Hvor mye skal man gå hver dag

Hvor mye skal man gå hver dag. Lær mer om hvor mye du bør gå hver dag, med hvilken intensitet, for at du skal komme deg i bedre form.

Hvor mye du bør gå hver dag

Glem det du har lest og hørt om at du bør gå et visst antall skritt for at du skal komme deg i form eller gå ned i vekt. Det som teller er ikke hvor mange skritt du går i løpet av en dag, men at du holder deg i bevegelse, og at du gjennomfører trening der du får opp pulsen. Det er når du får opp pulsen at du virkelig får en treningseffekt når du går, og det er forskjellige måter du kan gjøre det på.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvor mye man skal gå hver dag, og hvordan du kan gå for best mulig effekt.

Variere med hvilken intensitet du går turer

Dersom du går en rask tur der du får opp pulsen gjennom store deler av turen, vil det ha en mye større treningseffekt, enn om du går en lenger tur med lavere intensitet. Du kan altså korte mye ned på hvor mye du går med å gå turer med høyere intensitet. Hvor mye man skal gå hver dag for å oppnå en ønsket treningseffekt vil derfor avhenge mye av med hvilken intensitet du går turer. Derfor bør du variere med hvilken intensitet du går turer, og det kan du gjøre i varierende grad på alle gåturer du gjennomfører. Ved å gå turer på denne måten kan du oppnå samme eller bedre treningseffekt, og gå betydelig mindre, noe som vil være tidsbesparende for deg.

Øke din aerobe kapasitet og fettforbrenning med å gå turer med høyere intensitet

Når du får opp pulsen på gåturene dine, kan det bidra til å øke din aerobe kapasitet. Aerob kapasitet vil si evnen til å løpe over lenger tid med høyere intensitet. Hvor god kapasitet avhenger av hvor effektiv kroppen er til å transportere oksygenrikt blod til muskelcellene. Dette omfatter kapasitet i luftveiene, lungenes evne til gassveksling av oksygen og karbondioksyd mellom luft og blod, blodets evne til å bære oksygen, og om blodåresystemet har nok blodkar til å sirkulere blodet ut i muskulaturen. Økt aerob kapasitet kan bety at du kan gå med høyere fart uten at intensiteten nødvendigvis er høyere. Du får høyere kapasitet og orker mer, og blir i bedre form. Å gå turer med vekslende intensitet kan også bidra til å øke fettforbrenningen din.

Hvordan trene gåturer med vekslende intensitet

For å variere med hvilken intensitet du går turer, kan du enkelt variere med hvilke løyper du går turer i. For å ha naturlig variasjon med hvilken intensitet du går turer, velger du kuperte løyper å gå i. I disse løypene kan pulsen gå opp i motbakkene, mens du går med lavere intensitet i de lette partiene. Du også trene spesifikt i motbakker, ved å gå intervaller i bratte bakker, der pausen mellom hvert intervall er å gå ned igjen. Gjennomføre ønsket antall repetisjoner og serier. Du kan også trene effektivt ved å gå opp og ned trapper.

Hvor mye skal man gå hver dag

Du kan gå 20000 skritt hver dag, uten at du oppnår nevneverdig treningseffekt av den grunn. I en travel hverdag bør du gjennomfører kortere og raskere gåturer, med en effekt som er mye bedre enn å gjennomføre gåturer med svært lav intensitet. Varierer du intensiteten når du går turer, kan det bidra til å øke din aerobe kapasitet og fettforbrenning, noe som kan bidra til at du blir i bedre form, og kanskje også går ned i vekt, om ønskelig.

Relaterte artikler:

Gå tur som trening

Gå fort eller jogge

Om forfatteren

Legg inn kommentar