Hvor mye trening for nybegynnere

Hvor mye trening for nybegynnere. Lær mer om hvor mye du som nybegynner bør trene for å ha best mulig effekt ut av treningen og redusere risikoen for å bli skadet.

Hvor mye nybegynnere bør trene

Det er en del viktige ting du som nybegynner bør tenke igjennom før du begynner å trene, som er viktig for å motivere deg for trening, ha en best mulig formutvikling og forebygge skader. Treningen skal være lystbetont for at du skal ha lyst til å fortsette å trene, og du bør du trene på en måte der du har full kontroll på hva du trener og med hvilken intensitet. Videre bør treningsmengde og intensitet bør være alltid være i samsvar med hva kroppen din til enhver tid tåler av belastning.

Motiverende trening for nybegynnere

For at treningen skal være motiverende bør du ikke trene for ofte og for mye, og intensiteten på treningen bør heller ikke være for hard. Dersom du har liten eller ingen trening i kroppen fra før, kan selv små treningsmengder være hardt nok. Når du står i startgropa for å begynne å trene er motivasjon viktig. Du skal bygge opp rutiner for treningen din fremover, og å trene for mye og for hardt er ikke et godt utgangspunkt for dette. Ta utgangspunkt i eget formnivå og ha en gradvis økning i treningsmengde og intensitet i takt med at kroppen din blir sterkere.

Hvor mye trening avhenger av ditt formnivå

Alle som trener eller skal begynne å trene har sitt utgangspunkt når det gjelder formnivå. Dette formnivået bør være bestemmende for hvor mye du skal trene. Hvor mye trening du som nybegynner skal gjennomføre bør som vi har vært inne på flere ganger, være i samsvar med hva kroppen din tåler. Er du usikker på hvor mye trening du tåler, kan du få en god pekepinn ved å trene moderat i 2-3 uker. Ha en evaluering på hvordan gjennomføringen har vært disse ukene for å finne ditt utgangspunkt for videre trening. Øk deretter treningsmengden gradvis fra uke til uke. Er du helt utrent vil det være naturlig at denne økningen ikke er stor. Hver 3-4 uke bør du også gå ned på treningsmengden, for å sikre at kroppen får tid til å restituere. Det vil ta tid før du kommer i form ved å trene på denne måten, men til gjengjeld får du en kontinuerlig og god formutvikling med redusert risiko for skader.

Hvor mye trening for nybegynnere

En sikker vei til en dårligere formutvikling og høy risiko for skader, er å trene for mye, med for hard intensitet over et kort tidsrom. Dette er ikke veien du skal gå. Du må være tålmodig å bygge opp din form innenfor et langsiktig perspektiv. Ha en gradvis økning i hvor mye trening du skal gjennomføre som er i takt med hva kroppen din tåler. Å trene på denne måten krever tålmodighet, men er på samme tid motiverende, fordi treningen blir overkommelig og ikke for hard. Det øker sannsynligheten for at du kommer til å fortsette å trene.

Relaterte artikler:

Hvordan du skal øke treningsmengden

Kom i form på 12 uker

Om forfatteren

Legg inn kommentar