Hvor mye trening med høy intensitet

Lær mer om hvor mye trening med moderat til hard intensitet du bør gjennomføre i løpet av en uke, og med hvilken intensitet du bør trene.

Hva er trening med høy intensitet

Det er vanlig å skille mellom trening med moderat, hard og maksimal intensitet. Trening med høy intensitet kan være trening med en puls som ligger mellom 70-100 prosent makspuls, der moderat intensitet kan være mellom 60-70 prosent, hard intensitet 80-90 og maksimal intensitet 90-100 prosent av makspuls. Trening med maksimal intensitet er trening du bør gjennomføre i liten grad, fordi da trener du over anaerob terskel, noe som vil føre til opphopning av melkesyre og kreve lenger restitusjon. For hard trening kan også øke faren for å bli skadet. Treningen du gjennomfører med høy intensitet bør i all hovedsak bli gjennomført aerobt, som vil si med intensitet der muskulaturen hele tiden får tilført tilstrekkelig med oksygen.

Hva du kan trene med høy intensitet

De vanligste formene for løpetrening med høy intensitet kan være fartslek, intervalltrening, tempotrening, terskeltrening og sprintintervaller. De tre førstnevnte er det vanlig å trene med moderat til hard intensitet, mens terskeltrening gjerne blir gjennomført på anaerob terskel. Sprintintervaller kan bli gjennomført med maksimal intensitet, eller noe under.

Hvor mye trening med høy intensitet

Hvor mye trening med høy intensitet bør avhenge av din totale treningsmengde i løpet av en uke, og bør ikke overstige 20 prosent av den totale treningsmengden. Resterende trening bør bli gjennomført med lav intensitet. Trener du 5 timer i uka kan 1 time bli gjennomført med moderat til hard intensitet. For nybegynnere kan det være at de i en periode ikke skal trene med høy intensitet, på grunn av økt risiko for overbelastning og skader.

Relaterte artikler:

Restitusjonstid etter hard løpetrening

Hvordan trene løping med hard intensitet

Om forfatteren

Legg inn kommentar