at de restituerer tilstrekkelig. Dette kan på sikt føre til at formkurven flater ut, og i verste fall kan det føre til overtrening og skader.

Optimal trening for å bestemme hvor ofte man bør trene i uken

Optimal trening for hvor ofte man bør trene i uken, er å gjennomføre hovedvekten av treningen med lav intensitet. Det kan bidra til å redusere behovet for restitusjon. For det andre er det viktig å ta utgangspunkt i eget formnivå, og ha en gradvis økning i treningsmengde og intensitet, slik at kroppen får en gradvis tilvenning i takt med at den blir sterkere. Ta utgangspunkt i den totale treningsmengden du kan gjennomføre i løpet av en uke, der fordelingen mellom trening med lav intensitet, og moderat til hard intensitet er 80-20. Med dette som utgangspunkt bør du fordele treningen jevnt utover hele uken, for å sikre best mulig kontinuitet. Pass på at du hviler eller gjennomfører rolig trening etter harde treningsøkter.

Relaterte artikler:

Hvor ofte trene løping

Hvor ofte trene intervall

Om forfatteren

Legg inn kommentar