HØSTTURER!

OPPTIL 40%

RABATT!


Hvor mange kalorier per dag

Hvor mange kalorier per dag. Bruk SpurtBMR for å beregne hvor mange kalorier du trenger hver dag ut i fra ditt aktivitetsnivå.

Hvor mange kalorier du trenger per dag

Hvor mange kalorier du trenger hver dag avhenger forbrenningen til den enkelte, og hvor aktiv du er vil også ha stor betydning for hvor mange kalorier du trenger. Alder og kjønn spiller også inn. Med SpurtBMR kalorikalkulator kan du raskt og enkelt beregne ditt kaloribehov basert på variablene kjønn, alder, høyde og aktivitetsnivå. Du kan også bestemme dagsbehov av kalorier ut i fra om du ønsker å gå ned, opprettholde eller øke kroppsvekten.

SpurtBMR

Kalorikalkulatoren viser Basal Metabolsk Rate som kort forklart er antall kalorier kroppen trenger for å opprettholde nødvendige livsfunksjoner. CPM er summen av all fysisk aktivitet du gjennomfører i løpet av en dag, og viser ditt kaloribehov ut fra det aktuelle aktivitetsnivået.

SpurtBMR gir deg et estimat på hvor mye kalorier du trenger

Det er viktige å poengtere at det er mange variabler som vil avgjørende for om du går ned i vekt eller ikke. Kosthold og trening vil være faktorer som kan påvirke hvorvidt du går ned i vekt eller ikke. Hva den enkelte legger i aktivitetsnivå vil også variere. Det vil likevel være interessant å ha en pekepinn på hvor mange kalorier du trenger i løpet av en dag for å gå ned i vekt, og ha det som utgangspunkt for hva du må gjøre for å redusere vekten din.

Relaterte artikler:

Estimere dagsbehov kalorier for kvinner

Beregne kalorier med kalorikalkulator

Om forfatteren

Legg inn kommentar

HØSTTURER!

OPPTIL 40% RABATT!